I Benin er fødslerne blevet mere sikre. Nu skal aborterne være det samme

Af Cathrine Nørgaard

Det er ikke alle mødre, der har noget at fejre på mors dag. I lande som Benin, hvor graviditet og fødsel kan være farligt for både mor og barn, har en SMS-service og app været med til at skabe mere tryghed for kommende forældre. Nu skal app’en udvides med fokus på sikre aborter.

På gaden i Benin står to mænd og snakker. Den ene fortæller den anden om sin gravide kone, der er begyndt at bløde. Den første mand rækker ned i lommen efter sin mobil og scroller igennem nogle SMS’er. De bekræfter hans mistanke, og han anbefaler sin ven at opsøge sundhedsklinikken for at få tjekket sin kones blødning.

Manden er medlem af en SMS-service, som flere kommende og nybagte forældre i Benin i nogle år har haft muligheden for at være en del af. Projektet, som er et samarbejde mellem Plan Benin, PlanBørnefonden og Maternity Foundation, kaldes LUCY og giver gravide kvinder samt vordende fædre vigtig viden om graviditet, fødsel og amning direkte på deres telefon. Det er langt fra alle, der ejer en smartphone, og derfor sendes informationerne ud via SMS ugentligt under graviditeten og gennem barnets første leveår.

Projektet, der nu er afsluttet, har givet gode resultater. Det fortæller Sophia Röckel, programme manager hos PlanBørnefonden.

”LUCY-projektet har været en succes. Som følge af projektet tog flere kvinder kontakt til jordemødre og fik den hjælp, de havde brug for – hvilket er et stort og vigtigt bidrag til sunde graviditeter og fødsler og en sund start på livet for børnene. Projektet var med til at give flere mennesker adgang til korrekt og opdateret viden og endte med at bidrage til bedre samarbejde mellem mødre, fædre og sundhedsvæsen,” siger Sophia Röckel.

Projekter som dette er vigtigt for at redde kvinders og børns liv. På verdensplan dør omkring 800 kvinder nemlig hver dag i forbindelse med graviditet eller fødsel af årsager, der kan forhindres, og omkring 2,3 millioner nyfødte dør hvert år inden for den første måned efter fødslen. Det svarer til omkring 6.300 nyfødte børn hver dag.

Fakta om Safe Delivery App

Safe Delivery App er udviklet af Maternity Foundation i samarbejde med Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Den giver simple instruktioner og viser animationer, der guider medarbejderne på klinikkerne i lande som Benin gennem en fødsel og de komplikationer, der kan opstå. Nu skal app’en udvides med et modul om sikre aborter i Benin.

Safe Delivery App har bl.a. givet træning til 35 jordemødre i Benin, så de ved, hvordan de skal bruge app’en i praksis. 12 lærere på et universitet samt 14 sundhedspersoner med speciale i akut obstetrik og nyfødte børn har også lært at bruge app’en. Nu skal projektet træne 60 jordemødre i at gennemføre sikre aborter.

Derfor rækker vores langvarige samarbejde med Maternity Foundation også ud over SMS-servicen. I samarbejde med Plan International Benin har vi udrullet det digitale værktøj Safe Delivery App, der giver simple instruktioner og viser animationer, som guider medarbejderne på klinikkerne gennem en fødsel og de komplikationer, der kan opstå. Den app bliver nu udvidet med et nyt modul om sikre aborter.

I Benin bliver 1 ud af 4 piger mødre, før de fylder 18 år. Det er farligt at føde børn, mens man stadig selv er barn, og på verdensplan er graviditet en af de største dødsårsager for de yngste piger. I Benin kan det generelt være farligt at føde børn, fordi adgangen til gode sundhedsfaciliteter ofte er dårlig. Patricia (på billedet) blev gravid som 17-årig. Fødslen gik heldigvis fint, men det er langt fra tilfældet for alle. Derfor samarbejder vi med Maternity Foundation for at udbrede viden om graviditet, fødsler og sikre aborter.

Ret til sikker abort

“Usikre aborter er en af de førende årsager til mødredødelighed. Derfor har Maternity Foundation, med støtte fra FN’s Befolkningsfond (UNFPA), udviklet et modul om sikker abort til det digitale værktøj, Safe Delivery App, der støtter og vejleder jordmødre i at give mødre bedre sundhedshjælp i verdens skrøbelige og fattige lande og egne,” siger Hilde Cortier, Programdirektør i Maternity Foundation.

Der sker ca. 73 millioner aborter (sikre og usikre) på verdensplan om året. Omkring 45 procent af alle aborter sker under usikre forhold, og de fleste finder sted i udviklingslande – hvor retten til abort ofte er begrænset.

Abortlovgivningen plejede også at være streng i Benin. Men i 2021 fik det vestafrikanske land en ny abortlovgivning. Indtil da kunne kvinder kun få abort, hvis deres liv var i fare, eller hvis de havde været udsat for voldtægt eller incest. Med den nye lovgivning må kvinder selv bestemme, om de ønsker en abort indtil 12. uge af graviditeten.

Safe Delivery App har allerede gjort det nemmere for jordemødre som Nicola Zewga at give gravide og fødende kvinder den rette behandling. Nicola er fra Etiopien, hvor samarbejdet med Maternity Foundation ligesom i Benin også har skabt gode resultater. Nicola beskriver Safe Delivery App som “sin bibel”.

Derfor giver det mening, at sundhedspersonale i Benin bliver klogere på, hvordan man foretager sikker abort. I Safe Delivery App integrerer vi derfor nu et nyt modul, som skal give jordemødre viden og færdigheder om sikre aborter.

“I samarbejde med PlanBørnefonden og Plan International Benin vil Maternity Foundation tilpasse sikker abort-modulet til Benins kliniske retningslinjer. Vi forventer, at modulet og træningen vil gøre en stor forskel, ikke mindst for kvinderne i Benin, som en del af vores stærke samarbejde med PlanBørnefonden og Plan International Benin,” siger Hilde Cortier.

På samme tid udbreder vi viden om abortloven og om kvinders rettigheder.

”Det er ikke nok at uddanne sundhedspersonale – lokalsamfundene og især kvinder skal have viden om deres rettigheder og muligheder. Der er rigtig mange myter og misinformation om abort, og mange ved slet ikke at abort er lovligt i Benin. Derfor skal vi oplyse kvinder, mænd og unge om dette,” siger Sophia Röckel.

Du kan være med til at give bedre uddannelse af sundhedspersonale i Benin, oplyse om graviditet og fødsel samt give mulighed for sikker abort.

Fakta om fødsel og graviditet

  • Komplikationer under graviditet og fødsel er globalt set en af de største dødsårsager for 15-19-årige piger
  • På verdensplan dør omkring 800 kvinder hver dag i forbindelse med graviditet eller fødsel af årsager, der kan forhindres
  • Omkring 2,3 millioner nyfødte dør hvert år inden for den første måned efter fødslen. Det svarer til omkring 6.300 nyfødte børn hver dag
  • 55 procent af uønskede graviditeter blandt de 15-19-årige piger ender i abort – og de fleste af disse er usikre
  • Omkring 45 procent af alle aborter sker under usikre forhold. 97 procent af alle de aborter, der er usikre, sker i udviklingslande
  • 95 procent af dødsfald relateret til graviditet og fødsel sker i lav- og mellemindkomstlande
  • Men der sker heldigvis fremskridt: Mellem år 2000 og 2020 faldt andelen af dødsfald relateret til graviditet og fødsel med 34 procent på globalt plan