Fiji

Et barn på Fiji har mindre chance for at blive fem år gammel end et barn i Danmark. Børnedødeligheden er høj, bl.a. på grund af forældede kønsnormer, dårlig adgang til sundhedsfaciliteter og fattigdom. Unge piger bliver omskåret, gift bort, dropper ud af skolen og bliver gravide selvom de stadig selv er børn. Og mange af de unge mødre dør i barselssengen.

Gennem vores programarbejde på Fiji bekæmper vi den høje børne- og mødredødelighed, børneægteskaber og omskæring af piger. Vi giver flere børn adgang til skole og får flere unge i arbejde, ligesom vi beskytter børn mod vold og overgreb, herunder også omskæring af piger. Vi vil styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre. Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Lige nu kan du ikke blive sponsor for et barn på Fiji, men du kan sponsorere et barn i et andet land.

Læs mere om at være sponsor

Plan International har i samarbejde med lokale partnere på Fiji startet en workshop i, hvordan de i Tailevu-provinsen kan håndtere katastrofer, når de rammer. 50 repræsentanter deltog i workshoppen og har fået træning i at blive mere forberedt og modstandsdygtige over for katastrofer og klimaforandringer. Med workshops som denne kan vi hjælpe samfundet i lokalområderne og give dem nødvendig undervisning i krisehåndtering, som i sidste ende er med til at redde menneskeliv.

Vores arbejde på Fiji

Fiji ligger i Stillehavet og er et ørige, som består af 9 større øer og 300 mindre øer.

Plan International har været til stede i de mest sårbare områder af Fiji siden 2021 med fokus på at skabe lighed mellem kønnene og sikre børns rettigheder.

Som sponsor er du med til at beskytte børn mod alle former for overgeb og vold, herunder børneægteskaber, omskæring af piger og tidlige graviditeter. Du er med til at bekæmpe sygdomme og skabe bedre adgang til sundhedsfaciliteter. Du bidrager til vores arbejde for at forbedre børns adgang til skolegang og uddannelse og støtter unge i at få adgang til jobs. Du er også med til at give unge mænd og kvinder redskaber til at gå forrest, så de kan skabe foranding det sted, de bor.