Verdens ledere skal huske pigerne i klimastrategier

Plan International er i disse dage til stede i Madrid under klimatopmødet COP25 for at få børns rettigheder og de særlige udfordringer og risici, som piger står over for, inkluderet i de nationale klimastrategier. Ny undersøgelse viser nemlig, at strategierne overser pigerne.

”Hvis vi ikke gør noget, er vi muligvis hjemløse i fremtiden. ”

Ordene er Louisas. Hun er 17 år, fra Filippinerne og en af de mange udsatte kvinder, som aktivt gør noget for at håndtere de klimaforandringer, der truer hendes hjem bid for bid.

”Vi laver kystoprydninger og planter mangrovetræer på stranden. Vi oplevede tyfonen i 2013, og nu frygter vi at miste vores hjem, da kysten langsomt bliver spist væk af havet,” fortæller hun.

Klimaaktivister som Louisa er afgørende, når det kommer til at håndtere klimaforandringer lokalt. Derfor bør børn og unge som hende ikke overses på årets COP25-topmøde, der lige nu finder sted i Madrid.

Til næste års COP26 er det påkrævet, at regeringer skal indsende deres nationale klimastrategi for de følgende fem år. Derfor er det vigtigt, at lederne handler nu. Manglende handling bringer fremtidens generationer i fare. Klimapolitikker og alle grønne aftaler må ikke lade nogen i stikken.

 

Børn og unge i Filippinerne griber ind for at mindske virkningen af klimaændringer ved at lede forskellige miljøaktiviteter i deres byer. Gruppen af venner, her med Louisa ved tavlen, besluttede at forsøge at stoppe virkningerne af klimaændringer i deres samfund efter at have deltaget i en række miljøworkshops ledet af Plan International.

Børn og unge bidrager mindst til klimaforandringer, men alligevel er det den yngste befolkningsgruppe, som lider mest under dem. Og det er pigerne, der bliver allerhårdest ramt, viser Plan Internationals arbejde.

Hvis områder i udviklingslande bliver ramt af klimarelaterede katastrofer, risikerer pigerne at blive trukket ud af skolen for at hjælpe i hjemmet. Men når pigerne ikke er i skole, får de ikke den nødvendige viden om klimaforandringer og om, hvordan man håndterer dem. Det gør dem mere udsatte og øger på den måde uligheden mellem kønnene.

 

Pigerne bliver overset

En ny research-rapport udarbejdet af Plan International og UNICEF viser, i hvor høj grad pigers rettigheder inkluderes i landes klimastrategier. De har analyseret nationale planer for 160 af de lande, som underskrev Parisaftalen i 2015. De nationale planer er hvert lands beskrivelse af, hvordan de vil imødekomme de globale mål for udledninger af drivhusgasser samt klimatilpasning som underskrevet i Parisaftalen i 2015.

Resultatet er nedslående. Færre end 2 % af de undersøgte nationale klimastrategier nævner piger. Kun tre lande ud af de 160 lande har en direkte reference til piger – og det er ikke med henblik på de kompetencer, som pigerne besidder eller kan udvikle til gavn for klimaet. Der er kun ét land, der klart refererer til vigtigheden af pigers uddannelse, selvom undersøgelser viser, at pigers uddannelse er en vigtig strategi for at bekæmpe klimaforandringer.

Landenes klimastrategier fokuserer generelt mere på teknologiske løsninger og ignorerer sociale hensyn. Samtidig overser strategierne de store klimapotentialer som investering i uddannelse, der kan styrke særligt de unge og give dem kampgejst for en bedre fremtid. Blot det at piger kan få en kvalitetsuddannelse og frit kontrollere deres seksuelle og reproduktive sundhed styrker dem og gør, at de i højere grad bidrager til mere modstandsdygtige samfund.

Kampen mod klimaforandringerne skal, som også anerkendt i Parisaftalen, være med respekt for menneskerettigheder og omfavne principperne om ligestilling mellem mennesker og på tværs af køn, generationer og lande.

”Vi kan ikke stoppe klimaforandringer, men vi kan gøre noget for at mindske effekten. Alle, selv børn som os, har en rolle at spille. Vi vælger at deltage og være en del af løsningen,” lyder det fra filippinske Louisa.

Regeringer forsømmer de mest udsatte i deres klimastrategier

Stop Corona

Støt med en skoleuniform