Skattefradrag

Skattefradrag for private sponsorer og bidragydere

Donationer til PlanBørnefonden er fradragsberettigede og i 2024 kan du få fradrag for donationer op til i alt 18.300 kroner. Når du som privatperson har oplyst dit CPR-nummer til os, sker indberetning af dine fradragsberettigede donationer helt automatisk hvert år i januar måned.

Skattefradrag for virksomheder

Når en virksomhed har tegnet et sponsorat eller bidrager til vores arbejde på anden vis, f.eks. hvis der indgår et element af en modydelse (reklame/markedsføring), har virksomheden som hovedregel fradrag for hele beløbet som driftsudgift.

Det er dog virksomhedens eget ansvar at afgøre, eventuelt efter råd fra dennes revisor, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (for eksempel reklame) jf. Statsskattelovens §6.

Donationer (uden modydelse) til PlanBørnefondens udviklingsarbejde er fradragsberettiget op til 18.300 kr. i 2024 jf. Ligningsloven §8A.

Indberetning sker via virksomhedens CVR-nummer, og indberetning er en betingelse for fradrag.