Haiti

Her på siden kan du læse om vores generelle arbejde i landet. Hvis der opstår uroligheder eller lignende i det område, hvor dit sponsorbarn bor, hører du fra os via mail, hvis sponsorbarnet bliver direkte påvirket.

Et barn i Haiti har mindre chance for at fejre sin fem-års fødselsdag end børn i Danmark. Vold og fattigdom er bare nogle af de problemer, der ligger til grund for det. Mange piger bliver diskrimineret alene på grund af deres køn og bliver gravide og giftet bort mens de stadig er børn.

Hvis du har et sponsorbarn i Haiti, er du med til at bekæmpe børnedødelighed, bl.a. ved at udbrede viden om god ernæring. Du bidrager i kampen mod børneægteskaber, du er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde, og du beskytter børn mod vold og overgreb. Du er med til at gøre lokalsamfundene mere modstandsdygtige over for klimaforandringer, og så er du med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre. Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Mød et sponsorbarn

Hvordan er det egentlig at være sponsorbarn? Hør Fanestha fra Haiti fortælle!

Velkommen til Haiti!Velkommen til Haiti!

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

For 13-årige Sofiana, som bor i den sydøstlige del af Haiti, har fødevarekrisen stor betydning. Prisen på fødevarer er steget så meget, at Sofiana og hendes familie ikke har råd til sanitetsprodukter som f.eks. bind. I stedet må Sofiana bruge gamle stykker af tøj. For mange piger i Haiti er generel adgang til sundhedsydelser, uddannelse og sanitetsprodukter blevet forværret i takt med den stigende fødevarekrise. Som sponsor for et barn er du med til at hjælpe piger som Sofiana og give adgang til de sanitetsprodukter, de har brug for. Menstruation skal ikke være utrygt og forbundet med skyld og skam.

Vores arbejde i Haiti

Haiti grænser op til Den Dominikanske Republik på øen Hispaniola i det Caribiske hav.

Plan International har arbejdet i Haiti siden 1973 med blandt andet at styrke børns rettigheder og skabe lige muligheder uanset køn.

Som sponsor er du med til at støtte de programmer og aktiviteter, vi har i Haiti med fokus på at engagere og løfte de børn og unge, der er særligt udsatte, bl.a. som følge af forældede kønsnormer. Som sponsor er du med til at sikre oplysning til forældre om, hvad god børneopdragelse er – med fokus på at sikre god ernæring og give børn en god barndom med plads til leg og læring. Du er med til at beskytte børn og unge mod vold og overgreb, give flere adgang til uddannelse, sundhedsydelser og jobs. Med din støtte kan vi desuden oplyse om, hvordan de håndterer kriser, hvis de opstår.