Papua Ny Guinea

Et barn i Papua Ny Guinea har mindre chance for at blive fem år gammel end et barn i Danmark. Børnedødeligheden er høj, bl.a. på grund af forældede kønsnormer, dårlig adgang til sundhedsfaciliteter og fattigdom. Unge piger bliver omskåret, gift bort, dropper ud af skolen og bliver gravide selvom de stadig selv er børn. Og mange af de unge mødre dør i barselssengen.

Gennem vores programarbejde i Papua Ny Guinea bekæmper vi den høje børne- og mødredødelighed, børneægteskaber og omskæring af piger. Vi giver flere børn adgang til skole og får flere unge i arbejde, ligesom vi beskytter børn mod vold og overgreb, herunder også omskæring af piger. Vi vil styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Lige nu kan du ikke blive sponsor for et barn i Papua Ny Guinea, men du kan sponsorere et barn i et andet land.

Læs mere om at være sponsor

Under coronapandemien indsatte Plan International et team, hvis opgave var at videregive vigtig information om smittespredning til alle elever og lærere på 15 grundskoler i Papua Ny Guinea. Derudover fik skolerne træning i innovative løsninger, som gør, at de har bygget en vandhane af de materialer, de havde til rådighed. Ikke alle skoler har ressourcer til at købe en rigtig vandhane. Så alternative og kreative installationer, som den på billedet ovenfor, har stor værdi for både elevernes og lærernes daglige gang.

Vores arbejde i Papua Ny Guinea

Papua Ny Guinea er et land i Oceanien og udgør den østlige del af øen Ny Guinea.

Plan International har været til stede i de mest sårbare områder af Papua Ny Guinea siden 2015 med fokus på at skabe lighed mellem kønnene og sikre børns rettigheder.

Som sponsor er du med til at beskytte børn mod alle former for overgeb og vold, herunder børneægteskaber, omskæring af piger og tidlige graviditeter. Du er med til at bekæmpe sygdomme og skabe bedre adgang til sundhedsfaciliteter. Du bidrager til vores arbejde for at forbedre børns adgang til skolegang og uddannelse og støtter unge i at få adgang til jobs. Du er også med til at give unge mænd og kvinder redskaber til at gå forrest, så de kan skabe foranding det sted, de bor.