Vi støtter pigerne

Piger nægtes skolegang, bliver giftet bort, udsættes for overgreb og bliver mødre, mens de stadig er børn. Derfor gør PlanBørnefonden en ekstra indsats for piger og unge kvinder, der er særlig ramt af ulighed og diskrimination.

Du kan støtte vores arbejde for pigers rettigheder ved at støtte PlanBørnefondens Pigefond.

2021 er pigernes år!2021 er pigernes år!

Hvorfor støtter vi pigerne?

Pigerne er den gruppe i verden, der er mest udsat for diskrimination og stigmatisering – alene på grund af deres alder og køn. Vi har et særligt fokus på pigerne, fordi de er nøglen til bæredygtig udvikling.

132 millioner piger

På globalt plan går 132 millioner piger ikke i skole

Over 15 år

Næsten en halv milliard piger og kvinder over 15 år kan hverken læse eller skrive

12 millioner

12 millioner piger under 18 år bliver giftet bort hvert år

650 millioner

På verdensplan er 650 millioner nulevende kvinder blevet gift, før de var 18 år

2 millioner

2 millioner piger under 15 år bliver gravide hvert år

20 procent

For hvert år en pige går i skole, stiger hendes livsindkomst med op til 20 procent

10 procent

Det kan øge udviklingslandenes BNP med 10 procent, hvis alle piger gennemfører en grunduddannelse

Kilde: Verdensbanken

Alle vinder, når pigers rettigheder respekteres

Det gavner ikke kun den enkelte pige eller kvinde, når pigers rettigheder respekteres. Det gavner hele verden, fordi kvinderne har bedre forudsætninger for at tage del i samfundet, når de har en uddannelse og en indkomst.

Se på nedenstående to scenarier for at forstå, hvilken forskel det gør for alle, at pigers rettigheder respekteres.

Når piger ikke har samme muligheder som drenge

Forestil dig at vokse op i et hjem, hvor du får at vide, at du ikke er lige så meget værd som dine brødre. De får lov at starte i skole, men du skal blive hjemme og passe dine søskende, lave mad og gøre rent. Hvis du alligevel får lov at komme i skole, er der en risiko for, at du igen dropper ud, når du når til puberteten og får din menstruation. På skolen er der dårlige toiletforhold, du har ikke råd til menstruationsbind, og hvis du bløder igennem, bliver du mobbet. Dine forældre er fattige og vælger at gifte dig bort, så de har en mund mindre at mætte. Ingen har fortalt dig, at du selv må bestemme over din krop, eller hvordan du beskytter dig mod at blive gravid. Snart får du dit første barn af mange, og det gør drømmen om en uddannelse sværere at nå. Det betyder, at du ikke kan få et job og forsørge din familie. Dine børn vokser op i fattigdom, og det er meget sandsynligt, at dine døtres liv vil følge samme mønster som dit.

Når piger har samme muligheder som drenge

Forestil dig så et hjem, hvor du og dine brødre ved, at I er lige meget værd. I får begge lov at starte i skole og få en uddannelse, der øger dine chancer for et job. Når du får menstruation, er det ikke et problem, for du og din familie har råd til at købe de menstruationsprodukter, du har brug for. Når du bliver gammel nok, er det op til dig selv, hvem du vil gifte dig med. Du får færre børn, fordi du ved, at du har ret til selv at bestemme, hvornår du vil have sex og du har mulighed for at få en sikker abort, hvis du oplever en uønsket graviditet. Du har råd til at give de børn, du får, en god opvækst, og de går en lys fremtid i møde. Som veluddannet kvinde er du en vigtig ressource for dit lokalsamfund – især nu, hvor eksempelvis klimaforandringer truer med at rive eksistensgrundlaget væk under mange af de fattigste familier i dit lokalområde.

For hvert ekstra år en pige går i skole, stiger hendes livsindkomst med 20 procent

Et barn, som er født af en mor, der kan læse, har 50 % større sandsynlighed for at overleve og blive mere end 5 år

Piger, der går i skole, får børn senere i livet og gifter sig i en senere alder

Jo højere uddannelse, en kvinde har i lav- og mellem-indkomstlande, des færre børn får hun

Sådan støtter vi pigers rettigheder

Vi påvirker regeringer, embedsfolk og FN til at vedtage love og regler, der fremmer ligestilling og ved at støtte konkrete projekter, der gør en forskel her og nu. Det sker i samarbejde med unge kvinder og mænd, piger, drenge, forældre og lokale ledere, så hele lokalsamfundet er involveret i at skabe varige forandringer og mere ligestilling.

Det har blandt andet ført til, at lande som Filippinerne, Mozambique og Honduras har indført lovgivning, som gør børneægteskaber ulovlige.

Vi kæmper for pigerne hver dag, men markerer det hvert år på FN’s Internationale Pigedag den 11. oktober. Dagen markeres af Plan International verden over med diverse events i 70 lande. I Danmark uddeler vi PlanBørnefondens Pigepris, som gives til en person eller organisation, som arbejder for ligestilling mellem kønnene.

Din støtte gør en forskel for pigers rettigheder

Hvis du er sponsor eller støtter PlanBørnefondens Pigefond, er du sammen med tusindvis af andre danskere med til at støtte unges kamp for ligestilling i verdens mest udsatte områder. I kampen for ligestilling involverer vi både piger og drenge, mænd og kvinder, fordi ligestilling i sidste ende kommer alle til gode.

Med jeres støtte kan vi …