plan-bornefonden
Støt pigerne Bliv sponsor

Årsregnskaber

Herunder kan du se vores danske og internationale regnskaber

BØRNEfonden og Plan Danmark fusionerede den 1. juli 2018. Vi er gået sammen som PlanBørnefonden for at stå stærkere i kampen for børns rettigheder, ligestilling mellem piger og drenge og i vores arbejde med at opbygge stærke, bæredygtige lokalsamfund i nogle af verdens fattigste lande.

Vi har ikke et fælles årsregnskab før til næste år. Men du kan læse hvert vores regnskab herunder.

PlanBørnefonden er medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO, og vores regnskabsrutiner og etiske retningslinjer følger ISOBRO’s anbefalinger.

PwC udfører vores revision både internationalt og i Danmark. Stram finansiel kontrol i PlanBørnefonden sikrer den mest hensigtsmæssige anvendelse af dit bidrag.

Fakta om Plans revision:

  • Plans internationale internrevision hedder Global Assurance, GA.
  • GA besøger alle Plans programlande mindst en gang på en periode af tre år.
  • GA undersøger den finansielle rapportering, effektiviteten af landekontorerne samt, hvorvidt de overholder de interne regelsæt.
  • GA har også ansvar for Plans anti-korruptions enhed, som har til opgave at undersøge og modvirke intern korruption i Plan Worldwide.
  • GA er i høj grad medvirkende til, at korruption bliver opdaget i en tidlig fase.

STØT PIGERNE

50 Kr.