Bolivia

Her på siden kan du læse om vores generelle arbejde i landet. Hvis der opstår uroligheder eller lignende i det område, hvor dit sponsorbarn bor, hører du fra os via mail, hvis sponsorbarnet bliver direkte påvirket.

Et barn i Bolivia har mindre chance for at fejre sin fem-års fødselsdag end børn i Danmark. Vold og fattigdom er bare nogle af de problemer, der ligger til grund for det. Mange piger bliver diskrimineret på grund af deres køn.

Hvis du har et sponsorbarn i Bolivia, er du med til at bekæmpe den høje børnedødelighed, bl.a. ved at udbrede viden om god ernæring. Du bidrager i kampen mod børneægteskaber, du er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde, og du beskytter børn mod vold og overgreb. Du er med til at gøre lokalsamfundene mere modstandsdygtige over for klimaforandringer, og så er du med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Mød et sponsorbarn

Hvordan er det egentlig at være sponsorbarn? Hør Lidia fra Bolivia fortælle!

Velkommen til Bolivia!Velkommen til Bolivia!

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

I Bolivia arbejder vi for at udbrede kendskabet til pigers rettigheder. På grund af forældede kønsnormer har piger ofte ikke de samme muligheder som drenge. Vi arbejder med lokale myndigheder for at styrke pigers rettigheder og forbedre adgangen til sundhedsydelser, bl.a. gravide kvinder har et sikkert sted at føde deres barn. I et af vores projekter har vi oplysningskampagner, der oplyser både kvinder og mænd i vigtigheden af, at alle har adgang til lægehjælp. Det kommer mødre som Dew til gode. Hun er gravid i ottende måned og ved, at hun har mulighed for at føde sit barn under trygge rammer.

Vores arbejde i Bolivia

Bolivia er et land i det vestlige Sydamerika. Det grænser op til Brasilien, Argentina, Chile og Peru.

Plan International har arbejdet i Bolivia i mere end 50 år med fokus på at styrke børns rettigheder og skabe lige muligheder uanset køn.

Som sponsor er du med til at støtte de programmer og aktiviteter, vi har i Bolivia med fokus på at engagere og løfte de børn og unge, der er særligt udsatte, bl.a. som følge af forældede kønsnormer. Som sponsor er du med til at sikre oplysning til forældre om, hvad god børneopdragelse er – med fokus på at sikre god ernæring og give børn en god barndom med plads til leg og læring. Du er med til at beskytte børn og unge mod vold og overgreb, give flere adgang til uddannelse, sundhedsydelser og jobs. Med din støtte kan vi oplyse om, hvordan de håndterer kriser, hvis de opstår.