Hårdt slag for ligestillingen: Flere lande afviser kvinders ret til abort

32 lande har med USA i spidsen skrevet under på en erklæring om, at kvinder ikke har ret til fri abort. Det er et kæmpe tilbageskridt for ligestillingen og har store konsekvenser for piger og kvinder verden over, understreger PlanBørnefondens direktør.

Den internationale støtte til abort er blevet svækket, efter at 32 lande i sidste uge underskrev en erklæring om, at kvinder ikke har ret til fri abort.

I spidsen af Geneva Consensus Declaration står USA, Egypten, Ungarn, Indonesien, Brasilien og Uganda. Erklæringens formål er at fremme kvinders rettigheder men understreger samtidig, at ingen lande er forpligtede til at indføre fri abort.

”Det er stærkt bekymrende, at disse lande ikke anerkender kvinders ret til at bestemme over egen krop. Det er et stort tilbageskridt for ligestillingen,” siger PlanBørnefondens direktør Dorthe Petersen.

Erklæringen kommer på et tidspunkt, hvor piger og kvinders rettigheder allerede er under massivt pres som følge af COVID-19. Estimater fra organisationen Marie Stopes International lyder på, at 1,9 millioner kvinder og piger har mistet adgang til prævention og sikker abort i første halvdel af 2020.

”Adgang til prævention og fri abort er afgørende for at sikre piger og kvinders rettigheder. De skal have mulighed for selv at træffe beslutninger, der har betydning for deres helbred,” siger Dorthe Petersen.

Hovedparten af erklæringens medunderskrivere er afrikanske og arabiske stater, herunder Saudi-Arabien, Irak, Libyen, Sudan, Bahrain, De Arabiske Emirater og Congo – alle er lande, som er klassificeret som ”autoritære regimer” på The Economists Democracy Index.

Når piger ikke har adgang til sikker abort, risikerer de at blive frarøvet deres fremtid og i værste fald deres liv. 22-årige Evelyn fra Kenya overlevede en usikker abort i en gyde, da hun var blot 15 år. Tre år senere blev hun gravid igen, og hun turde ikke få endnu en abort. Det er piger som Evelyn, der risikerer at få ødelagt deres liv, når lande nægter kvinder retten til at bestemme over egen krop.

Kan medføre flere usikre aborter

Det har store konsekvenser for piger og kvinder, når de fratages retten til sikker abort. Hvert år søger millioner af piger nemlig andre, langt mere usikre metoder til at gøre en ende på uønskede graviditeter.

Halvdelen af graviditeter blandt unge piger i alderen 14-19 år i udviklingslande er uønskede. For de piger, der bor i lande, hvor lovgivningen ikke anerkender retten til fri abort, kan det have store konsekvenser.

På verdensplan får omkring 5,6 millioner piger i alderen 15-19 år hvert år foretaget aborter, og heraf er 3,9 millioner usikre aborter. Usikre aborter er kendetegnet ved, at piger søger hjælp i hemmelighed for at få foretaget aborter af uuddannede personer. Metoderne sætter pigers sundhed i fare.

De mest almindelige komplikationer som følge af usikre aborter er ufuldstændig abort, omfattende blodtab og infektioner. Studier estimerer, at mellem 4,7 % og 13,2 % af dødsfald blandt mødre sker på grund af usikre aborter. I Afrika og Latinamerika er 3 ud af 4 aborter usikre. Risikoen for at dø som følge af en usikker abort er størst i Afrika.

“Når færre lande giver kvinder ret til fri abort, vil flere piger og kvinder søge andre måder at gøre en ende på de uønskede graviditeter. Mange risikerer at dø som følge af de usikre procedurer. Hvis piger og kvinder over hele verden ikke dagligt skal udsættes for inhumane og livstruende indgreb, skal verdens ledere tage retten til sikker abort alvorligt,” fastslår Dorthe Petersen.

PlanBørnefondens holdning til abort

  • Piger og kvinders reproduktive rettigheder inkluderer også retten til selv at træffe beslutninger om deres helbred. At nægte piger og kvinder adgang til at få foretaget sikker abort forhindrer dem i at udøve denne ret.
  • Alle piger og kvinder bør have mulighed for at få foretaget sikker abort. I de lande, hvor abort er lovligt, skal alle piger og kvinder have adgang til at få foretaget abort på en sikker måde. I lande, hvor abort er ulovligt eller begrænset, er det vigtigt at anerkende, at piger og kvinder stadig gennemgår usikre aborter. Disse piger og kvinder skal ikke retsforfølges eller straffes.
  • Usikre aborter medfører varige komplikationer og dødsfald, men det er muligt at forhindre dette. Ofte er det en konsekvens af, at piger og kvinders grundlæggende menneskerettigheder krænkes. Sikker og lovlig abort er vigtigt for at fremme ligestilling mellem kønnene.

Stop Corona

Støt med en skoleuniform