Uganda

Her på siden kan du læse om vores generelle arbejde i landet. Hvis der opstår uroligheder eller lignende i det område, hvor dit sponsorbarn bor, hører du fra os via mail, hvis sponsorbarnet bliver direkte påvirket.

Et barn i Uganda har mindre chance for at blive fem år gammel end et barn i Danmark. Børnedødeligheden er høj på grund af dårlig adgang til mad og rent vand samt sygdomme, der kan forhindres. Klimaforandringer er med til at skubbe rigtig mange familier ud i fattigdom, og som resultat er der mange unge, der bliver gravide, mange piger, der dropper ud af skolen og unge mødre, der dør i barselssengen.

Hvis du har et sponsorbarn i Uganda, er du med til at bekæmpe den høje børnedødelighed. Du bidrager til kampen mod børneægteskaber og er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde. Du beskytter børn mod vold og overgreb og er med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Som sponsor er du med til at sikre, at vi kan modtage støtte fra Danida til langsigtet udviklingsarbejde og humanitære indsatser i Vest- og Østafrika.

Læs mere om vores partnerskab med Danida

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

Mød et sponsorbarn

Hvordan er det egentlig at være sponsorbarn? Hør Rose fra Uganda fortælle!

Velkommen til Uganda!Velkommen til Uganda!

Vores arbejde i Uganda

Uganda ligger i Østafrika og grænser op til Kenya og Sydsudan. Det officielle sprog i landet er swahili og engelsk.

Vi har været til stede i de mest sårbare områder i Uganda siden 1992 gennem vores sponsor- og programarbejde.

Vi har fokus på:

Udvalgte 2023-resultater fra Uganda

3151 unge i Uganda har fået seksualundervisning og viden om retten til at bestemme over egen krop. De har også fået viden om vold mod piger og kvinder og lært, at piger har lige så meget ret til at bestemme over egen krop som drenge.

2704 unge i Uganda har fået viden om, hvordan de kan kontakte lokale myndigheder og få indflydelse på beslutninger, der træffes i deres lokalområde. Unge i Uganda har f.eks. skrevet og præsenteret et forslag i forbindelse med et møde i Lira City, hvor de bad myndighederne om at reparere og udskifte dårlig gadebelysning. De bad også om bedre adgang til sundhedsydelser med fokus på information, kommunikation og uddannelse af unge, så flere f.eks. kan få seksualundervisning. Som resultat heraf er der blevet repareret og udskiftet gadelys, og der er udarbejdet en plan for affaldshåndtering.

1400 unge i Uganda har fået bedre adgang til uddannelse og indkomstmuligheder. Dette indebærer bl.a. støtte til at udvikle forretningsplaner og viden om, hvordan man kan få støtte til sin virksomhed. De unge har f.eks. også fået viden om, hvordan man kan drive virksomhed med omtanke for miljøet, bl.a. ved at anvende genbrugsmaterialer i sin virksomhed.

Lige muligheder for alle – uanset køn

På grund af deres lave sociale status har piger i Uganda generelt ikke de samme muligheder som drenge. De bliver ofte udsat for vold og overgreb, og rigtig mange bliver gift bort. Selvom minimumsalderen for ægteskab i Uganda er 18 år, bliver mange alligevel gift bort tidligere. Gennem vores oplysningskampagner deltager børn og unge i forløb med lokale myndigheder, hvor de diskuterer og argumenterer imod f.eks. børneægteskab, tidlig graviditet og kønsbaseret vold, som også er meget udbredt i Uganda.

Gennem vores arbejde har vi allerede nu formået at skabe mere tryghed for unge piger og kvinder. I Kenya, Zimbabwe og Uganda følte blot 17 procent af de unge sig trygge i byen i 2018. Det tal er vokset til omkring 30 procent i 2021.

Uddannelse til alle

På grund af deres lave status i samfundet bliver piger og kvinder ofte udsat for diskrimination, hvilket forhindrer dem i at få en uddannelse. I krisetider er piger desuden i meget stor risiko for at blive holdt ude af skolen, fordi deres forældre ikke har råd til at betale for skolematerialer.

Selvom størstedelen af børn i Uganda går i skole, kan mange af dem stadig ikke læse eller regne på et alderssvarende niveau, når de går i 3. klasse. Der er for lidt fokus på tidlig læring og kognitiv stimulering gennem leg. Derfor arbejder vi for at gøre børn i Uganda læringsparate og klar til at gennemføre grundskolen.

Vi støtter unge i at påvirke lokale ledere og myndigheder, så de kan være med til at udfordre de traditionelle forestillinger om pigers uddannelse, ligesom vi fortæller forældre om vigtigheden af, at piger går i skole og får en uddannelse. 

Økonomisk uafhængighed

Fordi piger og kvinder er forhindret i at få en uddannelse, får de svært ved at få et job, tjene deres egne penge og bestemme over eget liv. Derfor sørger vi for, at flere piger får mulighed for at tage en erhvervsuddannelse og giver dem mulighed for at tage små lån, så de kan skabe deres egne forretninger. Det styrker både dem selv, deres familier og hele lokalsamfundet.

Sund og tryg barndom

Vi arbejder for, at børn og deres forældre får næringsrig kost, f.eks. ved at give familier redskaber og forslag til nye dyrkningsmetoder, der kan øge deres landbrugsudbytte. I de områder, hvor der er behov for det, f.eks. i flygtningelejrene, har vi fokus på at forbedre hygiejneforholdene, bl.a. ved at opstille håndvaske og uddele sæbe.

Vi arbejder for at sikre, at børnene får næringsrig kost og sundhedstjek i børnehaverne, så de ikke bliver fejl- og underernærede. Både forældrene og de voksne, der passer på børnene i børnehaverne, får afgørende undervisning i børns mentale og fysiske sundhed. De kan derfor hurtigere reagere på sygdomstegn og sikre børnene et sundere liv, når de vokser op. Forældrene og de vokse i børnehaverne får også undervisning i, hvordan de kan lege med børnene og på den måde stimulere dem til at lære både i børnehaverne og i hjemmet.

Vores indsatser for at skabe en sund og tryg barndom kan bl.a. ses på en faldende børnedødelighed. Hver gang, der fødes 1.000 børn i Uganda, dør 43 af dem. Det tal er faldet fra 131 døde per 1.000 fødte børn i 2002.

Fakta om Uganda

forventet levealder er 63 år

det er 18 år lavere end i Danmark

43 ud af 1.000 børn i Uganda dør

Før de fylder 5 år. I Danmark dør 4 ud af 1.000

der er knap 2 læger per 10.000 indbyggere

I danmark er der 42 per 10.000

knap 23 procent af befolkningen

har adgang til håndvaske og sæbe i hjemmet

knap 20 procent af befolkningen

Har adgang til toilet i hjemmet

BNP per indbygger er 5700 kr

I Danmark er den mere end 400.000 kr

omkring 49 procent af de ældste børn

mangler i skolen. For de yngste er det 14 procent

25 procent af pigerne

mellem 15 og 19 år har født barn eller er gravide

375 ud af 100.000 mødre

dør i barselssengen

Iværksætteri forbedrer livet for Ugandas kvinder

Ugandas hovedstad, Kampala, er hjemsted for 1,5 millioner indbyggere. Mange har ikke adgang til rent vand eller elektricitet,  og mange kvinder og piger vokser op uden uddannelse og mulighed for at få et job. Det tvinger dem til at sælge deres krop for at forsørge sig selv og deres børn.

Livet som sexarbejder i Kampala er barskt. Mange får deres første kunder som ganske unge piger for at kunne bidrage til familiens økonomi, betale for skolegang eller at kunne forsørge sine børn. De lever dagligt i frygt for voldelige overgreb, sygdomme og uønskede graviditeter.

I mange år arbejdede Zaitune som prostitueret.

”Jeg havde ingen stabil indkomst, men tjente penge fra dag til dag. Jeg havde intet håb om at finde et godt job, for jeg var droppet ud af skolen,” fortæller Zaitune.

Vi arbejder i Uganda for at give unge som Zaitune en bæredygtig vej ud af fattigdom gennem iværksætteri.

Vi arbejder i Uganda for at give unge som Zaitune en bæredygtig vej ud af fattigdom. Unge kvinder og mænd samles i grupper, hvor de lærer forskellige håndværk, og her lærer de også at drive egen forretning.

Grupperne bruges også til at spare penge op til i fællesskab til at købe udstyr, der kan hjælpe deres forretninger med at vokse. I Zaitunes gruppe, der består af 20 unge kvinder og én mand, har de planer om at købe en særlig maskine til at lave sko.

”Projektet har ændret mit liv. Jeg har fået mod til at tale offentligt og kæmpe for unge som mig selv, særligt de prostituerede, fordi jeg ønsker, at de ligesom jeg får et bedre liv,” siger Zaitune, der i dag driver en forretning, hvor hun bl.a. laver dørmåtter og sko.

Læs om flere af de kvindelige iværksættere, vi har støttet

Med din støtte kan vi arbejde for, at børns rettigheder bliver respekteret, og at piger og drenge har lige muligheder. Vores dybe kendskab til sponsorbørnenes lokalområder gør, at vi kan tiltrække yderligere donationer fra partnere og bidragydere som Danida, Poul Due Jensens Fond, Søstrene Grene og Nærum Gymnasium for på den måde at forstærke indsatsen for sponsorbørnene og udsatte børn og unge.

Læs mere om, hvor pengene kommer fra

Vil du gøre en forskel for et barn og barnets lokalsamfund?