Ny millionbevilling sikrer klimatilpasset landbrug i Burkina Faso

Af Patrick Marquardsen

En ny bevilling fra Udenrigsministeriet på fem millioner kroner skal frem til 2025 sikre, at 2.440 unge mænd og kvinder uddannes i, hvordan de klimatilpasser deres landbrugsproduktion.

I Burkina Faso mærker de for alvor konsekvenserne af klimaforandringerne, når regnen udebliver og tørken sætter ind. Høstudbyttet har i årtier været faldende, fødevaresikkerheden er truet og har medført en sultkrise i landet i takt med, at flere har måttet indstille deres produktion.

PlanBørnefonden har siden 2018 arbejdet med unge landmænd og -kvinder i Burkina Faso. De unge har lært at omlægge deres landbrugsproduktion, så de kan dyrke afgrøder, der kan overleve i et klima, som i stigende grad er præget af tørke og mindre regn.

Det arbejde har indtil videre båret frugt. Det er blandt andet lykkedes for de unge i Bale-provinsen at lave en ny biogødning, der har øget udbyttet af kornhøsten med 50 procent fra 2019-2021.

94 procent af Burkina Fasos landbrugsproduktion er afhængigt af regnvand, mens op mod 90 procent af befolkningen er beskæftiget med landbrug. Den nye bevilling på fem millioner fra Udenrigsminsteriet skal sikre, at PlanBørnefondens indsats kan fortsætte, og målet er, at 2.440 unge mænd og kvinder over de næste tre år bliver uddannet i, hvordan de tilpasser deres landbrugsproduktion mod klimaforandringer.

Abdoulaye har fået et bedre udbytte på sin mark efter at have modtaget undervisning fra PlanBørnefonden.