Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål. Du kan også downloade og læse folderen Lidt om at være sponsor

Hvis du har andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi sidder klar alle hverdage kl. 10-15 på telefon 70 22 12 11 og mail@planbornefonden.dk.

OM SPONSORORDNINGEN

 • 1. HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE SPONSOR?

  At være sponsor i PlanBørnefonden betyder, at du støtter udviklingen i verdens mest udsatte lande, og at du sikrer bedre vilkår for de børn og unge, som vokser op der. Dine månedlige bidrag går til projekter i det område, hvor dit sponsorbarn bor. Vi sender dig årligt opdateringer om, hvordan det går med barnet og de projekter, du er med til at gøre mulige, så du kan følge udviklingen. Du kan også holde dig opdateret ved at skrive breve med barnet og familien eller ved at besøge området, hvor de bor.

 • 2. KAN JEG SELV VÆLGE, HVILKET BARN, JEG VIL VÆRE SPONSOR FOR?

  Som sponsor kan du selv vælge, om du vil være sponsor for en pige eller en dreng og hvilket kontinent barnet skal komme fra. Har du mere specifikke ønsker f.eks. til, hvilket land barnet bor i eller barnets alder, er du velkommen til at skrive det til os i kommentarfeltet, når du melder dig til, så gør vi, hvad vi kan for, at det kan lade sig gøre.

 • 3. HVILKEN INFORMATION FÅR JEG OM DET BARN, JEG ER SPONSOR FOR?

  Som sponsor i PlanBørnefonden har du en unik mulighed for at følge, hvilken forskel dine bidrag gør. Vi informerer dig om barnet og de projekter, du støtter, i barnets område gennem årlige opdateringer.

  Velkomstpakken

  Allerede, når du tilmelder dig som sponsor, modtager du en velkomstpakke med informationer og billeder af det barn, du er sponsor for. Pakken inkluderer også oplysninger om det område, hvor barnet bor, og de projekter, som dine bidrag går til.

  Breve fra barnet

  Indenfor de første tre måneder får du en velkomsthilsen i form af et brev eller en tegning fra barnet. Hvis du skriver tilbage, vil du altid få et svar fra barnet eller familien. Vær opmærksom på, at der kan gå et godt stykke tid, før du får svar. Brevet skal oversættes og ofte transporteres langt ud på landet, før det når frem. Gennem brevskrivning kan du naturligvis få en masse information om livet i det land, hvor familien bor og følge den udvikling, som du bidrager til.

  Årlige opdateringer og billeder af barnet

  Uanset om du skriver breve med barnet og familien eller ej, sender vi dig en årlig opdatering om, hvordan det går med barnet og de projekter, du er med til at gøre mulige i området.

  Direkte mails

  Vi kontakter dig altid direkte via mail, hvis der er vigtige nyheder og information om dit sponsorbarn eller hvis der er ændringer i dit sponsorat. Så husk, altid at oplyse os om ændringer i din mailadresse og øvrige kontaktinfo, så vi nemt og hurtigt kan informere dig.

  Nyhedsbreve og sociale medier

  Hvis du gerne vil følge vores arbejde i løbet af året, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev med opdateringer om vores generelle arbejde og indsatser. Du kan også følge vores arbejde på Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.

 • 4. KAN JEG BLIVE SPONSOR, HVIS JEG ER UNDER 18 ÅR?

  Ja, du kan godt blive sponsor, hvis du er under 18 år. Det kræver dog, at du får dine forældre eller en myndig værge til at underskrive en samtykkeerklæring, som giver dig tilladelse til at blive sponsor.

  Du kan finde samtykkeerklæingen her. Når du har udfyldt den skal du sende den underskrevne erklæring til mail@planbornefonden.dk eller til PlanBørnefonden, Mimersgade 47, 4. Sal, 2200 København N.

 • 5. HVORDAN DELER VI ET SPONSORAT?

  Det er let at dele et sponsorat med en, du kender. Hvis I er to, der gerne vil være sponsorer sammen, skal I vælge muligheden at blive sponsor ”Med en ven”, når I tilmelder jer som sponsorer på Planbornefonden.dk.

  Når I har tilmeldt jer, sender vi to eksemplarer af vores velkomstmappe med oplysninger og billeder af det barn, I er sponsorer for. En gang om året sender vi billeder og nyt om barnet og vores indsatser i barnets område og land, så I kan følge med i de resultater, I er med til at skabe.

  Alle materialer og kommunikation sender vi til den person, der står som kontaktperson på sponsoratet. Det er også kontaktpersonen, som bliver opkrævet sponsorbidraget via Betalingsservice. Vi oplyser automatisk alle bidrag til SKAT, hvis vi har kontaktpersonens cpr-nummer. Da det kun er kontaktpersonen, som er ansvarlig for selve indbetalingen, er det kontaktpersonen, der får skattefradraget.

 • 6. HVOR LÆNGE KAN JEG VÆRE SPONSOR?

  Du kan være sponsor hos os, lige så længe du vil. Vores arbejde tager altid udgangspunkt i langsigtet udvikling, derfor er vores sponsorers trofaste og langvarige støtte vigtig. For rigtig mange sponsorer er det tilfredsstillende at se de forskellige projekter tage form gennem årene, og de nyder at følge børnene fra de er små, til de bliver voksne.

  Som sponsor, kan du dog opleve, at det barn, du er sponsor for, stopper som sponsorbarn. Det kan der være flere årsager til. En årsag er alder. Når et sponsorbarn fylder 18 år, udtræder det af sponsorordningen. Det tidligere sponsorbarn vil fortsat kunne deltage og have gavn af vores projekter og aktiviteter i området, men når det udtræder af sponsorordningen, får et yngre barn mulighed for at få en sponsor.

  Det kan også ske, at barnet og familien vælger at flytte fra det område, vi arbejder i, fordi der for eksempel er bedre job og uddannelsesmuligheder andre steder. Den slags migration er udbredt i mange udviklingslande.

  En anden årsag kan være, at vores projekter i barnets område ophører, for eksempel fordi situationen og levevilkårene i området er så forbedrede, at vi kan forlade området. Selvom det er målet med alt vores arbejde, at et område kan klare sig uden vores støtte, så kan det være en trist nyhed som sponsor, fordi det betyder, at du ikke kan være sponsor for dit sponsorbarn længere.

  Hvis nogle af disse ændringer sker, informerer vi dig direkte og hurtigst muligt. Vi vil i den forbindelse tilbyde dig at blive sponsor for et andet barn, som vi vedlægger information og billeder af. Du kan således fortsætte uændret som sponsor i PlanBørnefonden, hvis du ønsker det.

  Ønsker du ikke længere at være sponsor, så kontakt os på tlf. 70 22 12 11 eller send en mail til mail@planbornefonden.dk.

 • 7. HVORDAN KAN JEG OPSIGE MIT SPONSORAT?

  Vi håber selvfølgelig, at du har lyst til at være sponsor hos os i lang tid. Ønsker du alligevel ikke længere at være sponsor, så kontakt os på tlf. 70 22 12 11 eller send en mail til mail@planbornefonden.dk.

 • 8. ER SPONSORORDNINGEN LIGESOM ADOPTION?

  Nej. At være sponsor har ingenting med adoption at gøre. Det barn, du er sponsor for, har sin egen familie, som helt frivilligt har valgt at være med i sponsorordningen.

  Dine bidrag går til udviklingen af barnets lokalområde. Din støtte spiller således ikke kun en stor rolle for barnet og familien, men hele lokalområdet. En undersøgelse har slået fast, at vores sponsorprogrammer når de mest udsatte, marginaliserede og sårbare børn i verden. Flere piger og drenge kommer i skole i de samfund, hvor vi har sponsorprogrammer. Jo længere tid vi er i et samfund, jo flere børn går og bliver i skole, og jo bedre adgang har samfundet til vand og sanitet. Dette er en del af den forskel, du er med til at gøre som sponsor. Du kan også gøre en forskel for barnet ved at skrive breve med barnet og familien og dermed styrke deres læse- og skrivefærdigheder og lære dem om andre kulturer end deres egen.

OM SPONSORBIDRAGENE

 • 1. HVAD KOSTER DET AT VÆRE SPONSOR FOR ET BARN?

  Et sponsorat koster minimum 250 kr. om måneden. Det betyder, at det koster seks kroner om dagen efter skat at være sponsor for et barn. Hvis du ønsker at støtte med større bidrag eller være sponsor for flere børn, er du naturligvis altid velkommen til det.

  Bidrag til PlanBørnefonden er fradragsberettigede, og vi oplyser automatisk dine bidrag til SKAT, når vi har dit cpr-nummer. I 2022 kan du få skattefradrag for bidrag op til i alt 17.200 kr. (17.000 kr. i 2021)

  Hvis du vil tilmelde dine indbetalinger til betalingsservice, kan du gøre det her. 

 • 2. HVORDAN FÅR JEG FRADRAG FOR MINE BIDRAG?

  Hvis du oplyser dit cpr-nummer til os, indberetter vi automatisk dine bidrag til SKAT.

 • 3. HVAD GÅR MINE SPONSORBIDRAG TIL?

  Dine månedlige bidrag går til at forbedre levevilkårene i det område, hvor dit sponsorbarn bor, samt til vores generelle arbejde for at sikre børns rettigheder og ligestilling mellem kønnene. Et spædbarn i Burkina Faso møder andre udfordringer end en nyfødt i Peru. Og en skolepige i Filippinerne har andre udfordringer end en elev i Mali. Derfor tager vi altid udgangspunkt i børnenes behov i det enkelte lokalområde, så vi sikrer, at projekterne er målrettet de udfordringer, som børnene møder, der hvor de bor.

  Vi ved, at det er nødvendigt at skabe forandringer i hele lokalsamfundet og i landet, hvis vi skal forbedre livet både for det enkelte sponsorbarn og de børn, der ikke har en sponsor. Derfor går dine sponsorbidrag til at skabe forbedringer, som gavner hele lokalsamfundet og som på sigt gør samfundet i stand til at løfte sig ud af fattigdom. Derfor er sponsorbørnene, deres familier og andre lokale altid involverede i at beslutte, planlægge og gennemføre vores projekter. Du kan følge de konkrete projekter, som dine bidrag går til, i den årlige opdatering vi sender dig.

 • 4. HVORDAN FÅR SPONSORBARNET GLÆDE AF MIN STØTTE?

  Det barn, du er sponsor for, får stor glæde af din støtte på flere punkter. For det første bidrager du til bæredygtig udvikling i barnets lokalområde, hvilket betyder, at børnene vokser op med bedre adgang til bl.a. skolegang, sanitet og sundhedsydelser.

  En undersøgelse har slået fast, at vores sponsorprogrammer når de mest udsatte, marginaliserede og sårbare børn i verden. Flere piger og drenge kommer i skole i de samfund, hvor vi har sponsorprogrammer. Jo længere tid vi er i et samfund, jo flere børn går og bliver i skole, og jo bedre adgang har samfundet til vand og sanitet. Dette er en del af den forskel, du er med til at gøre som sponsor.

  Derudover betyder sponsorbidragene også, at vi kan skabe en langvarig forandring, der hvor børnene bor. Det handler blandt andet om at ændre de normer, der krænker børns rettigheder. Vi arbejder med børnenes forældre, søskende, lærere, religiøse ledere og myndigheder. Det kan for eksempel være med målet om at afskaffe omskæring af piger, børneægteskaber eller bare sikre børns ret til at komme i skole og færdiggøre den.

  For det andet spiller sponsorbørnene en stor rolle i beslutningen, planlægningen og gennemførelsen af vores projekter i deres lokalsamfund. På den måde får de ikke bare indflydelse på, hvordan deres lokalsamfund skal forbedres, de får også værdifulde erfaringer, som de kan bruge senere i livet.

  For det tredje kan dit sponsorbarn få viden om livet udenfor sit eget område samt træne sine læse- og skrivefærdigheder ved at skrive breve med dig. Som sponsor kan du oplyse og inspirere dit sponsorbarn og tilskynde til, at det opnår sine ambitioner gennem de breve, I udveksler. Vi ved, at det kan betyde meget for sponsorbørnene at få breve fra deres sponsorer, og vi hører regelmæssigt historier om, hvordan sponsorbørn, der er blevet opmuntret af deres sponsorer, engagerer sig i at udvikle deres samfund i takt med, at de vokser op.

 • 5. HVORFOR GÅR MINE BIDRAG IKKE DIREKTE TIL SPONSORBARNET?

  Der er ikke meget sjov ved at være den eneste pige i klassen, den eneste elev i et elevråd eller det eneste barn i en børnehave. Derfor gør vi meget ud af, at vores indsatser skal komme hele lokalområdet til gode.

  Det er ikke alle børn i de områder, vi arbejder, som har en sponsor, og for ikke at skabe ulighed, men i stedet løfte hele området, er vores udviklingsarbejde målrettet både hele lokalsamfundet og det land, barnet bor i.

  Vi ved, at det er nødvendigt for at skabe forandringer i hele lokalsamfundet og i landets lovgivning, hvis vi skal forbedre livet både for det enkelte sponsorbarn og de børn, der ikke har en sponsor.

  Derfor går dine sponsorbidrag til at skabe projekter, som gavner hele barnets lokalsamfundet og land. Det handler om at skabe langsigtet udvikling – i stedet for velgørenhed, der kun hjælper på kort sigt. Som sponsor er du med til at gøre en kæmpe forskel, der rækker langt ud i fremtiden.

 • 6. HVAD ER PLANBØRNEFONDENS ADMINISTRATIONSPROCENT?

  Administrationsprocenten i vores seneste regnskab er på 3,6 procent. Du kan læse mere om vores økonomi og vores årsregnskab her.

 • 7. HVORDAN TILMELDER JEG MIG BETALINGSSERVICE?

OM SPONSORBØRNENE

 • 1. KAN PLANBØRNEFONDEN GARANTERE, AT SPONSORBØRNENE GÅR I SKOLE?

  Nej, det kan vi ikke. Men langt de fleste børn, i de områder vi arbejder, går i skole eller har gennemført grundskolen. Det er dokumenteret, at flere børn går i skole i de områder, hvor vi arbejder.

  Men vejen til skolebænken i verdens fattigste lande kan være brolagt med svære udfordringer. Sygdom, dårlig infrastruktur, vold og misbrug kan være hindringer, der bremser en tryg og stabil skolegang. Selv et tag over hovedet kan pludselig mangle, når klasselokalet bliver ødelagt af en tropisk storm.

  Familiernes økonomi kan nogle gange betyde, at familien ikke kan sende deres barn i skole.

  Det kan f.eks. dreje sig om, at et familiemedlem er syg eller gået bort, og at der derfor er brug for barnets hjælp i hjemmet. I den situation besøger PlanBørnefonden familien og forsøger at finde frem til en løsning. PlanBørnefonden tilbyder forskellige workshops og projekter. Hvis der er tale om unge mennesker, vil vi typisk foreslå en erhvervsuddannelse, så den unge på sigt kan blive selvforsørgende og kan bidrage til familiens økonomi.

  I sidste ende er det familiens valg, om de vil sende deres barn i skole, derfor er der ingen, hverken enkeltpersoner eller organisationer, der kan garantere, at hvert eneste barn går i skole. Heller ikke PlanBørnefonden. Men vi kan garantere, at vi arbejder målrettet for at skabe de bedste forudsætninger for alle børns skolegang i de lokalområder, hvor vi er til stede. PlanBørnefondens mål er, at alle børn skal have en uddannelse, og vi arbejder derfor med at fjerne de hindringer, der kan stå i vejen for det enkelte barns skolegang.

 • 2. HVORFOR ER DET BARN, JEG ER SPONSOR FOR, FLYTTET?

  Der kan være mange årsager til, at et sponsorbarn flytter. Ofte rejser familien væk fra deres landsby for at søge arbejde, opsøge flere uddannelsesmuligheder eller for at dyrke jorden et andet sted i landet.

  Hvis barnet bor i en landsby, hvor der kun findes grundskoler (1.- 6. klasse), må barnet rejse til en større by for at fortsætte sin uddannelse. I visse tilfælde er sponsorbarnet rejst ud for at besøge slægtninge, der bor et andet sted, eller familien har fået midlertidig ansættelse i et andet område. Det er desværre ikke altid muligt for os at vide, hvorfor et sponsorbarn er rejst, fordi en familie kan have forladt et område uden at efterlade nogen besked om årsag eller destination.

  Det er ikke ualmindeligt, at familier flytter på midlertidig basis, men hvis familien flytter permanent, betyder det desværre, at sponsorbarnet og familien forlader det område, hvor PlanBørnefonden arbejder. Dermed kan barnet ikke længere deltage i udviklingsprojekterne i området, og barnet kan derfor heller ikke længere være sponsorbarn gennem PlanBørnefonden. Det betyder også, at du ikke længere kan have kontakt til sponsorbarnet. Hvis det barn, du er sponsor for, er flyttet, vil vi tilbyde dig muligheden for at blive sponsor for et andet barn enten i samme område eller et andet sted, hvor der er brug for støtte.

 • 3. HVORFOR ER SPONSORBARNETS ALDER ÆNDRET?

  I mange af de samfund, hvor vi arbejder, er fødselsdage ikke noget, man fejrer. Tværtimod, er der mange familier, som ikke husker nøjagtigt, hvornår et børn er født. Forældrene forsøger nogle gange at huske datoerne selv, men ofte oplever vi, at familiemedlemmerne er uenige om datoen, som derfor kan ændre sig, afhængig af, hvem man spørger.

  Mange steder bliver fødsler slet ikke registreret officielt, for der er mange lande, som ikke har et effektivt og udbygget system til at registrere nyfødte børn. Det kan også være, at der er gebyrer i forbindelse med at få registreret et barn, og det kan indebære lang transport at komme til de steder, hvor fødselsregistreringen foregår. Dette kan stå i vejen for, at en fødsel bliver registreret.

  Derudover følger nogle lande andre kalendersystemer end vores, hvilket kan bidrage til yderligere forvirring. For eksempel følger nogle kalendere månen fremfor solen. Det kan give udfordringer. Hvis forældrene for eksempel husker, at barnet blev født x antal dage efter fuldmånen, vil den dag falde på forskellige datoer fra år til år. Så selv når forældrene kender barnets fødselsdag, kan det stadig være svært for vores frivillige eller ansatte at konvertere datoen til vores kalender.

  Tingene kompliceres yderligere, af at der er nogle områder i visse lande, f.eks. i Kina, hvor børn regnes som værende ét år ved fødslen. Alt i alt gør disse forhold det svært at rapportere mange sponsorbørns præcise alder, hvilket kan forklare, hvis dit sponsorbarns alder, ser ud til at være ændret.

  Kontakt os, hvis du oplever uoverenstemmelser, så vi kan hjælpe med at opklare sagen. Vi sidder klar alle hverdage mellem kl. 10-15 på mail@planbornefonden.dk og tlf. 70221211.

 • 4. HVORFOR HAR DET BARN, JEG ER SPONSOR FOR, FÅET NYE FAMILIEMEDLEMMER?

  I nogle af de områder, hvor vi arbejder, tæller man flere mennesker med i ens nærmeste familie, end vi gør herhjemme. Desuden kan antallet af familiemedlemmer variere afhængig af, hvordan og hvem, man spørger.

  Når man spørger ind til barnets familiemedlemmer, kan det være, at forældrene opremser navnene på 10-20 personer. Disse tanter, onkler, niecer og nevøer opfattes som en integreret del af familien, selv om de måske ikke bor i samme husstand eller landsby. Derudover vil børn i nogle områder ofte omtale deres fætre og kusiner som brødre og søstre og kalde mere end én kvinde for “mor”.

  PlanBørnefondens frivillige forsøger at løse problemet ved at spørge ind til de familiemedlemmer, der bor under samme tag som sponsorbarnet. Dette er dog heller ikke altid nøjagtigt, fordi børn nogle gange flytter midlertidigt ind hos andre familiemedlemmer, hvis deres forældre arbejder væk fra hjemmet.

  Antallet af søskende kan også variere, da ældre søskende kan arbejde væk fra hjemmet, og derfor ikke bliver nævnt. Mens yngre søskende måske bliver passet af bedsteforældre eller andre familiemedlemmer. De kan dermed også blive udeladt fra årsrapporten. Det efterfølgende år, når disse børn er vendt tilbage til hjemmet, kan de pludseligt dukke op og give et indtryk af, at familien vokser eller bliver mindre fra den ene dag til den anden.

  Kontakt os, hvis du oplever uoverenstemmelser, så vi kan hjælpe med at opklare sagen. Vi sidder klar alle hverdage mellem kl. 10-15 på mail@planbornefonden.dk og tlf. 70221211.

 • 5. HVORFOR HAR DET BARN, JEG ER SPONSOR FOR, PLUDSELIG SKIFTET NAVN?

  Sponsorbørnenes navne kan skabe lidt forvirring af flere årsager. Hvis der bruges et andet skriftsprog i sponsorbarnets land end vores, kan det være vanskeligt for PlanBørnefondens ansatte og frivillige at omdanne navnene til det romerske alfabet, som vi benytter. Desuden kan der være mange lokale dialekter, som først skal oversættes til nationalsproget i sponsorbarnets land. Nogle af disse dialekter har ikke engang en skriftform, hvilket gør en oversættelse yderligere kompliceret. Dertil kommer, at man på nogle afrikanske sprog udtrykker visse ord med en klikkende tungelyd, som ikke har nogen modpart på engelsk eller dansk. Stavemåden kan derfor variere fra én rapport til den næste og mellem forfattere og oversættere.

  Det er også meget muligt, at dit sponsorbarn har et kælenavn. Kælenavnene er i nogle områder mere kulturelt accepterede og udbredte end herhjemme. Derfor kan det variere, hvilket navn der bliver oplyst, afhængig af hvem vores ansatte og frivillige får informationerne fra.

  I nogle lande er rækkefølgen på fornavn og efternavn anderledes, end vi er vant til. F.eks vil Hoang Van Tho i Vietnam være kendt af venner og familie som Tho. Nogle stammer bruger desuden udskiftelige efternavne som tegn på respekt overfor andre stammer i samfundet.

  Uoverensstemmelserne øges yderligere de steder, hvor forældrene ændrer barnets navn for at modvirke uheld. Især i Asien er der tradition for, at et nyt navn kan forhindre uheld eller sygdom, som man mener, følger med det gamle navn.

  I alle tilfælde forsøger PlanBørnefondens ansatte og frivillige at give dig de bedste og mest præcise oplysninger, men der kan altså være mange grunde til, at der nemt kan opstå forvirring og uoverensstemmelser.

  Kontakt os, hvis du oplever uoverenstemmelser, så vi kan hjælpe med at opklare sagen. Vi sidder klar alle hverdage mellem kl. 10-15 på mail@planbornefonden.dk og tlf. 70221211.

 • 6. HVORDAN FÅR PLANBØRNEFONDEN OPLYSNINGER OM SPONSORBØRNENE?

  Vi er løbende i tæt kontakt med vores lokale kollegaer i de områder, hvor sponsorbørnene bor, og hvert år indsamler lokale medarbejdere og frivillige oplysninger og opdateringer om sponsorbørnene og deres familier. Oplysningerne bliver sendt videre til dig som sponsor, sammen med nye billeder af barnet og en opdatering om, hvilke projekter i området dine bidrag er gået til.

  De indsamlede oplysninger er ikke kun med til at give dig mulighed for at følge det barn, du er sponsor for, og de projekter, du har været med til at gøre mulige. De samlede oplysninger om sponsorbørnene og de områder, de bor i, er med til at give os en samlet viden om, hvilken forskel dine og andre sponsorers bidrag gør på globalt plan for verdens mest udsatte lokalsamfund.

  I 2019 blev der lavet en større undersøgelse, der slog fast at sponsorordningen gør en kæmpe forskel for sponsorbørnenes liv.

  Du kan læse et uddrag af rapporten her.

 • 7. HVORDAN BLIVER SPONSORBØRNENE EN DEL AF SPONSORDNINGEN?

  Mange familier synes, det er spændende at have en sponsor i et fremmed land. Og hvis de ønsker at være en del af sponsorordningen tilmelder de sig selv hos vores lokale kollegaer, som oplyser familierne om vores arbejde. Det er desværre ikke altid alle børn, der kan få en sponsor, derfor er det vigtigt for os, at de børn, der ikke har en sponsor, stadig får glæde af vores projekter i området.

KONTAKT TIL SPONSORBØRNENE

 • 1. KAN JEG SKRIVE TIL DET BARN, JEG ER SPONSOR FOR?

  Ja, du er meget velkommen til at skrive til det barn, du er sponsor for. Vi ved, at det kan været til stor glæde for både sponsorer og sponsorbørn at holde kontakt gennem brevskrivning, så det glæder os, når sponsorer vil holde kontakt til sponsorbørnene.

  Du kan sende en digital hilsen eller et fysisk brev til os, så sørger vi for, at videresende det, og du må også gerne sende et par billeder eller tegninger med.

  Sådan sender du en digital hilsen:

  Du kan sende en digital hilsen på post@planbornefonden.dk, så printer og sender vi din hilsen til dit sponsorbarn. Husk, at skrive dit sponsornummer i emnefeltet. Du er velkommen til at vedhæfte to billeder eller tegninger i din hilsen.

  Sådan sender du et fysisk brev:

  Fysiske breve kan du sende til vores kontor på Mimersgade 47, 4, 2200 København N. Husk, at skrive dit sponsornummer, sponsorbarnets nummer og land på brevet. Du er velkommen til at vedlægge et par billeder og tegninger eller småting, som farveblyanter, tegneblokke eller perleplader. Dit brev må max veje 150 gram og skal kunne være i en foret A4-kuvert.

  Tre gode råd til brevskrivning:

  1. Send billeder. Et billede siger som bekendt mere end 1000 ord, og for børnene og deres familier, som ofte bor i områder, hvor mange både børn og voksne kan have svært ved at læse og skrive, kan billeder være en stor hjælp. Derfor vil du måske også opleve, at det er lettere for børnene at svare tilbage med end tegning og en kort hilsen end et langt brev.

  2. Skriv på engelsk. Skriv gerne på engelsk eller dit sponsorbarns modersmål, hvis du har mulighed for det, så går det hurtigere med at få din hilsen frem. Hvis du skriver på dansk, oversætter vores frivillige det, du har skrevet.

  3. Hav tålmodighed. Du modtager altid svar på dit brev, men hav tålmodighed med os. Oversættelse, toldbehandling, registrering i barnets land og udbringning betyder, at der kan gå op til tre måneder, før dit brev når frem. Det kan derfor også tage sin tid, før barnets svar når frem til dig. Hvis du bliver utålmodig, så kontakt os, så vi kan hjælpe med at opklare, hvornår der kommer svar.

  PlanBørnefondens børnebeskyttelse
  En af PlanBørnefondens vigtigste opgaver er at beskytte børn og unge. Derfor har vi en klar politik om børnebeskyttelse, som blandt andet betyder, at vi gennemlæser alle breve fra sponsorerne, før vi sender dem videre til børnene. Hvis du er interesseret i at vide mere, er du velkommen til at læse hele vores børnebeskyttelsespolitik.

 • 2. MÅ JEG SENDE EN GAVE TIL DET BARN, JEG ER SPONSOR FOR?

  Ja. Du må gerne sende en lille ting til barnet, venligst følg vores retningslinjer, som du kan læse herunder. Hvis ikke retningslinjerne bliver overholdt, kan vi ikke sende din pakke videre til barnet.

  Sådan sender du en pakke: 

  – Pakken må veje op til 150 gr. i en foret A4-kuvert.
  – Send pakken til vores kontor Mimersgade 47, 4. sal., 2200 København N.
  – Husk, at skrive dit sponsornummer, sponsorbarnets nummer og land på brevet, så sørger vi for at videresende den.

  Du kan f.eks. sende:
  • Farveblyanter og blyanter
  • Tegneblokke
  • Postkort med motiver fra Danmark
  • Landkort over Danmark
  • Udklip fra blade som illustrationer med sne, landskaber, dyr, frugter, steder i Danmark
  • Spillekort
  • Hårelastikker, spænder osv.
  • Plastikperler
  • Nøgleringe med figurer
  • Tegneskabeloner, bogstavskabeloner
  • Sjove, anderledes kuglepenne
  • Viskelæder i sjove faconer
  • Balloner og klistermærker

  Du kan ikke sende:
  • Penge eller dyre genstande som smykker, urer og metaller
  • Skarpe genstande som saks, termometer, kompas, nål, broche, fotoramme, glasgenstand osv.
  • Hud- eller hårplejeprodukter f.eks. sæbe, kosmetik, ansigtsmaling, håndcreme, tandpasta, shampoo, parfume osv.
  • Væsker og alt, hvad der kan lække, hvis der går hul på det f.eks. maling, sæbebobler, neglelak osv.
  • Mad og drikke f.eks. slik, chokolade, kiks, teposer osv.
  • Planter f.eks. frø, pressede blomster, blade osv.
  • Tøj f.eks. T-shirt, shorts, kjole, kasket, hat, tørklæde, sokker, undertøj osv.
  • Batteridrevne genstande f.eks. lommelygte, lommeregner og mobiltelefon

  PlanBørnefondens børnebeskyttelse
  En af PlanBørnefondens vigtigste opgaver er at beskytte børn og unge. Derfor har vi en klar politik om børnebeskyttelse, som blandt andet betyder, at vi gennemlæser alle breve fra sponsorerne, før vi sender dem videre til børnene. Hvis du er interesseret i at vide mere, er du velkommen til at læse hele vores børnebeskyttelsespolitik.

 • 3. KAN JEG BEVARE KONTAKTEN TIL ET BARN, JEG HAR VÆRET SPONSOR FOR TIDLIGERE?

  Nej, du kan ikke bevare kontakten til et tidligere sponsorbarn. Vi ved, at det for nogle sponsorer er vemodigt, at et barn stopper i sponsorordningen, og man derfor ikke kan have kontakt til barnet. Men det er desværre ikke muligt.

  Som børnerettighedsorganisation arbejder vi for at fremme børn og unges rettigheder, herunder deres ret til beskyttelse. Vores udgangspunkt for børnebeskyttelse er FN’s Børnekonvention, og vi følger derudover internationale standarder. Det betyder blandt andet, at du ikke må have direkte kontakt til børn, du er sponsor for. Hverken når du er sponsor eller når du ikke længere er sponsor for barnet.

  Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at læse hele vores børnebeskyttelsespolitik.

 • 4. MÅ JEG DELE BILLEDER AF DET BARN, JEG ER SPONSOR FOR, PÅ SOCIALE MEDIER?

  Alt vores arbejde hos PlanBørnefonden handler om at beskytte børn og unge – og sikre deres rettigheder. Vi har høje standarder i forhold til beskyttelse og klare retningslinjer omkring blandt andet brugen af fotos og oplysninger om børn og unge.

  Det betyder, at du som sponsor ikke kan offentliggøre billeder af sponsorbarnet og familien på din hjemmeside eller på sociale medier af hensyn til deres beskyttelse og privatliv. Samtidig betyder det utrolig meget, når sponsorer og bidragydere deler deres engagement med deres netværk og omverdenen. Vi sætter utrolig stor pris på omtale af engagement og sponsorbørn på en måde, der ikke udleverer personlige oplysninger f.eks. ved at fortælle om, at du har fået et sponsorbarn, dele nyt om de projekter, du støtter i barnets område, like opslag på sociale medier, linke til vores hjemmeside osv.

  Alle børn og unge, der optræder i vores kommunikation på PlanBørnefondens web, sociale medier mv. har givet deres samtykke.

  Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at læse hele vores politik om beskyttelse af børn og unge. 

Om planbørnefonden

 • 1. Hvorfor HAR PLANBØRNEFONDEN FOKUS PÅ PIGERNE?

  Piger er den gruppe, der er mest udsat for diskrimination og stigmatisering i verden – alene på grund af deres alder og køn. Konsekvensen er, at de ikke gennemfører skolen, de bliver giftet bort, de udsættes for overgreb og de bliver gravide, mens de stadig er børn.

  Det gavner hele verden, når pigers rettigheder respekteres og de får lov at udvikle sig på lige fod med drengene. Derfor har vi ekstra fokus på at skabe lige stilling, så piger og drenge har samme muligheder for at udvikle sig.

  Vi påvirker regeringer, embedsfolk og FN til at vedtage love og regler, der fremmer ligestilling og ved at støtte konkrete projekter, der gør en forskel her og nu. Det sker i samarbejde med forældre, lokale ledere, drenge og piger. Hele lokalsamfundet skal nemlig involveres for at skabe varige forandringer og bedre vilkår for piger.

  Du kan læse mere om vores arbejde for pigerne her.

 • 2. HVOR ARBEJDER PLANBØRNEFONDEN?

  Vi arbejder i verdens mest udsatte områder, og er til stede i over 50 lande i Afrika, Asien og Latinamerika. Områderne er valgt ud fra kriterier såsom høj børnedødelighed, lavt uddannelsesniveau, dårlige økonomiske forhold og politiske omstændigheder. Vores arbejde foregår altid i tæt kontakt med lokalbefolkningen og de lokale myndigheder.

  Se oversigt over, hvor vi arbejder her.

 • 3. HVORNÅR FORLADER PLANBØRNEFONDEN ET OMRÅDE?

  Et projekt eller program afsluttes, når situationen for lokalsamfundet er forbedret så meget, at vi kan forlade området. Beslutningen tages altid i samråd med lokalbefolkningen og de lokale myndigheder, og er nøje baseret på undersøgelser af udviklingen og den opnåede levestandard i området. Vi vil herefter fokusere vores indsatser i andre områder og lande, hvor der er hårdere brug for støtte.

  At verdens mest udsatte og skrøbelige samfund kan vokse sig stærke og stabile, er målet for PlanBørnefondens arbejde. Derfor er det en god og positiv nyhed, når vi afslutter vores arbejde i et område, for det betyder, at din støtte har nyttet, og at du har bidraget til den udvikling, som lokalsamfundet har opnået.

  Hvis vi forlader det område, hvor dit sponsorbarn bor, giver vi dig direkte besked. Vi vil i den forbindelse tilbyde dig at blive sponsor for et andet barn, som vi vedlægger information og billeder af. Du kan således fortsætte uændret som sponsor i PlanBørnefonden, hvis du ønsker det.

 • 4. HVAD GØR PLANBØRNEFONDEN, NÅR KATASTROFEN RAMMER?

  Når katastrofer indtræffer i de områder, hvor vi arbejder, sætter vi ind med nødhjælp – ofte i samarbejde med andre organisationer og altid i samarbejde med de lokale myndigheder. Vi er ofte de første, der rykker ud når katastrofen rammer, for vi er der allerede, vi kender lokalbefolkningen og områderne og kan reagere omgående!

  Når en krise rammer, er vi derfor hurtige til at reagere med nødhjælp, rent vand, hygiejne og beskyttelse af børn og unge. Vi sikrer samtidig, at børnene kan fortsætte deres skolegang, og at de har trygge væresteder, hvor de kan lege og bearbejde deres traumer.

  I konflikter eller katastrofer rammes piger og unge kvinder hårdest, da de i særlig høj grad nægtes skolegang, bliver giftet bort mod deres vilje og udnyttes. Vi har derfor et særligt fokus på at støtte piger i krisesituationer.

  Også når der ikke er en aktuel krise, er vores udviklingsarbejde og projekter i sponsorbørnenes områder og lande med til at opbygge lokalsamfundene og landene, så områderne og indbyggerne er mere modstandsdygtige overfor katastrofer som klimaforandringer, tørke, oversvømmelser mv.

  På vores hjemmeside kan du læse om vores indsatser i forbindelse med aktuelle katastrofer. Du vil blive orienteret, hvis kriser og katastrofer rammer dit sponsorbarns land eller område, og vi kontakter dig personligt, hvis dit sponsorbarn bliver direkte berørt af en katastrofe. Vi foretrækker, at kommunikere på mail eller sms, når det gælder vigtige meddelelser. Det går hurtigt, og vi sparer resourcer som print, porto osv.

  Så husk, altid at oplyse os om ændringer i din mailadresse og øvrige kontaktinfo, så vi nemt og hurtigt kan informere dig.

 • 5. HVAD GØR PLANBØRNEFONDEN FOR AT BESKYTTE BØRNENE?

  Som børnerettighedsorganisation arbejder vi for at fremme alle børn og unges rettigheder, herunder deres ret til beskyttelse. Vores udgangspunkt for børnebeskyttelse er FN’s Børnekonvention, og vi følger derudover internationale standarder.

  Alle børn har ret til at blive beskyttet, og i PlanBørnefonden ser vi netop det som en af vores vigtigste opgaver. Derfor har vi nultolerance overfor overgreb og en klar politik om børnebeskyttelse, som alle vores ansatte, partnere, sponsorer og frivillige skal overholde. Vi har en whistleblower-ordning, som sikrer, at alle – herunder også børn og unge – trygt og anonymt kan indberette viden eller mistanke om misbrug, upassende adfærd, korruption og andre ulovligheder. Vi har et fintmasket net, der skal sikre, at ingen børn kommer til skade, lider overlast eller får deres rettigheder krænket, når de deltager i aktiviteter arrangeret af Plan International eller vores partnere.

  Læs Plan Internationals globale børnebeskyttelsespolitik og alle PlanBørnefondens andre politikker her.

 • 6. Hvorfor har PlanBørnefonden ringet?

  Ekstraordinære kriser, kræver ekstraordinære indsatser, og det kræver ekstraordinære midler. Derfor ringer vi lige nu ud til vores trofaste sponsorer i et samarbejde med All Ears for at fortælle om de resultater, de lige nu gør for at beskytte verdens mest udsatte børn og unge mod COVID-19, og høre om muligheden for at støtte endnu flere børn og unge gennem krisen.

  Når en pige i Cambodia koncentreret kan øve sig i at vaske tommelfinger, knoer og håndflade og børn står sirligt med to meters afstand og venter på deres tur til en transportable håndvask i Cameroon, så skyldes det, at vores trofaste sponsorer lige nu er afgørende for, at vi kan få verdens mest udsatte børn og unge bedst gennem COVID-19-krisen.

  Når en krise, som den vi står i lige nu, bryder ud, gør sponsorerne det muligt for os at handle hurtigt, fordi vi i forvejen er tilstede i de landsbyer og lokalområder, hvor adgang til rent vand og basale sundhedsydelser er begrænsede. Og når der ikke er en akut krise, er sponsorerne med til at sikre, at vi kan skabe langsigtet, bæredygtig udvikling i de områder i verden, hvor der er allermest brug for det.

  Vi vil gerne give endnu flere børn en god start på livet
  Vi er meget stolte af, at så mange danskere bakker op om vores arbejde, og vi er taknemmelige for alle de sponsorer, der trofast støtter os med et fast månedligt beløb. Men vi vil gerne kunne støtte endnu flere af børn og unge. Derfor ringer vi lige nu til vores trofaste sponsorer, og spørger om de vil være sponsorer for endnu et barn, eller om de vil give et ekstra beløb til den indsats, vi lige nu er i gang med for at beskytte de mest udsatte børn mod COVID-19.

  Dette er ikke noget, vi gør ofte, og vi gør det kun, fordi der er brug for det. Vi ønsker hverken at udnytte den tillid de faste støtter allerede viser os eller irritere med unødvendige opkald, men en ekstraordinær krise, som den vi står i nu, kræver ekstraordinære indsatser, og det kræver ekstraordinære midler, derfor ulejliger vi dig måske med et opkald.

  Vi håber, at du vil tage godt imod All Ears, som ringer på vores vegne. All Ears er en socialøkonomisk virksomhed, som primært ansætter konsulenter med synshandicap, der har særlige forudsætninger for at være nærværende i dialogen, når de ringer ud. Medarbejderne er ikke provisionsansat, men fastansatte under gode vilkår og All Ears har forpligtet sig til at agere i henhold til ISOBROs indsamlings-etiske retningslinjer, som du kan læse mere om her.

  Vil du støtte os?

  Hvis du vil støtte vores indsatser mod COVID-19 med det samme, kan du gøre det her.

  • MobilePay: Valgfrit beløb til 401636
  • Klik her og donér valgfrit beløb via online betaling.
  • SMS: Corona til 1245, så støtter du med 50 kr.
  • Bliv sponsor: Klik her, og bliv sponsor for et barn – så er din månedlige betaling også med til at bekæmpe corona nu.

Stop Corona

Støt med en skoleuniform