Leg bringer børn og forældre tættere på hinanden

Af Johanne Møller

Når børn og forældre leger sammen, skaber det stærkere bånd og øger børns trivsel og læring. Det er udgangspunktet for PlanBørnefondens arbejde med læring gennem leg for børnehaveklassebørn og deres forældre i Uganda.

5-årige Shukra går i børnehaveklasse på Nawansaso Nursery School i Kamuli i det østlige Uganda. I skolen bruger de leg til at introducere de mindste elever til tal, bogstaver og skolegang på en sjov måde. Og det er ikke kun i skolen, læring gennem leg er kommet i fokus. Som en del af Playful Futures-programmet arbejder PlanBørnefonden og Plan International Uganda med støtte fra LEGO Fonden på også at udbrede mere leg derhjemme blandt børn og forældre – og på den måde gøre forældrene mere engagerede i børnenes læring.

Leg for hele nabolaget

Efter skole går Shukra turen hjem gennem majsmarker og den lille landsby til huset, hvor hun bor med sin mor, far og søskende. Derhjemme finder Shukras mor en kasse med legesager frem og breder et tæppe ud på jorden, hvor Shukra og hendes søskende kan lege med biler, dukker og hjemmelavede legesager. Også nabobørnene kommer forbi og leger med – og de voksne deltager også.

”Ideen om at lære gennem leg, lave legetøj til vores børn og lege sammen derhjemme var ny for mig,” fortæller Shukras mor, imens hun finder et hjemmelavet sjippetov frem. Sammen med naboens børn kan de en helt særlig remse, når Shukra og hendes mor skiftes til at hoppe ind i buen fra sjippetovet.

Det er noget nyt, at de leger sammen på den måde derhjemme, fortæller Shukras mor.

”Før, når mit barn bad om at lege, gav jeg hende bare nogle legesager, som hun kunne lege med alene. Men nu leger jeg med hende, jeg viser hende hvordan man bruger legetøjet, og vi inviterer andre børn med.”

Bedre tilknytning til skolen

I Kamuli havde de ligesom i mange andre lokalsamfund i Uganda haft udfordringer med manglende tilslutning fra forældre for at sende deres børn i børnehaveklasse. Opgørelser viste, at kun 10 procent af de 3-5-årige gik i børnehaveklasse, selvom det er en del af skolepakken i Uganda. Mange forældre oplevede det som spild af tid for børn at gå i børnehaveklasse, og skolerne oplevede store frafald i løbet af skoleåret.

Playful Futures-projektet arbejder ud fra en evidensbaseret tilgang om, at leg i læringen klæder de mindste elever bedre på til deres skoleforløb, da det gør dem mere proaktive, nysgerrige og engagerede. Samtidig har projektet fokus på at gøre forældre og andre værger mere involveret i deres børns læring gennem leg derhjemme og et stærkere bånd til skolen.

”Jeg prøver også at fortælle andre forældre om at lege med deres børn derhjemme, og flere og flere gør det,” fortæller Shukras mor.

I Kamuli har det gjort en mærkbar forskel. Antallet af forældre, der sender deres børn i børnehaveklasse er steget, og skolen oplever et større engagement fra forældrene, der blandt andet hjælper med at samle legesager sammen og i højere grad møder op til aktiviteter på skolen.

”Venskabet mellem børn og forældre er blevet bedre,” fortæller Shukras mor, imens hun giver sjippetovet videre til de legende børn.