Mors dag

Støt verdens yngste mødre på mors dag

Millioner af piger bliver mødre, mens de stadig er børn. Graviditeterne sætter en stopper for pigernes skolegang, det ødelægger deres muligheder for at bryde ud af fattigdom og det bringer deres liv i fare, fordi mange unge piger dør i barselssengen. Som sponsor er du med til at give pigerne en barndom, så de ikke bliver mødre, og du støtter unge mødre i at komme tilbage i skole.

For millioner af piger og unge kvinder har corona-pandemien haft én altoverskyggende konsekvens: De er blevet mødre, mens de stadig er børn.

Nedlukningerne i verdens mest udsatte lande har ført yderligere fattigdom med sig i de familier, som i forvejen er blandt de fattigste. Det tvinger ofte døtre til at sælge deres krop for at overleve eller blive giftet bort i en ung alder. FN vurderer, at corona-krisen har ført til 1.4 millioner uønskede graviditeter, og gjort det endnu farligere for piger og kvinder at føde, fordi sundhedssystemerne er pressede.

VI KÆMPER FOR PIGERENE

I PlanBørnefonden kæmper vi for pigernes ret til skolegang, fordi vi ved, at jo længere tid en pige går i skole, jo større er chancerne for, at hun selv bestemmer hvornår, hvor mange og med hvem hun får børn. Og jo bedre er hendes muligheder for at forsørge sig selv.

SÅDAN STØTTER DU SOM SPONSOR

Som sponsor er du også med til at sørge for, at vi kan oplyse om prævention, og hvordan man undgår at blive gravid. Vi støtter lokale sundhedsklinikker og uddanner personale, så flere mødre og børn kommer sikkert igennem graviditet og fødsel.

PlanBørnefonden støtter også de piger, der bliver gravide, så de kan komme tilbage i skole, selvom de er mødre. Vi skaber derudover bedre jobmuligheder for unge kvinder, så de er i stand til at forsørge sig selv.

Giv en pige en barndom, før hun bliver mor.

 1

Stop Corona

Støt med en skoleuniform