Filippinerne

Et barn i Filippinerne har mindre chance for at fejre sin fem-års fødselsdag end børn i Danmark. Fattigdom, konsekvenser af klimaforandringer og underernæring er bare nogle af de problemer, der ligger til grund for det. Arbejdsløsheden blandt unge er høj, og mange piger bliver diskrimineret på grund af deres køn.

Hvis du har et sponsorbarn i Filippinerne, er du med til at bekæmpe den høje børnedødelighed, bl.a. ved at udbrede viden om god ernæring. Du bidrager i kampen mod børneægteskaber, du er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde, og du beskytter børn mod vold og overgreb. Du er med til at gøre lokalsamfundene mere modstandsdygtige over for klimaforandringer, og så er du med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, herunder dem, der lever i områder med store uroligheder, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Mød et sponsorbarn

Hvordan er det egentlig at være sponsorbarn? Hør Roxanne fra Filippinerne fortælle!

Velkommen til Filippinerne!Velkommen til Filippinerne!

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

25-årige Farhana bor i en landsby i Filippinerne, hvor der er store uroligheder. ”Nogle forældre lader ikke deres børn gå i skole, fordi de er bange for de væbnede grupper,” siger Farhana. Hun er del af et af vores projekter, som har fokus på at styrke de unge, der er ramt af konflikter. Hun rejser rundt til landsbyer og taler med børn og unge for at hjælpe dem med at håndtere deres psykiske traumer. ”Alle børn bør have muligheden for at gå i skole, få et godt liv og leve i et samfund med fred,” siger hun.

Vores arbejde i Filippinerne

Filippinerne er en østat i Asien. Der bor mere end 117 millioner mennesker i Filippinerne, hvilket gør landet til det 13. folkerigeste i verden. Filippinerne er et af de lande, der er mest udsat for klimaforandringerne. Øget temperaturer, cykloner og oversvømmelser er nogle af de største risici, og de truer med at ødelægger millioner af menneskers liv og forstærke den fattigdom og de konflikter, der allerede eksisterer i landet.

Plan International har arbejdet i FIlippinerne siden 1961.

Som sponsor er du med til at støtte de programmer og aktiviteter, vi har i Filippinerne med fokus på at engagere og løfte de børn og unge, der er særligt udsatte, bl.a. som følge af forældede kønsnormer og klimaforandringer. Som sponsor er du med til at sikre oplysning til forældre om, hvad god børneopdragelse er – med fokus på at sikre god ernæring og give børn en god barndom med plads til leg og læring. Du er med til at beskytte børn og unge mod vold og overgreb, give flere adgang til uddannelse, sundhedsydelser og jobs. Med din støtte kan vi oplyse om, hvordan man tilpasser sig klimaforandringer, herunder oplære unge og voksne i bæredygtige landbrugsmetoder.