Din arv kan hjælpe verdens udsatte børn

En stor del af PlanBørnefondens arbejde finansieres gennem donationer fra private. Hvis du betænker PlanBørnefonden i dit testamente, er din fremtidige støtte med til at hjælpe verdens udsatte børn og unge og sikre lige muligheder uanset køn. 

Hvem arver dig?

Hvis du ikke opretter et testamente, er det arveloven der bestemmer, hvordan din arv bliver fordelt.

1. arveklasse – ægtefæller og livsarvinger

Dine arvinger er først og fremmest din ægtefælle og dine børn, som har krav på at arve en del af din formue. Dine børn kaldes også dine livsarvinger. Såfremt et barn ikke måtte overleve dig, vil dennes børn træde i stedet for.

2. arveklasse – dine forældre og deres livsarvinger

Hvis du ingen ægtefælle eller livsarvinger har, går din arv videre til dine forældre og deres livsarvinger. Hvis dine forældre er i live, arver de hver 50 % af din arv. Hvis kun den ene af dine forældre er i live, vil din afdøde forælders livsarvinger herefter arve din afdøde forælders arvelod ligeligt. Det vil sige, at din afdøde forælders arv går videre til dine søskende eller disses børn eller børnebørn. Hvis begge dine forældre er gået bort, går hele arven videre til dine forældres livsarvinger.

3. arveklasse – bedsteforældre, mostre, fastre og onkler

Har du ingen arvinger i 1. eller 2. klasse, går din arv til dine slægtsarvinger, såsom dine bedsteforældre og deres børn (dine mostre, fastre og onkler), men ikke mere fjerne efterkommere såsom fætre og kusiner. Dine slægtsarvinger vil ligesom dine forældre arve ligeligt.

Hvis du ikke har arvinger i hverken 1., 2. eller 3. klasse, går hele din arv til staten, medmindre du har oprettet et testamente.


Har du brug for et testamente?

Alle har ret til at oprette et testamente, uanset om de har arvinger efter arveloven eller ej. Når du opretter et testamente, sikrer du dig, at ingen andre bestemmer over det, du efterlader dig, og hvis du hverken er gift eller har børn, kan du frit råde over hele din formue i dit testamente.
Hvis du er samlevende, men ikke gift, vil din samlever ikke arve noget fra dig, medmindre du har begunstiget din samlever i et testamente. Dette er uanset hvor mange år du og din samlever har boet sammen.


Skriv PlanBørnefonden i dit testamente

Når du skriver PlanBørnefonden ind i dit testamente, går hele beløbet ubeskåret til PlanBørnefondens arbejde med at sikre, at verdens mest udsatte børn får en tryg barndom og med at sikre lige rettigheder for alle børn og unge uanset køn. Du kan læse mere om vores arbejde her. Du har også mulighed for at øremærke din arv til et konkret projekt eller et specifikt indsatsområde, der betyder noget særligt for dig. Vi vil altid sørge for at dine ønsker i dit testamente bliver fulgt.
Du kan vælge at testamentere et beløb til os, eller testere dele eller hele din arv til os.


Du kan sikre dine arvinger en større arv ved at skrive PlanBørnefonden i dit testamente

PlanBørnefonden er som velgørende organisation fritaget fra at betale bo- og tillægsboafgifter. Hvis du indsætter PlanBørnefonden til at arve 30 % af din formue under betingelse af, at PlanBørnefonden betaler bo- og tillægsboafgifter for dine øvrige arvinger, betyder det at dine øvrige arvinger samlet set vil arve mere, og at PlanBørnefonden samtidig vil blive begunstiget. Bemærk at denne løsning kun er relevant i de tilfælde, hvor dine øvrige arvingers bo- og tillægsboafgifter er på i alt 36,25 %. Dette er eksempelvis tilfældet, såfremt du ønsker at dine søskende, niecer, nevøer eller venner skal arve dig.


Sådan opretter du et testamente

At oprette et testamente er både en følelsesmæssig og praktisk sag, men det er samtidig lettere at oprette et testamente, end hvad mange forestiller sig. Det er dog vigtigt, at papirerne er entydige og gyldige. Hvis du ønsker at oprette et testamente, anbefaler vi dig at gøre følgende:


Her kan du høre mere

Hvis du endnu ikke har besluttet dig for hvorvidt du vil oprette et testamente, eller du har lyst til at vide mere om hvem der arver dig og hvilke muligheder lige præcis du har for at råde over hele eller dele af din formue, er du velkommen til at række ud til vores jurist Johan Emil Østergaard på arv@planbornefonden.dk eller telefon 22 41 13 75.

Hvis du har spørgsmål til hvordan din arv kan gøre en forskel for PlanBørnefondens arbejde, eller hvis du ønsker du at øremærke din arv til et specielt indsatsområde, er du velkommen til at række ud til vores fundraisingchef Gitte Haaning Høj på arv@planbornefonden.dk eller telefon 51 76 27 20.


PlanBørnefonden er en del af Det Gode Testamente

PlanBørnefonden er sammen med mere end 40 andre velgørende organisationer en del af Det Gode Testamente. Vi er gået sammen for bedre at kunne hjælpe og støtte dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed. Det Gode Testamente informerer om dine muligheder, så det bliver lettere for dig at træffe den beslutning, der er rigtig for dig. Du kan læse mere om vores samarbejde med Det Gode Testamente her.