Guinea

Her på siden kan du læse om vores generelle arbejde i landet. Hvis der opstår uroligheder eller lignende i det område, hvor dit sponsorbarn bor, hører du fra os via mail, hvis sponsorbarnet bliver direkte påvirket.

Et barn i Guinea har langt mindre chance for at blive fem år gammel end et barn i Danmark. Børnedødeligheden er meget høj, bl.a. på grund af dårlig adgang til rent vand samt fattigdom. På grund af forældede kønsnormer bliver mange unge piger omskåret, gift bort, dropper ud af skolen og bliver gravide meget tidligt. Mange unge mødre dør i barselssengen.

Hvis du har et sponsorbarn i Guinea, er du med til at bekæmpe den høje børnedødelighed. Du bidrager til kampen mod børneægteskaber og tidlige graviditeter og er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde. Du beskytter børn mod vold og overgreb, herunder også omskæring af piger, og er med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Mød et sponsorbarn

Hvordan er det egentlig at være sponsorbarn? Hør Finda-Ivonna fra Guinea fortælle!

Velkommen til Guinea!Velkommen til Guinea!

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

Dame Camera har aldrig været glad for at besøge det lokale sundhedscenter. I stedet har hun besøgt lokale “healers”, hvis hun eller hendes tre børn har været syge. I det område, Dame bor i, er malaria et stort problem, men da hun fik tilbudt anti-malaria medicin til hendes børn, sagde hun nej. Da hendes ældste søn Demba blev syg med malaria, og intet af det, hun plejede at gøre, virkede, ombestemte hun sig. Hendes søn var nemlig meget tæt på at dø – men blev heldigvis behandlet i tide på et hospital. ”Siden mine to yngste børn begyndte at få den forebyggende medicin, har de ikke været syge.” Kampagnen mod malaria er en del af det arbejde, Plan International laver i Guinea.

Vores arbejde i Guinea

Guinea ligger i det vestlige Afrika og grænser op til Guinea-Bissau, Senegal, Mali, Elfensbenskysten, Liberia og Sierra Leone. Det officielle sprog i landet er fransk.

Plan International har været til stede i de mest sårbare områder i Guinea siden 1989 med fokus på at bekæmpe ulighed og overtrædelse af børns rettigheder.

Som sponsor er du med til at beskytte børn mod alle former for overgeb og vold, herunder børneægteskaber, omskæring af piger og tidlige graviditeter. Du er med til at bekæmpe sygdomme som malaria, tueberkulose og HIV og skabe bedre adgang til sundhedsfaciliteter. Du bidrager til vores arbejde for at forbedre børns adgang til skolegang og uddannelse og støtter unge i at få adgang til jobs. Du er med til at forbedre hygiejneforholdene og forebygger mod og forbereder lokalbefolkninger på klimakatastrofer, ligesom din støtte kan gå til at udbrede nødhjælp, hvis katastrofen sker.