PlanBørnefonden bakker op om Nature Planet

Onlinemediet Danwatch skriver, at PlanBørnefondens samarbejdspartner Nature Planet har fået produceret legetøj under kritisable forhold på en fabrik i Indonesien. Nature Planet har stoppet samarbejdet med den pågældende fabrik, og PlanBørnefonden har fuld tillid til vores partner.

I en artikel publiceret på Danwatch fredag den 5. marts 2021 kan man læse, at legetøjsproducenten Nature Planet har fået produceret en række plystøjdyr, hvoraf en del af overskuddet går til at støtte PlanBørnefondens arbejde, på en fabrik i Indonesien, hvor ansatte har klaget over forholdene og ifølge artiklen er blevet uretmæssigt afskediget.

PlanBørnefonden tager afstand fra de i artiklen beskrevne forhold og kræver, at alle gældende love, regler og overenskomster bliver overholdt, ligesom vi kun vil acceptere samarbejdspartnere, der kan fremvise de bedste certificeringer, der skal sikre, at produktionen overholder de nødvendige krav – i dette tilfælde International Council of Toy Industries’ (ICTI) Code of Business Practices.

Et sådant certifikat havde den omtalte fabrik. Det udløb i 2018, og Nature Planet rykkede herefter flere gange for et fornyet certifikat. Da det ikke kom, valgte Nature Planet at opsige samarbejdet med den pågældende fabrik i 2019, længe inden de blev gjort bekendt med forholdene i artiklen i forbindelse med henvendelsen fra Danwatch.

Fuld tillid til Nature Planet

PlanBørnefonden har arbejdet sammen med Nature Planet siden 2009, hvor de har været med til at gøre en kæmpe forskel ved at sikre uddannelse til børn i Indonesien og bekæmpe traditionen med pigeslaver i Nepal. Der har aldrig før været kritik af forholdene af leverandørerne til Nature Planet, og vi er glade for, at de stiller krav om den bedst mulige certificering og auditering af deres leverandører, ligesom de beder leverandører skrive under på en ’code of conduct’. PlanBørnefonden konstaterer med tilfredshed, at Nature Planet stoppede samarbejdet med fabrikken på eget initiativ, og skulle lignende kritik blive dokumenteret om andre leverandører, er vi helt trygge ved, at Nature Planet stopper samarbejdet med dem omgående.

Selvom Nature Planet benytter sig af de bedst mulige certificeringer inden for legetøjsproduktion, kan det ikke garantere, at der aldrig sker fejl. PlanBørnefonden har derfor bedt Nature Planet gennemgå deres processer for auditering af samarbejdspartnere for at afdække, om der er forbedringspotentiale. Derudover ser vi frem til at fortsætte det gode samarbejde til glæde for udsatte børn i nogle af verdens fattigste lande.

Yderligere spørgsmål til sagen kan stilles til Signe Holme på Signe.Holme@planbornefonden.dk  eller tlf. +45 60 68 30 12

Stop Corona

Støt med en skoleuniform