Transparens

Tillid og gennemsigtighed er vigtigt for PlanBørnefonden. Vi har forpligtet os selv til at sikre, at alle oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter vores midler, er transparente og nøjagtige. Vores årsberetning og årsregnskab er tilgængelige på vores hjemmeside og indeholder information om, hvad vores indsamlede midler er gået til.

PlanBørnefonden er medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO, og vi følger til hver en tid ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer og anbefalinger vedrørende regnskabsaflæggelse. Vi tager eventuelle uregelmæssigheder i indsamlinger meget seriøst, og da vi ønsker at kommunikere sandfærdigt og troværdigt om alle indsamlinger og brug af indsamlede midler, vil eventuelle uregelmæssigheder altid offentliggøres på denne side for på bedst mulig måde at fremme åbenhed og gennemsigtighed om vores organisation.

I 2019, blev en partner i Liberia, som PlanBørnefonden i perioden 2016-2018 samarbejdede med på det Danida-støttede projekt “Child and Youth Friendly Cities – advancing children’s and young people’s rights to the city”, mistænkt for uregelmæssigheder i forhold til brugen af midler. Plan International i Liberia har sidenhen overdraget sagen til politiet, som efter lang ventetid, i slutningen af 2021 bad om al dokumentation. Politiet har i løbet af 2022 gennemgået sagsakter. Deres næste skridt er at aflægge besøg hos involverede forhandlere. Udenrigsministeriet har været informeret om sagen siden 2019.

PlanBørnefonden har i perioden 2016-2019 med finansiering fra EC og Danida støttet 146 små græsrodsorganisationer i Egypten i at udføre social-økonomiske projekter. I den forbindelse er der fire græsrodsorganisationer, som ikke har gennemført deres aktiviteter som planlagt for i alt DKK 137.200. Plan International Egypten har engageret en advokat til at inddrive pengene. To organisationer har afregnet og tilbagebetalt hhv DKK 50.400 og DKK 9.050. En tredje organisation eksisterer ikke længere og beløbet på DKK 57.000 kan ikke inddrives, hvilket betyder, at Plan Egypten med egne midler refunderer beløbet. Retssag mod den fjerde organisation fortsætter med henblik på tilbagebetaling af de resterende DKK 20.750 kr. Donor er blevet underrettet løbende siden 2019.

PlanBørnefonden har i perioden 2018-2021 støttet Youth Empowerment West Africa (YEWA) programmet i Mali med DKK 17,2 mio. og FGM programmet med DKK 2,4 mio. via det strategiske partnerskab med Danida. Projekterne har fundet sted i en periode med restriktioner i forbindelse med COVID-19 og ikke mindst den stadig forværrede sikkerhedskrise i landet, som har gjort tilsyn på projekterne vanskeligere.

I december 2021 blev PlanBørnefonden gjort opmærksom på, at der var mistanke om uregelmæssigheder hos nogle af de implementerende lokale partnere på projekterne. Plan Internationals Counter Fraud Unit (CFU) gennemførte herefter undersøgelser af flere af de lokale partnere. Der blev konstateret svig hos fire lokale partnere på YEWA projektet og én partner på FGM projektet for samlet DKK 1,47 mio af et samlet budget på DKK 19,6 mio.

Plan International Mali har anerkendt PlanBørnefondens krav om tilbagebetaling af ovenstående beløb. Afklaring om forløb for tilbagebetaling er i gang.

På baggrund af ovenstående uregelmæssigheder, har Plan International i Mali med støtte fra Plan International gennemført en detaljeret aktivitets plan for at forbedre kapaciteten i Plan International Mali, herunder tilsyn og kapacitetsudvikling af de lokale partnere. Det er vores vurdering at der er sket en væsentlig forbedring af kontorets kapacitet og systemer ift tilsyn og kontrol. Der er stadig et arbejde at gøre med Mali kontorets indsats for at styrke lokale parters kapacitet. PlanBørnefonden har besluttet fortsat at støtte vores programarbejde i Mali, da den sikkerhedsmæssige og økonomiske situation i landet kræver vores fortsatte stærke engagement.

PlanBørnefonden har løbende indberettet sagerne og deres udvikling til Udenrigsministeriet.