PlanBørnefondens vigtigste opgave er at beskytte børn

Ingen børn eller unge, som PlanBørnefonden arbejder med, skal komme til skade, lide overlast eller få deres rettigheder krænket. Vi tager derfor beskyttelse af børn meget alvorligt, og hele vores system er bygget op omkring regler, der skal sikre, at dette følges på alle niveauer. Vi har nultolerance over for alle former for overgreb og misbrug. Det gælder alle ansatte, partnere, frivillige og sponsorer.

Vi har et ansvar overfor børnene

Plan International, som PlanBørnefonden er en del af, har klare retningslinjer, der skal sikre, at ingen børn og unge, vi arbejder med, kommer til skade eller ender i en farlig situation. Har vi grund til at tro, at børn og unge ikke bliver behandlet med respekt og værdighed, eller at de er i fare, som følge af vores arbejde, er vi forpligtet til at indberette dette. Sådanne rapporter tages alvorligt, og der følges op på dem på en ansvarlig måde. Gennem hele forløbet har vi fokus på at tage hånd om de børn og unge, der er blevet ramt.

Vi arbejder for at beskytte børn
PlanBørnefonden har programmer rundt om i verden for at hjælpe med at beskytte børn mod vold i forskellige former, især kønsbaseret vold. Når vi deler billeder og historier om børn, har vi altid godkendelse fra barnet selv og forældrene til at bruge materialet. Vi vil til enhver tid gøre vores bedste for at fortælle historierne om dem, vi arbejder med, på en respektfuld måde.

Vi tolererer ikke diskrimination, racisme eller udelukkelse
Vi arbejder løbende på at sikre, at alle medarbejdere og alle, vi arbejder med, forstår og støtter vores politikker for at beskytte børn og unge. Vi inddrager også børn og unge i det arbejde, vi udfører, så det foregår på deres præmisser. Det gør vi ved at sikre, at børnene kommer til orde, og at deres holdninger bliver hørt.

Vi har en tryg whistleblowerordning
Vi har en whistleblowerordning, som sikrer, at alle – herunder også børn og unge – trygt og anonymt kan indberette viden eller mistanke om misbrug, upassende adfærd, korruption og andre ulovligheder. Vi har et fintmasket net, der skal sikre, at ingen børn kommer til skade, lider overlast eller får deres rettigheder krænket, når de deltager i aktiviteter arrangeret af Plan International eller vores partnere.

Du kan læse vores fulde politik for beskyttelse af børn og unge her:

Se vores globale politik for beskyttelse af børn

Find Global Safeguarding in English here

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores børnebeskyttelsespolitik, så kontakt Dida Daugbjerg