Sydsudan

Et barn i Sydsudan har langt mindre chance for at blive fem år gammel end et barn i Danmark. Børnedødeligheden er meget høj, bl.a. på grund af uroligheder, dårlig adgang til sundhedsfaciliteter samt fattigdom. På grund af forældede kønsnormer bliver mange unge piger omskåret, gift bort, dropper ud af skolen og bliver gravide meget tidligt. Mange unge mødre dør i barselssengen – faktisk har Sydsudan verdens højeste mødredødelighed.

Gennem vores programarbejde i Sydsudan bekæmper vi den høje børne- og mødredødelighed, børneægteskaber og omskæring af piger. Vi giver flere børn adgang til skole og får flere unge i arbejde, ligesom vi beskytter børn mod vold og overgreb, herunder også omskæring af piger. Vi vil styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Lige nu kan du ikke blive sponsor for et barn i Sydsudan, men du kan sponsorere et barn i et andet land.

Læs mere om at være sponsor

I mange år var Sydsudan ramt af borgerkrig, og landet er stadig medtaget efter krigen. På samme tid er landet hårdt ramt af klimaforandringer, som ødelægger familiers levebrød. Omkring 6,3 millioner sydsudansere vurderes at sulte per 1. oktober 2023. Mere end 9 millioner af landets 12 millioner mennesker ar afhængig af humanitær assistance. Da konflikten i Sydsudan begyndte i 2013, flygtede Angelina fra sit hjem med sine tre børn. Hun ankom til en lejr for internt fordrevne, og her bor hun endnu sammen med mere end 50.000 andre. I 2021 blev hun udvalgt til at modtage penge fra Plan International – og det har haft stor betydning for hendes liv. ”Da jeg modtog pengene, afviklede jeg al min gæld. Jeg brugte også noget af det som kapitalindsprøjtning i en restaurant og investerede noget i den lokale låne-sparegruppe, som jeg er en del af. I dag kan jeg tilbyde seks forskellige typer supper og serverer en række lokale retter i restauranten, som er besøgt at mange mennesker,” siger Angelina.

Vores arbejde i Sydsudan

Sydsudan ligger i det nordøstlige Afrika og grænser op til Sudan, Etiopien, Kenya, Uganda, DR Congo og Den Centralafrikanske Republik. Det officielle sprog i landet er engelsk.

Plan International har været til stede i de mest sårbare områder i Sydsudan siden 2006 med fokus på at sike børns rettigheder og bekæmpe fattigdom.

Som sponsor er du med til at beskytte børn mod alle former for overgeb og vold, herunder børneægteskaber, omskæring af piger og tidlige graviditeter. Du er med til at bekæmpe sygdomme og skabe bedre adgang til sundhedsfaciliteter. Du bidrager til vores arbejde for at forbedre børns adgang til skolegang og uddannelse og støtter unge i at få adgang til jobs. Din støtte går også til at udbrede nødhjælp, herunder mad og vand, hvis katastrofen sker.