PlanBørnefondens bestyrelse udpeger nyt formandskab

Efter Stine Bosse i maj meddelte sin afgang efter 15 år som formand for først BØRNEfonden og derefter PlanBørnefonden, har bestyrelsen nu konstitueret sig og udpeget den hidtidige næstformand, Charlotte Møller-Andersen, som ny formand. Samtidig tiltræder det nuværende bestyrelsesmedlem, Peter Vekslund, som ny næstformand.

Charlotte Møller-Andersen er Senior Vice President of Sales i EG Group. Charlotte har over 25 års erfaring med at drive vækststrategier i Norden og Europa. Den nye næstformand, Peter Vekslund, der har været en del af bestyrelsen siden marts 2023, bringer omfattende erfaring til PlanBørnefonden fra rollen som tidligere CFO i PANDORA Group og i dag som Group CFO for Trackunit. Peter er allerede i dag medlem af Plan International´s Members Assemply og fortsætter også her.

Charlotte Møller-Andersen udtaler:
”Jeg glæder mig til, sammen med resten af bestyrelse, at fortsætte det arbejde, som Stine Bosse gennem femten år har stået i spidsen for. Stine har med sin visionære ledelse og tilgang til udviklingsarbejde været med til at skabe en helt unik vækst og innovation i arbejdet med at skabe varige forandringer for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Med en verden, der er i opbrud og præget af kriser, stiller det krav til vores udviklingsarbejde, og vi vil fortsat have fokus på at skabe en positiv forandring ved udvikling af nye partnerskabsmodeller, sikre transparens og bæredygtige, varige løsninger.”

Under Stine Bosses formandskab har PlanBørnefonden opnået en rekordhøj indsamling på 474 millioner kroner i det seneste år – en vækst på næsten 200 millioner kroner siden 2019 – samtidig med, at 91,9 % af disse midler går direkte til formålet. Centralt i udviklingen har været den vellykkede fusion i 2018 mellem BØRNEfonden og Plan Danmark ud fra ambitionen om at vokse og få mere skala på fondens programmer.

Stine Bosse udtaler:
”PlanBørnefonden står i dag et rigtig godt sted som en af de største NGO’er i Danmark, og jeg er stolt over den udvikling, vi har været igennem. En udvikling, som betyder, at vi nu står som en stærk aktør i en verden, hvor kriser verden over er blevet mere komplekse og sammenhængende, og hvor det kræver nye tilgange til NGO-arbejdet, hvis man vil gøre en reel forskel.”

PlanBørnefondens kurs og indsats for at skabe varige forandringer for børn og unge i verdens mest udsatte områder fortsætter uforandret. Programporteføljen udgør i dag 1,3 milliarder kroner, og flere end 47.000 danske sponsorer støtter organisationens arbejde. Organisationen har gennem partnerskaber og innovative finansieringsmodeller styrket sin evne til at skabe varige systemændringer og reel impact, og PlanBørnefonden har alene det seneste år hjulpet mere end 850.000 børn, unge og familier.

PlanBørnefondens CEO Dorthe Petersen udtaler:
”Jeg glæder mig til, sammen med det nye formandskab og hele bestyrelsen, at fortsætte den retning, som Stine Bosse har sat. En kæmpe tak til Stine for hendes strategiske udsyn. Stines ledelse og tilgang har sat dybe og varige spor i både vores organisation og vores arbejde i hele verden. Vi glæder os til at bygge videre på dette gode fundament med Charlotte ved roret og sammen med den øvrige bestyrelse.”

PlanBørnefonden vil i september 2024 med et offentligt opslag starte rekrutteringen af et nyt bestyrelsesmedlem.

For yderligere information, kontakt:
Charlotte Møller-Andersen, formand, PlanBørnefonden: + 45 24 82 56 77
Dorthe Petersen, CEO, PlanBørnefonden: +45 22 58 02 14