I Brasilien er hjemmekarantæne farligt

Når regeringer lukker lande ned og sender folk hjem kan det få konsekvenser for piger og unge kvinder i et land som Brasilien, hvor vold i hjemmet er udbredt

COVID-19 har for længst sendt os hjem. Danske arbejdspladser er lukket ned, og mange arbejder hjemmefra omgivet af familiemedlemmer hjemsendt fra skole, daginstitution eller arbejde. For mange er hjemmet et helle, et sted, hvor man er beskyttet fra virussen. For andre kan det være begyndelsen på et mareridt.

Eksempler på dette ses allerede i Danmark, hvor coronakrisen har fået næsten alle kvindekrisecentrene fyldt op. Men piger og unge kvinder er i særdeleshed i risikozonen i lande, hvor vold i hjemmet allerede er et stort problem:

I Brasilien er vold og seksuelle overgreb mod kvinder meget udbredt. I 2018 var der godt 66.000 anmeldelser om seksuel vold i landet: 82 procent af disse blev begået mod piger og kvinder. Mere end halvdelen af disse ofre var piger under 13 år.

Karantæne kan blive nødvendig i Brasilien og i en lang række andre lande i takt med, at COVID-19 spreder sig. Vi har derfor fokus på at få regeringer og myndigheder verden over til at forstå, at nedlukningen også skal tage hensyn til de særligt sårbare børn og unge – i særdeleshed piger, som ofte er mest udsatte.

13-årige sponsorbarn Layza kendte ikke til sine rettigheder, før Plan International besøgte hendes fattige landsby i Brasilien. Hun deltog i et projekt, der oplyser om seksuelle overgreb og menneskerettigheder og underviser unge piger i, hvad de skal gøre, hvis de bliver udsat for overgreb. Hendes viden kan vise sig særlig vigtig under COVID-19-krisen. Vi arbejder for, at også samfund og myndigheder anerkender behovet for at beskytte piger som Layza under krisen.

OPRÅB TIL REGERINGER: HUSK PIGERNE!

”Volden sker i hjemmet, i familien. Beskyttende tiltag mod coronavirus, som isolerer børn og unge, kan få betydelige følgevirkninger, der skal adresseres,” lyder opråbet fra Plan International Brasiliens Gender and Advocady Manager, Viviana Santiago.

”Piger og unge kvinder, der holdes i hjemmet, sikres mod sygdom, men står over for øgede spændinger fra familiemedlemmer og overbebyrdes af arbejde i husholdningen. Piger, der typisk anses for at være små voksne, oplever fra en meget tidlig alder de negative sociale normer,” siger hun videre.

I mange af Brasiliens sager om børn og unge, der fjernes fra hjemmet pga. vold, kan man ofte takke ansatte på eksempelvis skoler eller på sundhedsklinikker for at opdage volden. Men hvis unge kvinder og børn tvinges til at være bag hjemmets fire vægge døgnet rundt, vil mange af disse voldstilfælde ikke blive opdaget af andre. Og børn kan ikke få mulighed for at fortælle om, hvad de bliver udsat for.

Foruden at arbejde for at få piger og unge kvinders rettigheder prioritereret i landenes nationale indsatser mod virussen, har Plan International desuden fokus på at samarbejde med lærere, forældre og sundhedsfolk for at sikre, at de mest udsatte børn får den støtte, de har brug for under krisen.

Vold mod kvinder og piger i Brasilien

Mens antallet af mord de seneste år er faldet i Brasilien, er såkaldt ”femicides” steget. Femicide er en betegnelse for overlagt mord på piger og kvinder blot pga. deres køn. Denne form for mord steg med 4 procent i 2018 sammenlignet med året før til 1.206 registrerede tilfælde.

I 2018 blev der anmeldt 263.067 sager om vold i hjemmet i Brasilien, mens mørketallene vurderes langt større. Og ud af 66.041 anmeldte tilfælde af seksuel vold, var 82 procent af disse mod piger og kvinder. Mere end halvdelen af disse ofre var piger under 13 år.

Det estimeres, at en kvinde bliver overfaldet hvert andet minut i Brasilien.

Kilde: Brazilian Public Security Forum via The Guardian

Stop Corona

Støt med en skoleuniform