COVID-19’s skyggeside: Markant flere piger får tæsk

De omfattende samfundsnedlukninger for at stoppe spredningen af COVID-19 har medført en stor stigning i antallet af piger og kvinder, der udsættes for vold og overgreb. Især udviklingen i flere asiatiske lande er bekymrende, viser en ny rapport fra PlanBørnefonden og Red Barnet.

”Vi ved, at kvinder i forvejen bliver ramt hårdest, når en krise sætter ind. De kommer i højere grad end drengene til at gå glip af uddannelse og fremtidsmuligheder, når skolerne lukker, og familierne skal prioritere deres økonomi. Nu har vi så også bevis for, at de tilmed bliver udsat vold i langt højere grad – alene fordi, de er piger,” fortæller PlanBørnefondens direktør, Dorthe Petersen, om konklusionerne i den nye rapport ”Because We Matter” med fokus på konsekvenserne af COVID-19 i Asien, som PlanBørnefonden har lavet i samarbejde med Red Barnet.

Mere end halvdelen af verdens 1,1 milliarder piger bor i Asien. Because We Matter-rapporten viser, at siden COVID-19 brød ud, er volden mod piger og kvinder – især inden for hjemmets fire vægge – steget markant. Det gælder blandt andet I Indien, der har rundet en million smittede. Der har de fortsatte nedlukninger af samfundet medført, at spændingerne og volden i hjemmene stiger. En national hotline for kvinder, der bliver udsat for vold, fik 92.000 opkald i løbet af de første 11 dage under nedlukningen. I nabolandet Nepal svarede 37% af deltagerne i en undersøgelse, at volden mod børn var steget som en direkte konsekvens af COVID-19. Også i Bangladesh har en undersøgelse med fokus på piger i de fattige slum- og landområder afdækket, at flere af pigerne er blevet udsat for fysisk afstraffelse og ydmygelser derhjemme.

Ikke alle hjem er trygge

Mens børnene i Asien indtil nu i stort omfang er gået fri af de helbredsmæssige konsekvenser af COVID-19, slår rapporten fast, at pandemien har øget risikoen for, at millioner af piger bliver udsat for vold, misbrug og udnyttelse, mens samfundene er lukket ned.

”Piger, der allerede lever i voldelige familier, er ekstra udsatte, når de bliver tvunget til at bruge mere tid i hjemmene. Samtidig er adgangen til sundhedssystemet og andre former for beskyttelse mod vold og misbrug stærkt begrænset. Vi har desværre også set en stigning i seksuel misbrug af piger– både online og offline – under pandemien. Både organisationer som vores og de enkelte landes regeringer er nødt til at være opmærksomme på de særlige udfordringer, der rammer pigerne,” siger Dorthe Petersen.

Hassan Noor, der er ansvarlig for Red Barnets indsats i Asien, påpeger, at især nedlukningen af skoler udgør et problem:

”Det har påvirket mere end 1,5 milliarder børn og unge på verdensplan. Mere end halvdelen af dem bor i Asien- og Stillehavsregionen. Kombineret med økonomisk usikkerhed betyder nedlukningerne, at mange piger bor i hjem, der er blevet udsat for et akut og stort pres. Når de ikke kan komme i skole, opholder de sig mere derhjemme, hvilket forhøjer risikoen for, at pigerne bliver udsat for vold.”

Mange af de Rohingya-piger, der er flygtet fra vold og forfølgelse i Myanmar, har oplevet eller været vidner til ekstrem vold. Samtidig har COVID-19 gjort livet i flygtningelejrene i Bangladesh endnu mere besværligt for dem. Derfor betyder de nye venskaber, de får i lejrene, meget for pigernes evner til at komme igennem den vanskelige situation. Her er det 14-årige Rahina og Khurshida, der er blevet tætte veninder.

Stigning i børneægteskaber

COVID-19-pandemien truer også med at ødelægge mange års fremskridt med at stoppe børneægteskaber i regionen.

”Jeg kender to piger, der lige er blevet gift under pandemien. Når vi kan gå i skole og tage en uddannelse, får vi chancen for at skabe en lysere fremtid for os selv. Men under pandemien har mange piger været nødt til at opgive deres uddannelser for at hjælpe med at tjene penge til deres familier,” fortæller 18-årige Huu fra Vietnam.

Jævnaldrende Phulan fra Nepal var også tæt på at ende i et børneægteskab under pandemien, så hendes familie kunne spare på udgifterne til hendes mad og skolegang.

”Da jeg fandt ud af, at mine forældre ville gifte mig bort, kunne jeg ikke lade det ske. For hvilket signal ville jeg så sende til andre piger? Jeg sagde til mine forældre, at jeg ville gå til politiet, hvis de ikke opgav ideen. Så nu har jeg heldigvis fået lov til at fortsætte mine studier.”

For at undgå, at piger bliver udsat for vold eller gift bort opfordrer PlanBørnefonden og Red Barnet de lokale regeringer til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at værne om pigers rettigheder under krisen – blandt andet ved at opretholde adgang til vitale sundhedsydelser og gennem økonomisk hjælp til de fattigste og mest udsatte familier.

”Det er afgørende, at indsatsen for at stoppe spredningen af COVID-19 ikke går ud over investeringerne i at sikre piger de samme muligheder og rettigheder som drenge. Pandemien har sendt hele verden i knæ, og vi skal rejse os i fællesskab. Vi kan ikke være bekendt at lade pigerne betale den højeste pris,” siger Dorthe Petersen.

Stop Corona

Støt med en skoleuniform