Mød PlanBørnefonden på Folkemødet

Af Andreas Malmos

PlanBørnefonden er med, når vi fejrer demokratiet på Bornholm til årets Folkemøde. Du finder os her:

Kan dansk samarbejde skabe jobs for syriske flygtninge i Jordan?

Torsdag d. 16. Kl 16:00 – 17:00
Verdensmålsteltet

Hvordan kan dansk ekspertise og samarbejde på tværs af sektorer skabe uddannelses- og jobmuligheder for næsten 50.000 unge syriske flygtninge i Jordan? 

Som ung syrisk flygtning i Jordan – og især som ung kvinde – kan udsigterne til uddannelse og jobs være meget dystre. Livet som flygtning, mangel på adgang til kvalitetsuddannelse, enorm mangel på jobs, traditionelle kønsmønstre og streng lokal lovgivning giver tilsammen meget dystre udsigter for en fremtid med egen indtægt.

Det er PlanBørnefonden, Dansk Industri sammen med internationale og lokale partnere i Jordan gået sammen for at ændre under et 5-årigt projekt finansieret af Novo Nordisk Fonden.

Panel:

Hvorfor skal vi stadigvæk tale om ligestilling?

Fredag d. 17. juni kl 15.20-17.00, Public Connect teltet

Ligestilling mellem kønnene er ét af verdensmålene for at skabe en bedre og mere bæredygtig verden. Hvordan hænger ligestilling sammen med ambitionerne om at forbedre verden – økonomisk, menneskeligt, politisk? Og hvorfor er vi i så fald ikke nået længere? Hvorfor kommer det os ved i Danmark, om der er ligestilling i Benin, Bangladesh eller Bolivia?

Mette Walsted Vestergaard styrer slagets gang, når PlanBørnefonden inviterer til debat om globale ligestillingsproblematikker og Danmarks rolle i at løse dem.

Panel:

Verden ud af vandkrisen med danske teknologier

Fredag den 17. juni kl 17:18-18:00, Brogadescenen

Næsten halvdelen af verdens befolkning lider under mangel på vand.

Danmark skal gå forrest og hjælpe verden ud af vandkrisen med danske teknologier. Derfor er vi gået sammen om at sætte fokus på vand som katalysator for grøn omstilling, vækst og velfærd i Danmark og omverden. Danmark har løsningerne, men halter alligevel bagud på at skabe vækst i sektoren. Hvad stiller vi op?

Dansk Metal, Dansk Naturfredningsforening, DI Vand og PlanBørnefonden inviterer Erhvervsministeren og andre ordfører til en drøftelse om vanddagsordenen.

Netværksarrangementet foregår i en uformel setting, hvor politikere, organisationer og virksomheder får mulighed for at netværke og drøfte, hvordan vi sikrer grobund for nye potentialer – og hjælper verden ud af vandkrisen.

Panel:

Bosse og Brinkmann tager temperaturen på Verdensmålene

Lørdag den 18. juni kl. 12:00 – 13.00, Gæstgiveren

Efter to år hvor alt handlede om Corona, er verdensordenen endnu engang vendt på hovedet: Der er krig i Europa, og det trækker tråde ud i hele verdenen. Coronapandemien satte årtiers udvikling i bakgear indenfor blandt andet økonomisk vækst, ligestilling, sundhed og adgang til uddannelse. Med krigen i Ukraine ser vi nu enorme sikkerhedspolitiske udfordringer, øget inflation, øgede flygtningestrømme, fødevareusikkerhed, større global ulighed og generelt en større usikkerhed hos os alle.

Så hvad er egentlig status på verdensmålene i en ny og usikker verdensorden?
Hvordan ser vi fremad i en krisetid – og hvilke positive tendenser og overraskende vendepunkter kan vi hæfte os ved?

Stine Bosse, bestyrelsesformand for PlanBørnefonden, og Svend Brinkmann, professor i psykologi, tager temperaturen på verdensmålene og inviterer til en omgang kollektiv optimismeterapi.

Panel:

Stine Bosse og Svend Brinkmann