Piger er den gruppe, der er mest udsat for diskrimination og stigmatisering i verden – kun på grund af deres alder og køn. Konsekvensen er, at de ikke gennemfører skolen, de bliver giftet bort, de udsættes for overgreb og de bliver gravide, mens de stadig er børn. Det gavner hele verden, når pigers rettigheder respekteres. 

Piger er i stand til at skabe forandring i verden omkring dem og for dem selv. Når piger inddrages i beslutningsprocesser, bliver verden rigere og mere retfærdig. PlanBørnefonden arbejder aktivt for FN’s Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene.

Vi påvirker regeringer, embedsfolk og FN til at vedtage love og regler, der fremmer ligestilling og ved at støtte konkrete projekter, der gør en forskel her og nu. Det sker i samarbejde med forældre, lokale ledere, drenge og piger. Hele lokalsamfundet skal nemlig involveres for at skabe varige forandringer og bedre vilkår for piger.

Læs mere om vores indsats for pigers ligestilling her

Forside 52
Forside 52

Stop Corona

Støt med en skoleuniform