Christina, Raymond og Mia fra Fredensborg har besøgt deres sponsorbarn, Mueke, i Kenya tre gange. Efterhånden føles det, som om Mueke og hendes familie er blevet en del af deres egen familie.

Ønsket om at opleve Afrika og lære deres sponsorbarn at kende gjorde, at Christina, Raymond og deres datter, Mia, i 2009 tog til Kenya. Her bor Mueke, som familien har været sponsor for siden 2001.

”For os var det en kæmpe oplevelse at besøge Mueke og hendes familie. Det blev meget lettere for os at forstå, hvordan familien lever og bor,” fortæller Christina.

Besøget var så stor en succes, at de tre tog på endnu et besøg i 2014 og netop nu er kommet hjem fra deres tredje besøg hos familien i Kenya.

”Andet og tredje besøg var noget helt andet, fordi vi allerede havde mødt hinanden og kendte hinanden. Det er næsten, som at besøge sin egen familie,” siger Christina.

På det første besøg hos Mueke blev den danske familie kørt til Muekes skole, hvor Mia fik lov til at være med i en engelsktime. Derefter spiste de frokost med Muekes familie, fortæller Raymond:

”Selvom de kun havde tre høns, kogte de den ene til os. Hver gang har familien tilberedt god mad til os, og hele deres familie er samlet – bedsteforældre, tanter og onkler.”

Besøgene viser, hvor heldige vi er

For Christina og Raymond er det vigtigt, at Mia møder en anden kultur og ser, hvor privilegeret hun er.

”Mia, som nu er 15 år, er vokset op med Mueke som en del af vores familie. Hun har lært, hvad det vil sige at have et sponsorbarn. Hun har taget del i at holde kontakten og har også lært om PlanBørnefondens børns livsvilkår og økonomi. Hun har også fundet ud af, hvor heldig hun er at kunne få en god uddannelse. Mange af de ting er jo noget, som hun og hendes kammerater tager for givet,” siger Raymond.

Ved familiens seneste besøg fik de også mulighed for at se et af PlanBørnefondens projekter.

”På en politistation har PlanBørnefonden bygget en særlig indkvartering til kvinder og børn, som har været udsat for seksuelle overgreb. Indkvarteringen er lavet for at beskytte dem, og samtidig har betjentene fået træning i at håndtere seksuelle overgreb. Politiet var meget stolte af projektet, og det var fantastisk,” siger Christina.

”Sponsoratet giver os en indsigt i landet og i folk som Mueke. Det er fantastisk at komme afsted og se, hvor stor en forskel små ting gør. Man oplever også, hvor ens man er, og hvordan børnene har de samme behov over hele verden,” tilføjer hun.