Nigeria

Et barn i Nigeria har langt mindre chance for at blive fem år gammel end et barn i Danmark. Børnedødeligheden er meget høj, bl.a. på grund af forældede kønsnormer, dårlig adgang til sundhedsfaciliteter samt fattigdom. Mange unge piger bliver omskåret, gift bort, dropper ud af skolen og bliver gravide meget tidligt. Mange unge mødre dør i barselssengen.

Gennem vores programarbejde i Nigeria bekæmper vi den høje børne- og mødredødelighed, børneægteskaber og omskæring af piger. Vi giver flere børn adgang til skole og får flere unge i arbejde, ligesom vi beskytter børn mod vold og overgreb, herunder også omskæring af piger. Vi vil styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Lige nu kan du ikke blive sponsor for et barn i Nigeria, men du kan sponsorere et barn i et andet land.

Læs mere om at være sponsor

33-årige Fatima er vokset op uden adgang til gode sundhedscentre. ”Jeg har født seks af mine børn derhjemme, fordi det er det, jeg har set andre kvinder gøre. Det nærmeste sundhedscenter havde dårlige faciliteter,” siger hun. Da vi begyndte at arbejde i Yobe, hvor Fatima bor, fik de lokale bedre adgang til sundhedsfaciliteter. ”De frivillige anbefalede os at besøge det nye sundhedscenter, der før ikke havde noget udstyr. Nu var det blevet fyldt op med nyt udstyr. Da jeg skulle føde mit syvende barn, besluttede jeg mig derfor at gøre det på centret. Han er sund, og der var ingen komplikationer,” siger Fatima.

Vores arbejde i Nigeria

Nigeria ligger i det vestlige Afrika og grænser op til Benin, Niger, Tcad, Cameroun og Guineabugten. Det officielle sprog i landet er engelsk.

Plan International har været til stede i de mest sårbare områder i Nigeria siden 2014 med fokus på at skabe lighed mellem kønnene og sikre børns rettigheder.

Som sponsor er du med til at beskytte børn mod alle former for overgeb og vold, herunder børneægteskaber, omskæring af piger og tidlige graviditeter. Du er med til at bekæmpe sygdomme og skabe bedre adgang til sundhedsfaciliteter.. Du bidrager til vores arbejde for at forbedre børns adgang til skolegang og uddannelse og støtter unge i at få adgang til jobs. Du er også med til at give unge mænd og kvinder redskaber til at gå forrest, så de kan skabe foranding det sted, de bor.