Debat: Private partnerskaber skal løse klimakrisen

Af Cathrine Nørgaard

Debatindlæg af Anne Smith Petersen, PlanBørnefondens vicedirektør

Den sidste uge af det globale klimatopmøde i Glasgow COP26 er netop skudt i gang. Og jo tættere vi kommer på målstregen, desto mere må det runge i de danske ministres baghoved: Danmark kan ikke løse klimakrisen alene.

Kaster vi et blik på verden, er det tydeligt hvorfor. Klimaforandringerne lægger pres på vandressourcerne. Omkring 450 millioner børn lever i områder med høj eller ekstrem høj risiko for vandmangel, og hver dag dør 700 børn under fem år på grund af diarré, der er relateret til vandmangel og dårlig hygiejne.

15-årige Halima fra Kenya fortæller, at unge piger presses til seksuelle ydelser for rent vand. Det ser vi desværre mange steder. Danmark hverken kan eller skal løse alt det. Men vi kan gøre en markant forskel, hvis vi baner vejen for nye metoder og tværgående partnerskaber.

Nogle vil måske mene, at udviklingsorganisationer som PlanBørnefonden må løse klimakrisen i det globale syd. Men heller ikke vi kan gøre det alene. Sammen med klare målsætninger og lovgivning er private partnerskaber en af vores bedste muligheder for at skabe nye, grønne løsninger.

Derfor er det vigtigt, at udviklingsminister Flemming Møller Mortensen netop har lanceret et initiativ for at øge grønne investeringer i udviklingslande med en ny garantiordning.

Det er vigtigt for at tiltrække flere private grønne investeringer til udviklingslande, og vi må håbe at flere lande inspireres. Men det kan ikke stå alene.

Akut behov for bæredygtige løsninger
Etiopien, der lige nu er plaget af en voldsom konflikt, prioriterer grønne indsatser højt. Det giver god mening, når man kender landets omstændigheder: Mere end 50 millioner etiopiere har ikke adgang til rent drikkevand, og landbruget er afhængig af gamle vandsystemer og spildevandsløsninger. Der er akut behov for bæredygtige løsninger.

Derfor sikrer vi sammen med Grundfos adgang til rent drikkevand, bedre og mere bæredygtige vandsystemer og sikrer, at flere etiopiere kvalificeres til at bidrage til den grønne omstilling.

I første omgang bliver 1.600 unge etiopiere uddannet. For selvom den etiopiske regering prioriterer klimaindsatser højt, ser vi en kløft mellem unge etiopieres kompetencer og den vækstende grønne sektor i landet.

Det gør det langt vanskeligere for unge etiopiere at få jobs. Derfor arbejder vi også med at sikre grønne kompetencer og jobs i Etiopien.

På tværs af erhvervsliv og hjælpeorganisationer
Sammen med lokale erhvervsskoler højner vi kvaliteten og uddanner flere etiopiere i solcelledrevne vandanlæg og teknologier. Det kan kun lade sig gøre i tværgående partnerskaber på tværs af erhvervslivets ekspertise og hjælpeorganisationers indsigt i lokale behov og ressourcer.

Danmarks deltagelse ved klimatopmødet er knald eller fald. Vi har sjældent stået så stærkt som bannerfører for klimaindsatser med vores målsætninger om 70 procent reduktion af drivhusgasser, vores nye initiativ om garantiordninger og et stærkt hold af danske ministre i Glasgow.

Det er afgørende, at Danmark lykkes med at skabe bevægelse i den rigtige retning.

Hvis Danmark går i front for at opbygge kapaciteter og kompetencer i udviklingslande og sætter et eksempel for, at vi skal have tværgående private partnerskaber med, så kan vores lille land gøre en stor forskel i den globale klimakamp.

Debatindlægget er udgivet i Altinget d. 14. november 2021.