Åbenhed

PlanBørnefonden er medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO, og vores regnskabsrutiner og etiske retningslinjer følger ISOBRO’s anbefalinger.

Afslutning af mistanke om uregelmæssigheder i forbindelse med PlanBørnefondens partner i Kenya. Læs afgørelsen her.

Erklæring vedr. sponsorater med mere end én sponsor (august 2019)
Læs dansk erklæring
Læs engelsk erklæring

Afslutning af mistanke om  uregelmæssigheder i forbindelse med implementerende partner støttet igennem PlanBørnefonden i Togo. Læs afgørelse her.

Uregelmæssigheder hos PlanBørnefondens partner i Liberia (oktober 2019)
En partner i Liberia, som PlanBørnefonden har samarbejdet med på det Danida-støttede projekt “Child and Youth Friendly Cities – advancing children’s and young people’s rights to the city”, er under mistanke for uregelmæssigheder i forhold til brugen af midler. Udenrigsministeriet har den 7. oktober 2019 underrettet Rigsrevisionen om sagen. Udenrigsministeriets underretning til Rigsrevisionen kan læses her.

Uregelmæssigheder blandt græsrodsorganisationer støttet af  PlanBørnefonden i Egypten (2016-2019)
PlanBørnefonden har i perioden 2016-2019 støttet 146 små græsrodsorganisationer i Egypten i at udføre social-økonomiske projekter. I den forbindelse er der to græsrodsorganisationer, som ikke har gennemført deres aktiviteter som planlagt, og som ikke har returneret de ca. 105.000 kr., som de har modtaget til gennemførelsen af disse aktiviteter. Der er derfor mistanke om misbrug af midlerne. Plan i Egypten har engageret en advokat til at inddrive pengene.

Stop Corona

Støt med en skoleuniform