Det går pengene til

Når du støtter PlanBørnefonden som fast bidragsyder eller gennem enkeltdonationer, spreder støtten sig som ringe i vandet fra sponsorbørnenes hjem hele vejen op til de øverste myndigheder.

Jeres støtte har bl.a. været med til at sikre:

Når enkeltpersoner, institutioner eller virksomheder donerer penge til PlanBørnefonden, går bidragene til at skabe langsigtet, bæredygtige fremskridt og udvikling i nogle af verdens mest udsatte samfund.

Sponsorbørn går oftere i skole

En uafhængig analyse af vores sponsorprogram viser, at vi når de mest marginaliserede og sårbare børn i verden. Undersøgelsen viser, at piger og drenge i de områder, vi arbejder i, oftere får gennemført deres skolegang. Jo længere tid vi er i et samfund, jo flere børn går og bliver i skole. Samfundet har desuden bedre adgang til vand og sanitet. Dette er kun muligt med støtte fra vores sponsorer. Du kan læse flere konklusioner i rapporten her  fra RMIT University i Melbourne, der er baseret på 12 millioner svar fra 2,7 millioner børn.

Hvor kommer pengene fra?

PlanBørnefondens indtægter kommer fra donorer, der bl.a. tæller flere end 42.000 danskere, som støtter vores arbejde hver eneste måned som sponsor for et eller flere sponsorbørn. Derudover finansieres arbejdet af institutionelle donorer som Danida, en lang række virksomheder som Søstrene Grene, fonde som LEGO Fonden og indsamlinger som f.eks. Danmarks Indsamling.

Læs mere om vores partnerskaber

Bidragene går til de programlande, hvor vi arbejder, og hvor der ydes støtte til specifikke projekter for at sikre langsigtet udvikling. Som sponsor hos PlanBørnefonden støtter du altså ikke kun det enkelte barn – dit månedlige bidrag sikrer langsigtet udvikling i de områder, børnene bor.

Læs mere om vores indsatser i de enkelte lande

Hvordan fordeles pengene?

Bidrag fra sponsorer, enkeltdonationer og virksomheder finansierer vores udviklingsarbejde i Latinamerika, Asien og Afrika. Vores lokale kolleger beslutter sammen med lokalbefolkningen, hvilke projekter der er behov for. De lokale kontorer har fokus på en lang række indsatsområder inden for børns og unges rettigheder, f.eks. børns ret til sundhed, uddannelse, beskyttelse mod vold, bl.a. efter katastrofer og konflikter.

Da vi er til stede i lokalområderne og har været det gennem mange år, er vi de første til at rykke ud med livreddende nødhjælp, når katastrofen rammer. F.eks. ved klimarelaterede katastrofer som jordskælv eller tyfoner eller ved sundhedskriser som COVID-19.

Vil du også støtte vores arbejde for børn over hele verden?