Burkina Faso

Her på siden kan du læse om vores generelle arbejde i landet. Hvis der opstår uroligheder eller lignende i det område, hvor dit sponsorbarn bor, hører du fra os via mail, hvis sponsorbarnet bliver direkte påvirket.

Et barn i Burkina Faso har langt mindre chance for at blive fem år gammel end et barn i Danmark. Børnedødeligheden er ekstrem høj på grund af dårlig adgang til mad og sygdomme, der kan forhindres. Der er desuden stor risiko for, at børn og unge kommer til at lide af forskellige sundhedsmæssige problemer som følge af dårlig adgang til uddannelse. Som resultat er der mange unge, der bliver gravide, mange piger, der dropper ud af skolen og unge mødre, der dør i barselssengen.

Burkina Faso har længe været præget af uroligheder. Væbnede konflikter og klimaforandringer har sendt mere end en million mennesker på flugt de seneste år. Urolighederne er med til at forstærke ulighed mellem kønnene og forværre situationen for børn, unge og deres familier.

Hvis du har et sponsorbarn i Burkina Faso, er du med til at bekæmpe den høje børnedødelighed. Du bidrager til kampen mod børneægteskaber og er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde. Du beskytter børn mod vold og overgreb og er med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Som sponsor er du med til at sikre, at vi kan modtage støtte fra Danida til langsigtet udviklingsarbejde og humanitære indsatser i Vest- og Østafrika.

Læs mere om vores partnerskab med Danida

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

Mød et sponsorbarn

Hvordan er det egentlig at være sponsorbarn? Hør Rabieta fra Burkina Faso fortælle!

Velkommen til Burkina Faso!Velkommen til Burkina Faso!

Vores arbejde i Burkina Faso

Burkina Faso ligger i Vestafrika og er et af de fattigste lande i verden, hvor omkring 40 procent lever under fattigdomsgrænsen. Det officielle sprog i landet er fransk, men der bliver talt omkring 69 lokale sprog i hele landet.

Vi har været til stede i de mest sårbare områder i Burkina Faso siden 1976 gennem vores sponsor- og programarbejde. Der bor flest sponsorbørn i Ziro og Bazega.

Vi har fokus på:

Udvalgte 2023-resultater fra Burkina Faso

3.567 unge i Burkina Faso har fået seksualundervisning og viden om retten til at bestemme over egen krop. De har også fået viden om vold mod piger og kvinder og lært, at piger har lige så meget ret til at bestemme over egen krop som drenge. Vi har desuden uddannet sundhedsprofessionelle for at forbedre unges adgang til sundhedstjenester.

135 unge i Burkina Faso har fået viden om, hvordan de kan kontakte lokale myndigheder og få indflydelse på beslutninger, der træffes i deres lokalområde.

979 unge i Burkina Faso, herunder unge, der bor i kriseramte områder, har fået bedre adgang til uddannelse og indkomstmuligheder. Dette indebærer bl.a. støtte til at udvikle forretningsplaner og viden om, hvordan man kan få støtte til sin virksomhed. De unge har f.eks. også fået viden om, hvordan man kan drive virksomhed med omtanke for miljøet. I Burkina Faso har vi særligt fokus på at oplære unge i miljøvenlige landbrugsmetoder, som er tilpasset klimaforandringerne.

 

Udvalgte 2022-resultater fra Burkina Faso

Vi har opført 21 nye klasseværelser, 10 pigetoiletter med lås og et helt nyt computerrum

1.500  flygtninge i Burkina Faso har deltaget i en iværksætteruddannelse, som vi har oprettet

1.734 sponsorbørn har modtaget økonomisk og psykosocial støtte fra vores projekter for familier på flugt

200 nye låne- og sparegrupper er blevet oprettet i Bazega, og 16.308 kvinder har modtaget iværksætterlån. I Ziro har vi oprettet 109 låne- og sparegrupper

590 familier fået pakker med livsnødvendige fødevarer i

308 kvinder modtaget iværksætterlån (lån til at starte egen forretning

Lige muligheder for alle – uanset køn

Burkina Fasos kulturelle normer og høje fattigdom er medvirkende til, at piger generelt ikke har samme muligheder som drenge. De bliver ofte udsat for vold og overgreb, og rigtig mange bliver omskåret. Omskæring af piger er meget udbredt i landet. Indgrebet indebærer, at man fjerner ydre dele af pigers kønsdele. Det er en krænkelse af pigers rettigheder og har alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for dem resten af livet. Vi arbejder for, at lokale og nationale beslutningstagere samt traditionelle og religiøse ledere offentligt engagerer sig i kampen mod omskæring.

Bedre uddannelse for børn og unge

Mange skoler i de områder, vi arbejder i, er i dårlig stand, mangler klasseværelser, lærere og undervisningsmaterialer. Med din støtte kan vi renovere klasseværelser og give lærerne redskaber til at lave undervisning af god kvalitet.

På grund af deres lave status i samfundet bliver piger og kvinder ofte udsat for diskrimination, hvilket forhindrer dem i at få en uddannelse. Vi støtter unge i at påvirke lokale ledere og myndigheder, så de kan være med til at udfordre de traditionelle forestillinger om pigers uddannelse.

De sidste 20 år er andelen af de yngste børn, der mangler på skolebænken, faldet markant fra godt 63 procent i 2000 til 24,5 procent i 2020. Før COVID-19 var andelen af børn, der ikke gik i skole, dog lavere – 20,7 procent manglede i skolen i 2018.

Vores indsatser for at få piger i skole virker heldigvis også: I 2000 manglede næsten 70 procent af de yngste piger i skolen. I 2020 er det tal faldet til 24,6 procent.

Økonomisk uafhængighed

Piger og kvinder har en lav social status i Burkina Faso, hvilket forhindrer dem i at uddanne sig og få et arbejde. Vi sørger for, at flere piger får mulighed for at tage en erhvervsuddannelse og giver dem mulighed for at tage små lån, så de kan skabe deres egne forretninger. Det styrker både dem selv, deres familier og hele lokalsamfundet.

Vi beskytter børn og unge

I Burkina Faso bliver børns rettigheder krænket, når de f.eks. bliver giftet bort i en tidlig alder. Ofte fører dette til uønskede graviditeter, mens nogle børn bliver efterladt og hjemløse. Vi kæmper for, at minimumsalderen for ægteskab bliver hævet til 18 år for piger. Gennem vores oplysningskampagner deltager børn og unge i forløb med lokale myndigheder, hvor de diskuterer og argumenterer imod børneægteskab, børnearbejde og tidlig graviditet.

Fakta om Burkina Faso

forventet levealder er 62 år

det er næsten 20 år lavere end i Danmark

85 ud af 1.000 børn dør

Før de fylder 5 år. I Danmark er tallet 4 ud af 1.000

der er under 1 læge per 10.000 indbyggere

i Danmark er der 42

9 procent af befolkningen

har adgang til håndvask og sæbe i hjemmet

22 procent af befolkningen

har adgang til toilet i hjemmet. Tallet er steget fra knap 12 procent i 2002

BNP per indbygger er 5100 kr

I danmark er den mere end 400.000 kr

næsten 47 procent af de ældste børn

mangler i skolen. For de yngste børn er det lidt mere end 24 procent

mere end 25 procent af pigerne

mellem 15 og 19 år har fået barn eller er gravide

320 ud af 100.000 mødre

dør i barselssengen

Kilde: Verdensbanken

Støtte til vores humanitære indsats i Burkina Faso

Burkina Faso er et af flere lande i Sahel-regionen i Vestafrika, der de seneste år har oplevet en stigning i vold, radikalisering og terrorisme.

Tusinder af familier bor nu hos slægtninge eller bekendte i andre dele af Burkina Faso og Sahel-regionen. Situationen har også udviklet sig til en regulær fødevarekrise, hvor flere end 2.2 millioner mennesker i Burkina Faso ikke ved, hvor næste måltid skal komme fra. Tusinder af unge i den arbejdsduelige alder har mistet deres indtjeningsgrundlag. De skal nu finde ny beskæftigelse

Derfor er vi glade for, at Danida støtter vores arbejde i landet med 39 mio. kroner over tre år, som skal sikre beskyttelse, undervisning og støtte til flere end 145.000 børn og unge.

En af dem, der har gavn af støtten, er 22-årige Clemence, der måtte flygte fra hus og hjem i Burkina Faso. Hun har uddannet sig til herrefrisør og drømmer om at starte egen salon. Det får hun støtte til gennem PlanBørnefonden og vores lokale samarbejdspartnere.

På grund af uroligheder er 22-årige Clemence flygtet fra den nordlige del af Burkina Faso til den mere centrale del af landet. Hun har fået træning i iværksætteri og bl.a. efteruddannet sig til herrefrisør for at tjene flere penge, end hun gjorde som kvindefrisør. Flere unge som Clemence kan få støtte til at lære nye håndværk og åbne egne forretninger takket være Danida, der støtter vores arbejde i landet.

Med din støtte kan vi arbejde for, at børns rettigheder bliver respekteret, og at piger og drenge har lige muligheder. Vores dybe kendskab til sponsorbørnenes lokalområder gør, at vi kan tiltrække yderligere donationer fra partnere og bidragydere som Danida, Poul Due Jensens Fond, Søstrene Grene og Nærum Gymnasium for på den måde at forstærke indsatsen for sponsorbørnene og udsatte børn og unge.

Læs mere om, hvor pengene kommer fra

Vil du gøre en forskel for et barn og barnets lokalsamfund?