Transparens

Tillid og gennemsigtighed er vigtigt for PlanBørnefonden. Vi har forpligtet os selv til at sikre, at alle oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter vores midler, er transparente og nøjagtige. Vores årsberetning og årsregnskab er tilgængelige på vores hjemmeside og indeholder information om, hvad vores indsamlede midler er gået til.

PlanBørnefonden er medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO, og vi følger til hver en tid ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer og anbefalinger vedrørende regnskabsaflæggelse. Vi tager eventuelle uregelmæssigheder i indsamlinger meget seriøst, og da vi ønsker at kommunikere sandfærdigt og troværdigt om alle indsamlinger og brug af indsamlede midler, vil eventuelle uregelmæssigheder altid offentliggøres på denne side for på bedst mulig måde at fremme åbenhed og gennemsigtighed om vores organisation.