Tre eksempler på partnerskaber, der skaber forandring

Af Cathrine Nørgaard og Victoria Kafunek

Ligeværdige partnerskaber og øget samarbejde med afrikanske og asiatiske lande står centralt i regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, der blev præsenteret i maj. Med din støtte er vi i PlanBørnefonden allerede i fuld gang med at skabe forandring for verdens mest udsatte børn og unge gennem gode partnerskaber.

Målet med vores arbejde er at styrke de områder vi arbejder i, så lokalbefolkningen selv kan tage over og drive projekterne og indsatserne videre.

Det kræver fra starten af tætte partnerskaber med lokale aktører: både de civile, lokale myndigheder og civilorganisationer.

Derfor bakker vi op om den nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Den såkaldte Afrika-Plan er baseret på ligeværd og respekt og lægger vægt på, at Danmark skal samarbejde endnu mere med de afrikanske og asiatiske lande.

Samarbejde mellem danske og afrikanske aktører er afgørende for, at der kan skabes varig forandring i de mest udsatte afrikanske lande. Herunder kan du se eksempler på, hvordan det allerede har gjort en forskel i de områder, vi arbejder i. Det er indsatser, som bl.a. kan lade sig gøre, fordi så mange danskere støtter os hver måned gennem sponsorater.

1) Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

En stor udfordring i de områder, vi arbejder, er, at piger dropper ud af skolen alt for tidligt. Siden 2018 har vi derfor samarbejdet med 173 skoler, 30 tekniske uddannelser og undervisningsministerier i Vestafrika for at styrke pigers rettigheder på uddannelserne.

Indsatsen har virket: Unge kvinder strømmer ind på erhvervsuddannelserne. I 2018 begyndte 521 unge kvinder på en erhvervsuddannelse i de områder, vi arbejder i. I 2021 var det tal oppe på 6.024 unge kvinder.

Vi samarbejder også med lokale, unge aktører for at få flere unge i uddannelse. De unge oplyser bl.a. andre unge om kvinders rettigheder og muligheder for at tjene egne penge. Det er med til at give unge kvinder, der ikke har fået uddannelse, mulighed for at få træning inden for bl.a. frisørfaget, skrædderfaget eller åbne egen butik.

23-årige Bernadette fra Burkina Faso er en af dem, der dedikerer sit liv til at gøre en forskel for andre. ”Jeg vil gerne give kvinder mulighed for at tjene penge ved at producere og sælge flydende sæbe,” siger Bernadette. Hun er medlem af en af vores partnerorganisationer og en del af et projekt, som er oprettet for at støtte unge mænd og kvinder på flugt.

Bernadette underviser andre unge kvinder i, hvordan man producerer flydende sæbe.

Sæbeprojektet er målrettet unge kvinder mellem 18 og 24 år og er med til både at sikre bedre hygiejne og give kvinderne en indkomstmulighed, når de sælger sæben. 25 procent flere kvinder i de områder, vi arbejder i i Vestafrika, oplever at være blevet mere økonomisk selvstændige fra 2018 til 2021 – bl.a. på grund af unge som Bernadette.

2) Unge påvirker lokale myndigheder for en mere sikker by

I Uganda har mere end 2.200 unge mænd og kvinder lært om deres rettigheder og bidraget til at øge sikkerheden i deres lokalsamfund og i offentlig transport. Det betyder, at andelen af unge, der føler sig trygge i byerne i Uganda, er steget fra 17 procent i 2018 til 30 procent i 2021.

Den forskel kan kun lade sig gøre, fordi de unge, som vi samarbejder med går i front og taler med lokale myndigheder. På grund af deres indsats er det f.eks. blevet nemmere for piger, der er droppet ud af skolen pga. graviditet, hurtigt at vende tilbage igen. Et af PlanBørnefondens lokale projekter i Kampala ”Safer Cities”, hvor 24-årige Faridah arbejder som frivillig, har sørget for at få flere gadelygter sat op i de mest udsatte områder – så specielt piger og kvinder føler sig mere trygge ved at færdes efter mørkets frembrud.

”Kampala er fyldt med mørke gader, hvor det er nemt at voldtage en pige, så snart hun har forladt sit hjem,” forklarer Faridah og uddyber: ”Når der er gadelys, så føler unge mænd sig ikke længere bange for at blive overfaldet eller røvet, men der begås stadig overgreb mod kvinder – uanset om det er lyst eller mørkt.”

Derfor arbejder projektet om at skabe en sikker by også med et fokus på at italesætte disse uligheder og betingelser blandt kønsopfattelser, der sammen med gadelygterne kan være med til at sikre langsigtede forandringer i samfundet:

”Der er en opfattelse af, at overgreb og voldtægt er noget, man skal igennem, når man er pige. Men med projektet taler både unge mænd og kvinder om vores rettigheder og om ligestilling. Det har skabt en ændring i opfattelsen af, hvad der er acceptabelt at udsætte piger for, og mange mænd er med til at kæmpe for, at pigers sikkerhed og rettigheder bliver prioriteret,” fortæller Faridah.

Faridah går forrest for unges sikkerhed – især piger og unge kvinders – i hendes lokalsamfund i Kampala i Uganda, hvor hun også har mødtes med vores ambassadør Josephine Skriver.

3) Forældre går forrest, når der sættes fokus på trivsel hos små børn i Nepal

80 % af børns hjerneudvikling sker indenfor de første to år af deres liv. Derfor er næringsrig mad, stimulerende lege og omsorg afgørende for børnenes fremtid. I Nepal er 36 % af børn under 5 års udvikling forsinket, og det er stadig normen at tage hårde disciplinære opdragelsesmetoder i brug fra en tidlig alder.

Med støtte fra virksomheden Nature Planet, har det været muligt for os at gennemføre et to-årigt projekt, hvor 250 sundhedspersonale, plejere og andre omsorgspersoner er blevet uddannet i den nyeste viden og færdigheder indenfor pædagogik, voldsfrie hjem og barnets tidlige udvikling i Makwanpur regionen i Nepal. En viden de også lærer at videreformidle til forældre og undervise forældre i i deres lokalsamfund.

Derudover har 1.491 forældre i 115 landsbyer deltaget i forældrekurser, hvor de lærer om stimulering og læringslege med bl.a. brug af lokale materialer, der findes på markederne eller i hjemmet. Samtidig har kurserne fokus på at skabe en dialog inden for omsorg, voldsfrie hjem og ligestilling.

Kurserne har også medført en stor forandring i fædres inddragelse i børneopdragelsen. Det er Bishnu et godt eksempel på. Han er landmand og bor i Thaha, Nepal, sammen med sin kone, deres 7-årige datter og lille dreng. Han er taknemmelig for, at han fik muligheden for at deltage i de forældrekurser, som har gjort ham til en mere nærværende far.

“Jeg havde nemlig en opfattelse af, at kun mødre spiller en afgørende rolle i opdragelsen af et lille barn. Men så lærte jeg om positiv opdragelse, familierutiner og betydningen af en nærværende far i barnets tidlige udvikling,” fortæller Bishnu.

“Det har ændret mit liv. Efter at have deltaget i kurserne, er jeg begyndt at afsætte tid til min familie. Vi leger, danser, synger, rejser og spiser sammen, hvilket jeg har lært er afgørende for, at børnene kan vokse op i et positivt miljø,” deler han.

Forældrenekurserne med fokus på børns tidlige udvikling har været til stor glæde for både mødre, fæder og deres børn.

Projektet har skabt så stor en forandring i samfundene, at forældre og omsorgspersoner selvstændigt fortsætter de positive forældreaktiviteter i mødregrupper. Samtidig har de lokale myndigheder også set værdien i projektet, og har derfor valgt at opstarte forældrekurserne i 18 ekstra lokalsamfund uden for det oprindelige projektområde.

Støtten fra Nature Planet har derfor formået at nå længere ud end til det oprindelige projekt – og har engageret yderligere 270 forældre med børn under tre år. Fra 2023 har Nature Planet fokus på at støtte et nyt skoleprojekt i Nepal, hvor vi opfører 10 nye grundskoler. Læs mere her