Sådan arbejder vi

Der er stor forskel på at komme til verden på en topmoderne fødegang på et dansk hospital, eller om du bliver født på et gulv i en hytte langt ude på landet i Vestafrika uden hjælp fra en jordemoder eller sundhedspersonale. Men lige meget, hvor et barn bliver født, har det præcis de samme rettigheder til tryghed, sundhed og omsorg. Derfor begynder PlanBørnefondens indsats, når babyen ligger i sin mors mave og fortsætter gennem barnets opvækst og ungdom. Vi ved, at vejen til bæredygtig udvikling og forandring sker gennem det lange seje træk. 

FN´s Børnekonvention slår fast, at alle børn har ret til at overleve og vokse op under sunde og trygge forhold. Børn skal beskyttes mod overgreb, de har ret til at komme i skole, og de har ret til at have indflydelse på deres fremtid. Vi støtter børn gennem hele deres opvækst i flere end 50 af verdens fattigste lande i Afrika, Latinamerika og Asien via bidrag fra flere end 50.000 danske sponsorer.

En tryg og god barndom

De første år i et barns liv er afgørende for barnets evne til at lære og udvikle sig resten af livet. Derfor vejleder vi kommende forældre allerede under graviditeten, så de kan give deres baby den bedste begyndelse på livet. I de lokalsamfund, hvor vi arbejder, er der ofte ingen sundhedsklinikker jordemødre eller sundhedsplejersker. Derfor opretter vi sammen med lokale frivillige gratis sundhedstilbud til gravide, hvor de kan blive undersøgt og få vejledning i kost og sundhedspleje. Det er også her, vi vejer børnene, får dem vaccineret og sikrer os, at de er sunde og raske.

Gennem barnets opvækst har vi forskellige indsatser, der sikrer barnets sundhed og tryghed via oplysning og adgang til den rette ernæring og rent vand. Som sponsor er du også med til at beskytte børn mod vold, overgreb, tidlige ægteskaber, omskæring og børnearbejde.

Vi har et særligt fokus på at støtte piger, da de ofte er de mest udsatte. Vi støtter lokale græsrodsorganisationer, der kæmper for at ændre holdninger og normer, så børnene kommer i skole i stedet for at blive gift bort eller tvunget til at arbejde. Derfor arbejder vi aldrig kun med børnene, men i lige så høj grad med deres forældre, skolelærere, religiøse ledere og lokale myndigheder.

Skolegang til alle uanset køn

Vi kæmper for, at alle børn kommer i skole, og de har adgang til bøger og skriveredskaber. Vi sikrer, at lærerne kender børns rettigheder og overholder dem. Vores tiltag planlægges og udføres sammen med forældre, familier og lokale myndigheder, der har det primære ansvar for, at børnenes trives og vokser op i trygge omgivelser.

Vores erfaringer gennem de sidste 80 år viser, at jo længere tid børn og unge går i skole, jo lettere har de ved at få en indkomst, der er højere end forældrenes, så de kan være med til at skabe udvikling for fremtidige generationer. Piger bliver ofte nægtet skolegang på grund af fattigdom. Vi er derfor særligt opmærksomme på, at pigerne får legater, så de kan gennemføre deres skolegang. Jo længere tid en pige bliver i skolen, jo større indflydelse får hun på, hvornår hun skal have børn, hvor mange og med hvem. Når hun kan forsørge sig selv, kan hun også bestemme over sit eget liv.

Unge driver udvikling, hvor de bor

Verdens befolkning er yngre end nogensinde, og unge i verdens udsatte områder drømmer om bedre liv, hvor deres menneskerettigheder respekteres. De har ønsket, motivationen og potentialitet til at skabe massive forandringer, hvor de bor. Men mangel på job og massiv fattigdom presser mange unge ud i kriminalitet, urimelige og farlige job eller migration. Vi er med til at sikre unge uddannelse, lærepladser, adgang til viden og ny teknologi og mulighed for at blive iværksættere, så de har bedre fremtidsmuligheder og vilkår, hvor de bor.

Vi kæmper for unges frihed, sikkerhed, ret til at organisere sig i fællesskaber, ret til at ytre sig og have demokratisk indflydelse. Helt basale menneskerettigheder. Vi arbejder for, at alle unge har adgang til sundhedsydelser og viden om familieplanlægning. Vores indsats gælder især 13-25-årige i byernes slumområder i Østafrika og i landområder i Vestafrika, der er finansieret af vores partnerskabsaftale med Danida og donationer fra private virksomheder. Alle tiltagene sker i tæt samarbejde med lokale unge, partnerorganisationer, lokale myndigheder og vores kollegaer i Plan International.

Vi er til stede, når krisen rammer

Millioner af børn og unges liv påvirkes af konflikter, krige eller naturkatastrofer som følge af klimaforandringerne. Vi er allerede tilstede i de mest udsatte områder i mere end 75 af verdens fattigste lande og arbejder tæt med sponsorbørn, unge, deres familier og lokalsamfund. Når en krise rammer, er vi derfor hurtige til at reagere med nødhjælp, rent vand, hygiejne og beskyttelse af børn og unge. Vi sikrer samtidig, at børnene kan fortsætte deres skolegang, og at de har trygge væresteder, hvor de kan lege og bearbejde deres traumer.

I konflikter eller katastrofer rammes piger og unge kvinder hårdest, da de i særlig høj grad nægtes skolegang, bliver giftet bort mod deres vilje og udnyttes. Vi har derfor et særligt fokus på at støtte piger i krisesituationer. Vores arbejde i krisesituationer er muligt via støtte fra private fonde som Novo Nordisk Fonden, Lego Fonden og Poul Due Jensen Fonden.

Stop Corona

Støt med en skoleuniform