Benin

Et barn i Benin har langt mindre chance for at blive fem år gammel end et barn i Danmark. Børnedødeligheden er ekstrem høj på grund af sygdomme, der kan forhindres. Der er desuden stor risiko for, at børn og unge kommer til at lide af forskellige sundhedsmæssige problemer som følge af manglende adgang til uddannelse. Som resultat bliver mange unge piger gravide og dropper ud af skolen

Hvis du er sponsor for et barn i Benin, er du med til at bekæmpe den høje børnedødelighed. Du bidrager desuden til kampen mod børneægteskaber. Du er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde, og du beskytter børn mod vold og overgreb. Du er med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Som sponsor er du med til at sikre, at vi kan modtage støtte fra Danida til langsigtet udviklingsarbejde og humanitære indsatser i Vest- og Østafrika.

Læs mere om vores partnerskab med Danida

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

Mød et sponsorbarn

Hvordan er det egentlig at være sponsorbarn? Hør Mayday fra Benin fortælle!

Velkommen til Benin!Velkommen til Benin!

Vores arbejde i Benin

Benin er et fransktalende land i Vestafrika. Det er et af verdens fattigste lande, hvor næsten halvdelen af befolkningen lever for mindre end 6,50 kroner om dagen. Den største religiøse gruppe i Benin er romersk-katolsk, men islam, vodun, bedre kendt som voodoo, og protestantisme er også udbredt.

Plan International begyndte at arbejde i Benin i 1994 for at skabe bedre vilkår for børn.

Vi har fokus på:

Udvalgte resultater fra Benin (2018-2021)*

24.966 unge fra Øst- og Vestafrika, herunder Benin, har mellem 2018-2021 fået undervisning i iværksætteri og lært nye færdigheder, så de kan starte egen virksomhed.

I 2021 havde hele 321.542 unge i de områder, vi arbejder i i Vestafrika, fået bedre adgang til sundhedsklinikker og information om deres kroppe. Det er en fordobling siden vi begyndte vores arbejde i 2018.

I skoler og på uddannelsescentre i Vestafrika er der observeret fald i andelen af tidlige graviditeter. Særligt i de områder, vi arbejder i i Benin: på tre år er der sket et fald i andelen af tidlige graviditeter på 40 procent.

Lokale ungdomsgrupper i Mali, Burkina Faso og Benin har udviklet 15 initiativer med fokus på at producere og opbevare klimaresistente afgrøder i lokalsamfundene.

Lokale, ungdomsledede grupper i Benin har formået at få indflydelse på nationalt niveau. 14 tekniske skoler og erhvervsuddannelser er nu begyndt at anvende særlige undervisningsmetoder udviklet af de unge. Undervisningsmetoderne har særligt fokus på at skabe et miljø uden vold.

*Resultaterne er fra den første strategiske partnerskabsaftale mellem PlanBørnefonden og Udenrigsministeriet (2018-2021). Arbejdet under partnerskabsaftalen er gjort muligt af de mere end 50.000 danske sponsorer og virksomheder, der hver måned støtter PlanBørnefondens arbejde.

Lige muligheder for alle – uanset køn

Benins kulturelle normer og høje fattigdom er medvirkende til, at piger generelt ikke har samme muligheder som drenge. Mange piger og unge kvinder får ikke lov til at vælge uddannelse, hvornår de vil have børn, og hvem de skal giftes med. Flere færdiggør ikke deres skolegang, fordi deres forældre har valgt, at de skal giftes bort.

Gode og trygge skoler

Mange skoler i de områder, vi arbejder i, er i dårlig stand, mangler klasseværelser, lærere og undervisningsmaterialer. Med din støtte kan vi renovere skolerne, bygge flere klasseværelser, styrke undervisningen og give lærerne redskaber til at lave undervisning af god kvalitet. Derudover har vi også projekter, der sikrer eleverne skolemåltider. Det betyder, at antallet af elever på skolerne er steget.

Sundhed, sanitet og lavere børnedødelighed

Mangel på rent drikkevand og toiletter har sundhedsmæssige konsekvenser for mange familier i Benin. Det øger risiko for sygdomme som kolera. Med din støtte kan vi bygge flere latriner og håndvaske, så flere får adgang til rent vand, og færre bliver syge. Og vi kan se, at levevilkårene langsomt forbedres: I 2002 havde kun 2 procent adgang til håndvask og sæbe i hjemmet i Benin. I dag er det tal steget til 12 procent.

De forbedrede forhold er også en af grundene til, at børnedødeligheden i landet er faldet. Hver gang, der fødes 1.000 børn i Benin, dør 90 af dem. Det tal er faldet fra 132 døde per 1.000 fødte børn i 2002 til 2019.

Unge skaber selv forandring

I Benin arbejder vi side om side med unge-ledede organisationer, partnere og samfund for at sikre, at sårbare børn, særligt piger og unge kvinder, modtager de informationer, der er nødvendige for at bestemme over egen krop uden frygt for vold.

Fakta om Benin

forventet levealder er 62 år

det er næsten 20 år lavere end i Danmark

der er under 1 læge per 10.000 indbyggere

I danmark er der 42

BNP per indbygger er 7900 kr

I Danmark er den mere end 400.000 kr

mere end 20 procent

af pigerne mellem 15 og 19 år har fået barn eller er gravide

90 ud af 1.000 børn dør

Før de fylder 5 år. I Danmark er tallet 4 ud af 1.000

42 procent af de ældste børn

mangler i skolen. For de yngste børn er det knap 7 procent

12 procent af befolkningen

har adgang til håndvaske og sæbe i hjemmet. Tallet er steget fra 2 procent i 2002.

17 procent af befolkningen

har adgang til toilet i hjemmet. Tallet er steget fra 10 procent i 2002

397 ud af 100.000 mødre

dør i barselssengen

Kilde: Verdensbanken

Dansk partnerskab skaber grønne jobs i Benin

Sammen med Danske Commodities og Kemp & Lauritzen støtter MICA Fonden vores arbejde i Benin. Deres støtte giver mulighed for at give fire erhvervsuddannelser i Benin mulighed for at oprette en ny linje, hvor unge, især kvinder, kan uddanne sig i installation og vedligeholdelse af solcelleanlæg. Samtidig får de uddannelse i iværksætteri og forretningsforståelse, så de kan blive selvstændige og selv skabe arbejdspladser for andre unge.

Der er få kvinder i elektrikerfaget i Benin. Med støtte fra bl.a. MICA Fonden får flere kvinder muligheder for at uddanne sig i installation og vedligeholdelse af solcelleanlæg. Det giver dem en bæredygtig fremtid og er samtidig godt for klimaet.

Med din støtte kan vi arbejde for, at børns rettigheder bliver respekteret, og at piger og drenge har lige muligheder. Vores dybe kendskab til sponsorbørnenes lokalområder gør, at vi kan tiltrække yderligere donationer fra partnere og bidragydere som Danida, Poul Due Jensens Fond, Søstrene Grene og Nærum Gymnasium for på den måde at forstærke indsatsen for sponsorbørnene og udsatte børn og unge.

Læs mere om, hvor pengene kommer fra

Vil du gøre en forskel for et barn og barnets lokalsamfund?