Sponsorbarn på motorcykel kæmper for børns fremtid i Bangladesh

Af Cathrine Nørgaard

Antora og hendes familie fik et nyt liv, da hun blev sponsorbarn. Den viden, som Antora har fået om børns rettigheder gennem PlanBørnefonden, bruger hun nu til at skabe varig forandring – med sin motorcykel som vigtigt redskab.

For 16-årige Antora findes der en tid før og efter, at hun blev sponsorbarn. Hun er et eksempel på, hvordan sponsorers støtte ikke kun skaber forandring nu – men også i fremtiden:

Før var hun underlagt normerne i den lille landsby i Rangpur-distriktet i det nordlige Bangladesh, hvor hun bor. Normer, der undertrykker piger og bl.a. dikterer, at de skal giftes bort, selvom de stadig er børn.

Efter, at Antora blev sponsorbarn som syvårig, var der mange ting, der ændrede sig. Hendes familie begyndte at modtage økonomisk støtte, så Antora kunne blive i skolen. Det betyder, at hendes forældre på intet tidspunkt har overvejet at gifte hende bort på samme måde, som de følte sig tvunget til at gifte Antoras ældre søster væk.

”Ingen i min familie har en uddannelse, og vi har aldrig haft mange penge. Før, jeg blev sponsorbarn, var der mange misforståelser omkring piger i min familie. Min ældre søster har lidt under det længe,” siger Antora.

Misforståelserne handler bl.a. om, at piger skal giftes bort, når familien mangler penge, eller at de ikke må de samme ting som drenge. Da Antora og hendes familie blev en del af PlanBørnefondens arbejde, fik de udfordret deres syn på, hvad piger må.

Og den viden, som Antora har fået gennem PlanBørnefonden, bruger hun nu til at gøre en forskel for andre børn og unge.

Antora (th.) og hendes far lytter til, hvad en lokal Plan International-medarbejder fortæller. Antoras liv forandrede sig, da hun blev sponsorbarn. Hendes familie fik støtte, så hun kunne blive i skolen, og hun risikerer ikke at blive gift bort på samme måde, som hendes storesøster er blevet.

Pigen på motorcyklen

Som sponsorbarn har Antora deltaget i flere forskellige møder og workshops, hvor hun har lært om de udfordringer, der holder børn, særligt piger, tilbage og udgør en trussel for deres fremtid.

”Før havde jeg ingen viden om børneægteskaber. Men nu ved jeg, at fattigdom og gamle normer ofte er årsag til, at børn bliver gift bort. Jeg snakker meget med mine venner om det. Og jeg er opmærksom på, om mine klassekammerater er i risiko for at blive gift bort,” siger hun.

Antora kan ofte ses køre rundt på de små veje på sin motorcykel, der er et vigtigt transportmiddel mellem de små landsbyer. Antoras mission er at sprede budskabet til alle i lokalområdet om, at piger har lige så meget ret til at bestemme over deres fremtid, som drenge har.

Men missionen har ikke altid været lige nem for Antora. En pige på motorcykel er nemlig ikke velset i det område, hun bor i.

”Først ville min familie ikke have, at jeg skulle lære at køre på motorcykel, men nu er de stolte af mig. Pigerne i området er også inspirerede, når de ser mig køre rundt på motorcyklen,” siger Antora.

Det er på grund af unge som Antora, at landsbyernes indbyggere er begyndt at betragte pigerne anderledes. Men Antoras arbejde stopper ikke der.

”I fremtiden vil jeg gerne være advokat og kæmpe mod korruption!”

Antora udfordrer eksisterende syn på piger. Det gør hun både ved at oplyse om fordelene ved at behandle piger og drenge ens – og ved at køre på motorcykel, hvilket ellers er betragtet som et transportmiddel, der er forbeholdt mænd.

Resultater fra Nilphamari-distriktet i Bangladesh, hvor Antora bor

Det seneste år har 1766 sponsorbørn fået viden om børneægteskaber, børnearbejde samt vold mod piger. Viden om, hvorfor sådanne ting sker, er vigtig for at kunne komme det til livs. Sponsorbørnene har også lært, hvordan de skal rapportere hændelser eller hvis de har mistanke om f.eks. et barns risiko for at blive gift bort eller sendt i arbejde.

7019 sponsorbørn har modtaget undervisningsmateriale (f.eks. notesbøger og blyanter) hvilket er vigtigt for, at de kan blive i skolen.

108 grupper, som er drevet af unge, har stået for oplysningskampagner til andre unge for at lære dem om seksuelle rettigheder for piger og drenge.

1090 forældre til sponsorbørn har modtaget undervisning, hvor de har lært om, hvor vigtigt det er at holde børn i skole i stedet for, at de bliver gift bort.

485 sponsorbørn og forældre har modtaget økonomisk støtte og/eller støtte til at opbygge forretninger, så forældre får en fast indkomst til gavn for både dem og  børnene.