plan-bornefonden
Støt pigerne Bliv sponsor

Årsregnskaber

Herunder kan du se vores danske og internationale regnskaber

BØRNEfonden og Plan Danmark fusionerede den 1. juli 2018. Vi er gået sammen som PlanBørnefonden for at stå stærkere i kampen for børns rettigheder, ligestilling mellem piger og drenge og i vores arbejde med at opbygge stærke, bæredygtige lokalsamfund i nogle af verdens fattigste lande.

Vores første fælles årsregnskab bliver udsendt januar 2020. Tidligere regnskaber kan se nedenfor.

Fakta om Plans revision

PwC udfører vores revision både internationalt og i Danmark. Stram finansiel kontrol i PlanBørnefonden sikrer den mest hensigtsmæssige anvendelse af dit bidrag.

  • Plans internationale internrevision hedder Global Assurance, GA.
  • GA besøger alle Plans programlande mindst en gang på en periode af tre år.
  • GA undersøger den finansielle rapportering, effektiviteten af landekontorerne samt, hvorvidt de overholder de interne regelsæt.
  • GA har også ansvar for Plans anti-korruptions enhed, som har til opgave at undersøge og modvirke intern korruption i Plan Worldwide.
  • GA er i høj grad medvirkende til, at korruption bliver opdaget i en tidlig fase.

Åbenhed

PlanBørnefonden er medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO, og vores regnskabsrutiner og etiske retningslinjer følger ISOBRO’s anbefalinger.

Erklæring vedr. sponsorater med mere end én sponsor (august 2019)

Læs dansk erklæring

Læs engelsk erklæring

STØT PIGERNE

50 Kr.