Den Dominikanske Republik

Her på siden kan du læse om vores generelle arbejde i landet. Hvis der opstår uroligheder eller lignende i det område, hvor dit sponsorbarn bor, hører du fra os via mail, hvis sponsorbarnet bliver direkte påvirket.

Et barn i Den Dominikanske Republik har mindre chance for at fejre sin fem-års fødselsdag end børn i Danmark. Vold og fattigdom er bare nogle af de problemer, der ligger til grund for det. Mange piger bliver diskrimineret alene på grund af deres køn, og alt for mange piger under 18 år bliver gravide.

Hvis du har et sponsorbarn i Den Dominikanske Republik, er du med til at bekæmpe børnedødelighed, bl.a. ved at udbrede viden om god ernæring. Du bidrager i kampen mod børneægteskaber, du er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde, og du beskytter børn mod vold og overgreb. Du er med til at gøre lokalsamfundene mere modstandsdygtige over for klimaforandringer, og så er du med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Mød et sponsorbarn

Hvordan er det egentlig at være sponsorbarn? Hør Nazaret fra Den Dominikanske Republik fortælle!

Velkommen til den Dominikanske Republik!Velkommen til den Dominikanske Republik!

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

15-årige Karolin har et klart mål for fremtiden: hun vil gerne være forretningskvinde og entreprenør. Derfor har hun deltaget i en workshop hos Plan International. Igennem den har hun fået træning i bl.a. ledelse og retorik.

Vores arbejde i Den Dominikanske Republik

Den Dominikanske Republik ligger på øen Hispaniola i det Caribiske hav og grænser op til Haiti.

Plan International har arbejdet i Den Dominikanske Republik siden 1987 med blandt andet at styrke børns rettigheder og skabe lige muligheder uanset køn.

Som sponsor er du med til at støtte de programmer og aktiviteter, vi har i Den Dominikanske Republik med fokus på at engagere og løfte de børn og unge, der er særligt udsatte, bl.a. som følge af forældede kønsnormer. Som sponsor er du med til at sikre oplysning til forældre om, hvad god børneopdragelse er – med fokus på at sikre god ernæring og give børn en god barndom med plads til leg og læring. Du er med til at beskytte børn og unge mod vold og overgreb, give flere adgang til uddannelse, sundhedsydelser og jobs. Med din støtte kan vi oplyse om, hvordan de håndterer kriser, hvis de opstår.