Når du støtter Pigefonden, bidrager du til PlanBørnefondens arbejde for pigers rettigheder i Øst- og Vestafrika.

Piger er den gruppe, som er mest udsat for diskrimination og stigmatisering i verden. Alene på grund af deres alder og køn. De forlader i højere grad skolen før tid, de bliver tvunget til at gifte sig og bliver gravide, mens de stadig er børn. Vi ved, at når piger inddrages i beslutningsprocesser, bliver verden rigere og mere retfærdig.

 

Pigefonden 1

Stop Corona

Støt med en skoleuniform