Ny rapport: Sultkrisen går hårdest ud over pigerne

Af Cathrine Nørgaard

Den globale sultkatastrofe sætter pigers uddannelse i fare. Det viser en ny rapport fra Plan International.

Lige nu er 828 millioner mennesker på randen af hungersnød og har akut brug for hjælp til at få mad i den værste sultkatastrofe i årtier. Krigen i Ukraine har stoppet kornimporten til de lande, der i forvejen er ramt af uforudsigeligt vejr som følge af klimaforandringer. Omkring 70 procent af dem, der sulter, er piger og kvinder.    

En ny rapport fra Plan International – PlanBørnefondens paraplyorganisation – tegner et omfattende billede af de konsekvenser, sult har for piger verden over. Rapporten ”World Hunger and its Impact on Girls” er en samling af udtalelser fra piger i ni lande. Plan International har fulgt pigerne siden deres fødsel i 2006 for at få et indblik i de omstændigheder, der påvirker deres liv. Og der danner sig et alvorligt billede:

“Den globale fødevarekrise påvirker piger i lande over hele verden,” siger ledende forsker på rapporten, Jenny Rivett. Hun tilføjer:

“Familier i de ni lande rapporterer, at de er nødt til at give afkald på mad for at betale for sundhedspleje, og at de prioriterer at købe mad frem for at betale pigernes skolepenge.”

Støt vores indsats mod sult her

Øget fødevareusikkerhed de seneste år

Rosamie fra Filippinerne har tydeligt mærket konsekvenserne af regnsæsonen, der varer længere og kommer tidligere end normalt:

“Vi skal høste, men på grund af den seneste voldsomme regn, er der ingen ris at høste. Vi taber penge, fordi gødning er dyrt. Det er trist …. men vi prøver. Det vigtigste er at have noget at spise,” siger 16-årige Rosamie* fra Filippinerne.

I Uganda har mange familier svært ved at give deres piger nok mad. En mor er meget bekymret for sin datter Nimisha*.

Rapportens vigtigste fund

  • Piger og deres familier i Benin, Brasilien, Cambodia, Den Dominikanske Republik, El Salvador, Filippinerne, Togo og Uganda rapporterer, at de har oplevet øget fødevareusikkerhed de sidste to år.
  • Det, der de seneste to år har bidraget mest til pigernes og deres families adgang til mad, har været COVID-19’s indvirkning på husholdningens indkomst. Men også prisstigningerne på mad og brændstof, konflikten i Ukraine samt ændringer i vejret og ødelagte afgrøder som følge af klimaforandringer.
  • I alle ni lande rapporterer piger og deres familier, at de må ty til desperate metoder for at leve med manglen på mad. Nogle voksne må f.eks. springe måltider over, så der er nok mad til deres børn, eller også må hele familien give afkald på mad for at betale for at gå til lægen. Andre familier prioriterer at købe mad i stedet for at betale pigernes skolepenge.
  • I nogle af landene rapporter piger og deres familier, at mangel på mad er knyttet til sager om vold i hjemmet, børneægteskab, tidlige graviditeter og seksuel udnyttelse af piger i deres samfund.

Download rapport

”Læring på tom mave gør det svært for barnet at koncentrere sig,” siger hun.

Sult rammer piger, drenge, kvinder og mænd forskelligt. Når der er mangel på mad, spiser pigerne ofte mindre, og de spiser til sidst. Og når familien sulter, skal pigerne i højere grad tage sig af deres yngre søskende og huslige pligter, så forældrene kan arbejde eller finde mad. Pigerne bliver derfor tvunget til at blive hjemme fra skole eller droppe ud. Det er ikke kun katastrofalt for deres fremtid, men også for samfundet, mener direktør i PlanBørnefonden Dorthe Petersen:

”For hvert ekstra år en pige går i skole, stiger hendes indkomst som voksen med 10-20 procent. Når vi siger, at pigers uddannelse skal prioriteres, er det ikke kun af moralske grunde, men også økonomiske.”

Rapporten fra Plan International konstaterer, at ekstremt vejr som følge af klimaforandringer har gjort, at familierne nu sulter. Familier fra Benin, Togo og Uganda fortæller om skader eller ødelæggelser af afgrøder på grund af tørke, mens piger i Filippinerne og Cambodja beskriver, hvordan rishøsten er blevet væsentligt reduceret på grund af oversvømmelser.

”Løsningen er ikke mad og vand alene. Skolen spiller en afgørende rolle i at bekæmpe sult. Her får børnene som minimum et nærende måltid om dagen, og de kan være trygge i klasseværelset. En anden løsning er kontantoverførsler til familier med akutte behov. Begge er afgørende for at mindske konsekvenserne af en fødevarekrise,” siger Dorthe Petersen.

Find flere udtalelser fra pigerne i rapporten

* pigernes rigtige navne er skjult for beskyttelse.

Når du støtter vores arbejde kan vi uddele kontanter, så familier kan købe mad. Derudover uddeler vi mad i de hårdest ramte områder og i skolerne. Vi undersøger og behandler desuden børn for under- og fejlernæring.

Om rapporten

Rapporten ”World Hunger and its Impact on Girls” er blevet til på baggrund af interviews med 118 piger og deres primære værger i 2021 samt interview med 78 piger i 2022. Pigerne kommer fra ni lande og er blevet fulgt af Plan International siden deres fødsel i 2006 for at få et indblik i de omstændigheder, der påvirker deres liv. De ni lande er Benin, Brasilien Cambodja, Den Dominikanske Republik, El Salvador, Filippinerne, Togo, Uganda og Vietnam. Pigerne fra Cambodja og Uganda har ikke deltaget i 2022-interviewene.