plan-bornefonden
Støt pigerne Bliv sponsor

Pigeprisen

Om Pigeprisen

PlanBørnefonden uddeler hvert år Pigeprisen i forbindelse med FN’s Internationale Pigedag den 11. oktober.

Formålet med prisen er at sætte fokus på det afgørende behov, der er, for at fremme ligestilling mellem kønnene og at anerkende de aktører, som arbejder aktivt for lige rettigheder og muligheder – uanset køn.

Ulighed mellem kønnene skaber barrierer for børn og unges trivsel og muligheder i livet. Samtidig er mangel på ligestilling en hindring for at skabe bæredygtige samfund, fordi alles potentialer ikke bringes i spil.

Særligt vigtigt er det at sætte fokus på pigernes potentiale. Pigerne er nøglen til den bæredygtige udvikling. Samtidig er de til stadighed den gruppe, som udsættes for mest diskrimination – blot, fordi de ikke er drenge.

Derfor ønsker PlanBørnefonden med Pigeprisen at hylde en person, organisation eller virksomhed, som yder en ekstraordinær indsats for pigers ligestilling. Vi ønsker at anerkende dem, der bidrager positivt til holdningsændringer, og som iværksætter tiltag, der fremmer børns rettigheder og ligestilling mellem kønnene.

 

Prismodtageren udvælges af en professionel jury

Til at afgøre hvem, der skal vinde Pigeprisen 2019, er der nedsat en jury anført af PlanBørnefondens bestyrelsesformand Stine Bosse. Juryen består foruden bestyrelsesformanden af ti professionelle aktører, som alle beskæftiger sig med kønsligestilling.

Juryen afholder i alt tre møder, hvor det enkelte medlem indstiller en kandidat, som præsenteres i plenum. Herefter udvælges tre spidskandidater.

Den endelige vinder udvælges af PlanBørnefondens administrerende direktør, Gwen Wisti, bestyrelsesformand for Planbørnefonden og juryformand for Pigeprisen, Stine Bosse, og bestyrelsesmedlem hos PlanBørnefonden, Cecilie Nørgaard.

Du kan læse beskrivelser af hvert jurymedlem her.

 

Modtagere af Pigeprisen 2018

I 2018 gik Pigeprisen til to stærke og modige piger fra Kampalas slum i Uganda, der sætter alt på spil for at skabe et bedre liv for piger.

Du kan læse om sidste års prismodtagere her.

STØT PIGERNE

50 Kr.