Benin

Her på siden kan du læse om vores generelle arbejde i landet. Hvis der opstår uroligheder eller lignende i det område, hvor dit sponsorbarn bor, hører du fra os via mail, hvis sponsorbarnet bliver direkte påvirket.

Et barn i Benin har langt mindre chance for at blive fem år gammel end et barn i Danmark. Børnedødeligheden er ekstrem høj på grund af sygdomme, der kan forhindres. Der er desuden stor risiko for, at børn og unge kommer til at lide af forskellige sundhedsmæssige problemer som følge af manglende adgang til uddannelse. Som resultat bliver mange unge piger gravide og dropper ud af skolen

Hvis du er sponsor for et barn i Benin, er du med til at bekæmpe den høje børnedødelighed. Du bidrager desuden til kampen mod børneægteskaber. Du er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde, og du beskytter børn mod vold og overgreb. Du er med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Som sponsor er du med til at sikre, at vi kan modtage støtte fra Danida til langsigtet udviklingsarbejde og humanitære indsatser i Vest- og Østafrika.

Læs mere om vores partnerskab med Danida

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

Mød et sponsorbarn

Hvordan er det egentlig at være sponsorbarn? Hør Mayday fra Benin fortælle!

Velkommen til Benin!Velkommen til Benin!

Vores arbejde i Benin

Benin er et fransktalende land i Vestafrika. Det er et af verdens fattigste lande, hvor næsten halvdelen af befolkningen lever for mindre end 6,50 kroner om dagen. Den største religiøse gruppe i Benin er romersk-katolsk, men islam, vodun, bedre kendt som voodoo, og protestantisme er også udbredt.

Plan International begyndte at arbejde i Benin i 1994 for at skabe bedre vilkår for børn.

Vi har fokus på:

Udvalgte 2023-resultater fra Benin

954 unge i Benin har fået viden om, hvordan de kan kontakte lokale myndigheder og få indflydelse på beslutninger, der træffes i deres lokalområde. Unge i kommunerne Djidja, Agbangnizoun og Zakpota har specifikt kæmpet for at få indført en lov, der forbyder ægteskaber for børn under 18 år.  Vi har desuden uddannet sundhedsprofessionelle for at forbedre unges adgang til sundhedstjenester.

3.257 unge i Benin har fået seksualundervisning og viden om retten til at bestemme over egen krop. De har også fået viden om vold mod piger og kvinder og lært, at piger har lige så meget ret til at bestemme over egen krop som drenge.

282 unge i Benin, herunder unge, der bor i kriseramte områder, har fået bedre adgang til uddannelse og indkomstmuligheder. Dette indebærer bl.a. støtte til at udvikle forretningsplaner og viden om, hvordan man kan få støtte til sin virksomhed. De unge har f.eks. også fået viden om, hvordan man kan drive virksomhed med omtanke for miljøet.

 

Udvalgte 2022-resultater fra Benin

95.774 børn i Benin har fået uddelt skolematerialer

Mere end 700 unge piger og drenge har modtaget seksualundervisning – og 76 lærere er blevet trænet i at gennemføre seksualundervisningen

672 nye mentorer underviser 16.800 piger fra deres lokalsamfund i vigtigheden af at blive i skole og i at træffe informerede beslutninger om deres krop og fremtid

Vi har opstillet seks nye klasseværelser, bygget 40 nye toiletter og uddelt 2.000 nye bænke og borde til klasseværelser

3.800 børn fået lægehjælp mod fejlernæring i Adjohoun, Benin, og 2.891 sundhedspersoner er blevet uddannet i børns sundhed og ernæring

 

Lige muligheder for alle – uanset køn

Benins kulturelle normer og høje fattigdom er medvirkende til, at piger generelt ikke har samme muligheder som drenge. Mange piger og unge kvinder får ikke lov til at vælge uddannelse, hvornår de vil have børn, og hvem de skal giftes med. Flere færdiggør ikke deres skolegang, fordi deres forældre har valgt, at de skal giftes bort.

Gode og trygge skoler

Mange skoler i de områder, vi arbejder i, er i dårlig stand, mangler klasseværelser, lærere og undervisningsmaterialer. Med din støtte kan vi renovere skolerne, bygge flere klasseværelser, styrke undervisningen og give lærerne redskaber til at lave undervisning af god kvalitet. Derudover har vi også projekter, der sikrer eleverne skolemåltider. Det betyder, at antallet af elever på skolerne er steget.

Sundhed, sanitet og lavere børnedødelighed

Mangel på rent drikkevand og toiletter har sundhedsmæssige konsekvenser for mange familier i Benin. Det øger risiko for sygdomme som kolera. Med din støtte kan vi bygge flere latriner og håndvaske, så flere får adgang til rent vand, og færre bliver syge. Og vi kan se, at levevilkårene langsomt forbedres: I 2002 havde kun 2 procent adgang til håndvask og sæbe i hjemmet i Benin. I dag er det tal steget til 12 procent.

De forbedrede forhold er også en af grundene til, at børnedødeligheden i landet er faldet. Hver gang, der fødes 1.000 børn i Benin, dør 90 af dem. Det tal er faldet fra 132 døde per 1.000 fødte børn i 2002 til 2019.

Unge skaber selv forandring

I Benin arbejder vi side om side med unge-ledede organisationer, partnere og samfund for at sikre, at sårbare børn, særligt piger og unge kvinder, modtager de informationer, der er nødvendige for at bestemme over egen krop uden frygt for vold.

Fakta om Benin

forventet levealder er 62 år

det er næsten 20 år lavere end i Danmark

der er under 1 læge per 10.000 indbyggere

I danmark er der 42

BNP per indbygger er 7900 kr

I Danmark er den mere end 400.000 kr

mere end 20 procent

af pigerne mellem 15 og 19 år har fået barn eller er gravide

90 ud af 1.000 børn dør

Før de fylder 5 år. I Danmark er tallet 4 ud af 1.000

42 procent af de ældste børn

mangler i skolen. For de yngste børn er det knap 7 procent

12 procent af befolkningen

har adgang til håndvaske og sæbe i hjemmet. Tallet er steget fra 2 procent i 2002.

17 procent af befolkningen

har adgang til toilet i hjemmet. Tallet er steget fra 10 procent i 2002

397 ud af 100.000 mødre

dør i barselssengen

Kilde: Verdensbanken

Dansk partnerskab skaber grønne jobs i Benin

Sammen med Danske Commodities og Kemp & Lauritzen støtter MICA Fonden vores arbejde i Benin. Deres støtte giver mulighed for at give fire erhvervsuddannelser i Benin mulighed for at oprette en ny linje, hvor unge, især kvinder, kan uddanne sig i installation og vedligeholdelse af solcelleanlæg. Samtidig får de uddannelse i iværksætteri og forretningsforståelse, så de kan blive selvstændige og selv skabe arbejdspladser for andre unge.

Der er få kvinder i elektrikerfaget i Benin. Med støtte fra bl.a. MICA Fonden får flere kvinder muligheder for at uddanne sig i installation og vedligeholdelse af solcelleanlæg. Det giver dem en bæredygtig fremtid og er samtidig godt for klimaet.

Med din støtte kan vi arbejde for, at børns rettigheder bliver respekteret, og at piger og drenge har lige muligheder. Vores dybe kendskab til sponsorbørnenes lokalområder gør, at vi kan tiltrække yderligere donationer fra partnere og bidragydere som Danida, Poul Due Jensens Fond, Søstrene Grene og Nærum Gymnasium for på den måde at forstærke indsatsen for sponsorbørnene og udsatte børn og unge.

Læs mere om, hvor pengene kommer fra

Vil du gøre en forskel for et barn og barnets lokalsamfund?