Børnene er vores hovedpersoner

Af Gerhard Dall

Plan og BØRNEfonden har meget til fælles: Vi sætter børnene, familierne og lokalsamfundene i centrum, og vi bygger på den personlige relation mellem vores sponsorer og børnene. Formand Stine Bosse og administrerende direktør Gwen Wisti forklarer sammenlægningen.

”I stedet for at konkurrere mod hinanden om danskernes opmærksomhed kan vi sammen udrette mere, hvor behovet er størst. Vi går sammen i et fælles mål om at sikre børns rettigheder, ligestilling mellem piger og drenge og opbygningen af stærke, bæredygtige lokalsamfund for de mest udsatte børn og unge i verdens fattigste lande.”

Bestyrelsesformand Stine Bosse og administrerende direktør Gwen Wisti ser både nøgtern logik og spændende perspektiver i beslutningen om at lægge de to udviklingsorganisationer Plan og BØRNEfonden sammen.

”Vi har en enestående mulighed for at bygge på det bedste af begge organisationer. Vores styrker supplerer hinanden godt. For eksempel arbejder Plan meget med ligestilling for piger, og BØRNEfonden har fokus på at styrke unges muligheder og rettigheder. Nu bliver disse indsatser styrket i et fælles PlanBørnefonden,” forklarer Stine Bosse.

Vi bliver stærkere i Afrika

”I BØRNEfondens fire programlande i Vestafrika – Mali, Burkina Faso, Togo og Benin – bliver vi fremover den største udviklingsorganisation. Det giver større gennemslagskraft i forhold til myndigheder og samarbejdspartnere, når vi arbejder med uddannelse, sundhed og en bæredygtig fremtid for børn, unge og familier. BØRNEfonden og Plan arbejder i forskellige områder i landene, så også geografisk kompletterer vi hinanden.

Med næsten 70.000 sponsorater bliver vi den største privatfinansierede udviklingsorganisation i Danmark. Både BØRNEfonden og Plan er udvalgt som strategiske partnere for Udenrigsministeriet, som har rost sammenlægningen. Med en større fælles muskel er vi også en mere interessant samarbejdspartner for EU, fonde samt virksomheder i både Danmark og Afrika. Indtægter herfra er et vigtigt supplement til bidragene fra sponsorere.

Vi har en enestående mulighed for at bygge på det bedste af begge organisationer. Vores styrker supplerer hinanden godt

Det personlige engagement er unikt

Administrerende direktør Gwen Wisti fremhæver de mange trofaste sponsorer som det vigtigste fælles træk mellem Plan og BØRNEfonden:

”Vores sponsorer er rollemodeller. Deres opbakning gør det muligt, at vi hver eneste dag kan arbejde for en mere lige verden og for at skabe bedre vilkår for de mest udsatte børn og unge og ligestilling for piger. Det personlige engagement i det enkelte barn og barnets familie er unikt for vores organisationer.

Sammen kan vi gøre endnu mere. Vi er lokale, vi kender børnene og deres familier, og vi kender de lokale forhold. Og vi er globale med udviklingsarbejde i 50 lande. Vi bliver en global og stærk stemme for de mest udsatte børn og unge,” siger Gwen Wisti.

Støt pigerne

Støt med en skoleuniform