Grundfos og PlanBørnefonden vil skabe jobs i Etiopien

Af Cathrine Nørgaard

Grønne investeringer og ny vandteknologi vækster kraftigt i Etiopien. Men der er akut mangel på kvalificeret uddannelse til en stor og ung befolkning og uddannelse der matcher arbejdsmarkedets behov. PlanBørnefonden går sammen med Grundfos for at skabe uddannelse og jobs til unge i Etiopien. Arbejdet er støttet med 8 millioner kroner af Danida og indgår i den danske regerings ambition om at uddanne 10.000 faglærte i Afrika.

Næsten en tredjedel af Etiopiens 104 millioner indbyggere er mellem 15 og 29 år, og hvert år kommer to millioner unge ind på arbejdsmarkedet. Det østafrikanske land tager markante skridt for at modernisere vand- og tekstilbrancherne i en grøn og bæredygtig retning. Men der er en kløft mellem de kompetencer der efterspørges og de færdigheder, de unge kan få på erhvervsskolerne i dag.

Et nyt samarbejde mellem den globale leverandør af pumpe- og vandløsninger, Grundfos, og udviklingsorganisationen PlanBørnefonden skal sammen med lokale erhvervsuddannelser og virksomheder gøre Etiopiens unge klar til at varetage fremtidens job.

”Det handler om at sikre de unge en god start på deres voksne liv. Hvis man som ung kommer direkte ud i lang arbejdsløshed, starter en fattigdomsspiral, der er rigtig svær at komme ud af. Det gælder i særlig grad for unge kvinder, som på grund af traditioner og forældede kønsnormer i forvejen har ringe adgang til arbejdsmarkedet. Det arbejder vi hver dag for at ændre i PlanBørnefonden. Derfor er det vigtigt, at vi kan gå sammen med en stor, global virksomhed som Grundfos, der virkelig kan bidrage med ekspertise og know-how,” siger vicedirektør i PlanBørnefonden Anne Smith Petersen.

Flere end 50 millioner etiopiere har ikke adgang til rent drikkevand. Samtidig er landets største eksportør – landbruget– afhængig af gamle vandsystemer og spildvandsløsninger. Der er akut mangel på bæredygtig brug af landets knappe vandresurser.

Her får Grundfos’ kapacitet og ekspertise en afgørende rolle. Med årelang erfaring som pionerer inden for vand- og klimaløsninger, bidrager pumpeproducenten blandt andet med teknisk ekspertise, der skal gøre det muligt for erhvervsskolerne at uddanne flere i opsætning og vedligeholdelse af solcelledrevne vandsystemer og teknologier. De moderne teknologier skal være med til at mindske vandforbruget i industrien.

“Vi er enormt stolte over at kunne være med til at give unge i Etiopien muligheder i livet og samtidig være med til at nedbringe den høje arbejdsløshed i landet. Derudover er det jo også med til at løfte hele det marked, vi opererer i. Der er brug for masser af dygtige lokale, der kan installere og vedligeholde både nuværende og kommende løsninger, som skal afhjælpe klodens vand- og klimaudfordringer,” siger Pia Yasuko Rask, direktør for Grundfos SafeWater.

Konkret er der tale om etableringen af Grundfos-drevet træningslaboratorium på instituttet for vandressourcer i hovedstaden Addis Ababa. samt udvikling og udrulning af en række træningsmoduler.

Indsatsens målrettes Gambella-regionen i det vestlige Etiopien, der grænser op til Sydsudan og Southern Nations, Nationalities, and Peoples Regionen (SNNPR), som er en af de centrale regioner for den etiopiske regerings satsning på udvikling af en stærk tekstilindustri med op mod 350.000 jobs i 2022. Gambella er en særligt udsat region, der huser op mod 400.000 flygtninge fra konflikter i Sydsudan og andre nabolande. Det sætter ekstra pres på vandforsyningen og vandsystemerne.

Indsatsen målrettes også tekstilindustrien, som er i hastig vækst i Etiopien. Her er der også mangel på kvalificeret arbejdskraft i en industri, hvor flere store tøjbrands producerer deres varer. Projektet løber i to og et halvt år, hvorefter det videreføres af lokale institutioner og virksomheder. To erhvervsskoler i Gambella er aktive samarbejdspartnere på projektet.

FAKTA: Ungdomsarbejdsløshed og vand i Etiopien
FAKTA: 10.000 nye faglærte i Afrika

I september lancerede den daværende minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn en ambitiøs plan for at uddanne 10.000 nye faglærte i Afrika. I en hvidbog, som er udarbejdet af erhvervsorganisationer i samarbejde med udenrigsministeriet, bliver følgende udfordringer identificeret:

Regeringen har afsat 25 millioner kroner til målet om at sikre relevant faguddannelse til 10.000 unge i Afrika. Af dem modtager PlanBørnefonden 8 millioner kroner til at skabe relevante faglige uddannelser i Etiopien sammen med Grundfos.