Her arbejder vi

PlanBørnefonden arbejder langsigtet i mere end 50 lande for, at alle børn uanset køn skal have lige muligheder. Det gør vi både gennem vores sponsorship-programmer og vores programarbejde, som støttes af private fonde og institutionelle donorer.

Det kan du læse mere om ved at besøge vores Impact & Learning-platform her, hvor du kan finde mange flere resultater fra vores arbejde over hele verden.

Gennem Plan International har vi global rækkevidde og lokal tilstedeværelse i mere end 75 lande. Plan International er en af de største og ældste børnerettighedsorganisationer i verden.

Her bor danskernes sponsorbørn

Danskerne er sponsorer for mere end 50.000 børn i Afrika, Latinamerika og Asien. Størstelen af de børn, der har en dansk sponsor, bor i de vestafrikanske lande Mali, Burkina Faso, Benin og Togo.

Så mange børn har gavn af vores arbejde

Over 52 millioner børn fik gavn af vores arbejde i 2022. Herunder kan du læse mere om vores arbejde over hele verden med sponsorbørn og de grants (programmidler), som vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer som eksempelvis Danida, EU og Verdensbanken.