Somaliske piger bliver udsat for omskæring i egne hjem under COVID-19-krisen

Mens pigerne i Somalia er tvunget til at blive hjemme fra skole, går voksne rundt fra dør til dør og banker på for at tilbyde at udføre den skadelige praksis i pigernes egne hjem.

“Nedlukningen af samfundet bliver set som et belejligt tidspunkt til at udføre omskæring af pigerne i deres egne hjem, hvor de har god tid til at komme sig,” siger Sadia Allin, Plan Internationals missionschef i Somalia og fortsætter:
”Den økonomiske nedtur motiverer også dem, der lever af at omskære piger, til at finde nye måder at tjene deres penge på. Så vi oplever, at de går rundt og banker på fra dør til dør og tilbyder at omskære pigerne.”

Ifølge UNICEF er Somalia det land i verden, hvor omskæring af kvinder er mest udbredt. Hele 98% af pigerne bliver omskåret, når de er mellem 5 og 11 år, og tiltagene for at begrænse spredningen af COVID-19 er medvirkende til, at den skadelige praksis fortsætter i landet, hvor den ekstreme voldshandling stadig er lovlig.

”Omskæring af piger er et af de mest alvorlige indgreb mod en piges ret til at bestemme over egen krop og sundhed. Det er både et psykisk og fysisk overgreb, som har store konsekvenser for en piges helbred og fremtidsmuligheder. Det er afgørende at engagere familier, samfund og traditionelle og religiøse ledere i at ændre holdninger og normer omkring den skadelige praksis. Vi er nødt til at sikre, at det ikke længere opfattes som acceptabelt, gavnligt eller tolereret, og at det i stedet fordømmes som en krænkelse af menneskerettighederne og et kæmpe sundhedsmæssigt problem, der skal gøres ulovlig i de lande, hvor det stadig er tilladt som fx Somalia og Mali,” siger International og Politisk direktør i PlanBørnefonden, Anne Smith Petersen.

En nødvendighed for at blive kvinde

PlanBørnefonden og Plan International oplever en stigning i henvendelser omkring omskæring af piger i hele Somalia under nedlukningen af samfundet. Normalt bliver overgrebet udført i skolernes ferier på de piger, der bor i byerne og i regntiden på pigerne i landdistrikterne.

“Et af de tilfælde, vi har registreret, er to søstre på otte og ni år, der blev omskåret i sidste uge, og som stadig forsøger at affinde sig med, hvad der skete med dem. Deres mor ser omskæring som en væsentlig del af en piges kønsidentitet, som en forudsætning for ægteskab og vigtigst af alt som et religiøst overgangsritual fra at være pige til kvinde. Sådan ser de fleste forældre på det her i landet,” forklarer Sadia Allin.

Christian Rietz er ansvarlig for flere af PlanBørnefondens projekter for at stoppe omskæring af piger og ved, hvor svært det er at forhindre:
”I langt de fleste tilfælde bunder omskæring af piger i ældgamle traditioner. Det er oftest et ritual, der bliver udført af kvinderne i samfundet ud fra en tanke om, at det er med til at holde deres døtre uskyldsrene og forhøje deres chancer for at blive gift. Desværre er mange familier af den opfattelse, at de beskytter deres piger ved at lade dem omskære. Som en del af vores arbejde har vi involveret både unge aktivister og religiøse ledere i at tale mod omskæring af piger i deres lokalsamfund. Det har vi haft god succes med i Mali, hvor vi netop har dedikeret 500.000 kr. til at oplyse om COVID-19 i de netværk, hvor vi allerede arbejder med oplysning om konsekvenserne af omskæring.”

To millioner i risiko for unødvendig omskæring

Samfundsnedlukningerne under pandemien kan få vidtrækkende konsekvenser for arbejdet med at få stoppet omskæring af kvinder. FN’s Befolkningsfond vurderer, at der på grund af nedlukningen af forskellige indsatser kan forekomme op mod to millioner omskæringer af kvinder, der ellers kunne være forhindret. PlanBørnefonden og Plan International kræver derfor, at der skal være fokus på beskyttelse af pigers seksuelle og reproduktive sundhed i COVID-19-responsen.

”Vi må ikke stirre os blinde på virussen isoleret set, men skal holde skarpt øje med de afledte konsekvenser af COVID-19 og de restriktioner, der følger i lokalsamfundene. Vi ser i mange af de lande, vi arbejder i, at pigers særlige sårbarheder overses i håndteringen af pandemien. En stigning i antallet af tvangsomskæringer er én af de mange hjerteskærende konsekvenser for piger i det globale syd, og det er helt afgørende, at vi råber højt for at forsvare pigernes rettigheder. Her kan danske civilsamfundsorganisationer gøre meget. Men vi kan ikke gøre det alene. Jeg håber derfor, at det danske politiske system vil prioritere pigernes rettigheder og sundhed i forhandlingerne om den næste del af hjælpepakken til Afrika,” siger Anne Smith Petersen.

PlanBørnefonden og Plan International arbejder lige nu for at begrænse konsekvenserne af COVID-19-pandemien i mere end 50 lande, herunder Somalia, med fokus på at beskytte sårbare børn og samfund.

Fakta om omskæring af kvinder

  • Omskæring af kvinder omfatter alle procedurer, der indebærer delvis eller fuldstændig fjernelse af de ydre kvindelige kønsorganer eller andre skader på kønsorganerne af ikke-medicinske årsager. Overgrebet bliver for det meste udført fra pigen er spæd og op til 15-års alderen.
  • Ifølge WHO er mere end 3 millioner piger i fare for at blive omskåret årligt. Mere end 200 millioner piger og kvinder i live i dag er blevet omskåret i 30 lande i Afrika, Mellemøsten og Asien, hvor omskæring er mest udbredt.
  • Omskæring er en krænkelse af pigers og kvinders menneskerettigheder, en skadelig praksis og en form for kønsbaseret vold.
  • Proceduren har ingen sundhedsmæssige fordele for piger og kvinder. Da det normalt udføres uden tilladelse og ofte mod pigens vilje, krænker det pigers ret til at træffe vigtige beslutninger om deres seksuelle og reproduktive sundhed.
  • Ulighed mellem kønnene og diskriminerende sociale, kulturelle og religiøse normer er blandt årsagerne til omskæring. Det gælder bl.a. tanken om, at det bevarer kyskhed, renlighed, familiens ære og gør pigen til en attraktiv brud. Disse overbevisninger stammer fra et behov for at kontrollere kvindelig seksualitet.
  • Kortsigtede sundhedsrisici ved omskæring af kvinder omfatter svære smerter, kraftig blødning, infektioner og psykologiske konsekvenser.
  • Langsigtede sundhedsrisici omfatter smerter, infektioner, menstruationsproblemer, fistula og problemer under graviditet og fødsel, hvor det kan koste både mor og barn livet.
  • Hvis den nuværende tendens fortsætter, vil 68 millioner unge piger i alderen 15-19 år blive udsat for omskæring mellem 2015 og 2030.
  • Samlet set mener et gennemsnit på 67 % af pigerne og kvinderne i alderen 15-49 år i lande, hvor der foreligger data (alle lande i Afrika syd for Sahara, hvor omskæring af kvinder traditionelt praktiseres), og 63 % af drenge og mænd, at der bør sættes en stopper for omskæring.

Stop Corona

Støt med en skoleuniform