Mali

Her på siden kan du læse om vores generelle arbejde i landet. Hvis der opstår uroligheder eller lignende i det område, hvor dit sponsorbarn bor, hører du fra os via mail, hvis sponsorbarnet bliver direkte påvirket.

Et barn i Mali har langt mindre chance for at blive fem år gammel end et barn i Danmark. Børnedødeligheden er ekstrem høj på grund af sygdomme, der kan forhindres. Der er desuden stor risiko for, at børn og unge kommer til at lide af forskellige sundhedsmæssige problemer som følge af dårlig adgang til uddannelse. Som resultat er der mange unge, der bliver gravide, mange piger, der dropper ud af skolen og unge mødre, der dør i barselssengen.

Mali har længe været præget af uroligheder. Væbnede konflikter og klimaforandringer er med til at forstærke ulighed mellem kønnene og forværre situationen for børn, unge og deres familier.

Hvis du har et sponsorbarn i Mali, er du med til at bekæmpe den høje børnedødelighed. Du bidrager desuden til kampen mod børneægteskaber. Du er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde, og du beskytter børn mod vold og overgreb. Du er med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Som sponsor er du med til at sikre, at vi kan modtage støtte fra Danida til langsigtet udviklingsarbejde og humanitære indsatser i Vest- og Østafrika.

Læs mere om vores partnerskab med Danida

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

Mød et sponsorbarn

Hvordan er det egentlig at være sponsorbarn? Hør Hawa fra Mali fortælle!

Velkommen til Mali!Velkommen til Mali!

Vores arbejde i Mali

Mali ligger i Vestafrika og er et af de varmeste lande i verden. Landets officielle sprog er fransk, men der bliver talt mere end 40 afrikanske sprog af de mange forskellige grupper, som udgør befolkningen. De fleste taler dog bambara, som også er navnet på den største befolkningsgruppe.

Vi har været til stede i de mest sårbare områder i Mali siden 1976 gennem vores sponsor- og programarbejde. Bougouni og Diola er nogle af de områder, hvor der bor flest sponsorbørn.

Vi har fokus på:

Udvalgte 2023-resultater fra Mali

690 unge i Mali, herunder unge, der bor i kriseramte områder, har fået bedre adgang til uddannelse og indkomstmuligheder. Dette indebærer bl.a. støtte til at udvikle forretningsplaner og viden om, hvordan man kan få støtte til sin virksomhed. De unge har f.eks. også fået viden om, hvordan man kan drive virksomhed med omtanke for miljøet

 

2022-resultater fra Mali

980 kvinder i Dioila har deltaget i iværksætterikurser

16.272 kvinder har deltaget i mødregrupper for børns tidlige udvikling

800 børn har fået forbedret deres indlæring, og vi har opstillet 20 læringscentre for små børn i Boug i Mali

11.854 unge har forbedret deres indkomst gennem et mikrofinansieringsprogram i Boug i Mali

Lige muligheder for alle – uanset køn

Malis kulturelle normer og høje fattigdom er medvirkende til, at piger generelt ikke har samme muligheder som drenge. De bliver ofte udsat for vold og overgreb, og rigtig mange bliver gift bort og omskåret. Omskæring af piger er meget udbredt i landet. Indgrebet indebærer, at man fjerner ydre dele af pigers kønsdele. Det er en krænkelse af pigers rettigheder og har alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for dem resten af livet. Vi arbejder for, at lokale og nationale beslutningstagere samt traditionelle og religiøse ledere offentligt engagerer sig i kampen mod omskæring og børneægteskaber.

Uddannelse til alle

På grund af deres lave status i samfundet bliver piger og kvinder ofte udsat for diskrimination, hvilket forhindrer dem i at få en uddannelse. Vi støtter unge i at påvirke lokale ledere og myndigheder, så de kan være med til at udfordre de traditionelle forestillinger om pigers uddannelse. Børn med handicap bliver ofte også udelukket fra skolerne på grund af manglende viden om, hvordan man tager sig af dem. Uddannelse er vigtig for alle børn, og derfor underviser vi lærerne, så de føler sig trygge ved at inkludere alle børn i deres undervisning.

Sund og tryg barndom

Vi arbejder for at sikre, at børnene får næringsrig kost og sundhedstjek i børnehaverne, så de ikke bliver fejl- og underernærede. Både forældrene og de voksne, der passer på børnene i børnehaverne, får afgørende undervisning i børns mentale og fysiske sundhed. De kan derfor hurtigere reagere på sygdomstegn og sikre børnene et sundere liv, når de vokser op. Forældrene og de vokse i børnehaverne får også undervisning i, hvordan de kan lege med børnene og på den måde stimulere dem til at lære både i børnehaverne og i hjemmet.

Danmarks Indsamling 2022: Vi støtter børn i Mali og Togo

Vores indsatser for at skabe en sund og tryg barndom kan bl.a. ses på en faldende børnedødelighed. Hver gang, der fødes 1.000 børn i Mali, dør 91 af dem. Det tal er faldet fra 181 døde per 1.000 fødte børn i 2001, og alene de sidste fem år er der sket en forskel. I 2017 døde 100 per 1.000 fødte børn.

Økonomisk uafhængighed

Piger og kvinder har en lav social status i Mali, hvilket forhindrer dem i at uddanne sig og få et arbejde. Vi sørger for, at flere piger får mulighed for at tage en erhvervsuddannelse og giver dem mulighed for at tage små lån, så de kan skabe deres egne forretninger. Det styrker både dem selv, deres familier og hele lokalsamfundet.

Fakta om Mali

forventet levealder er 59 år

Det er mere end 20 år lavere end i Danmark

91 ud af 1.000 børn dør

før de fylder 5 år. I Danmark er tallet 4 ud af 1.000

der er lidt mere end 1 læge

per 100.000 indbyggere. I Danmark er der 42

17 procent af befolkningen

har adgang til håndvask og sæbe i hjemmet

45 procent af befolkningen

har adgang til toilet i hjemmet. Tallet er steget fra knap 16 procent i 2000

BNP per indbygger er 6000 kr

I Danmark er den mere end 400.000 kr

næsten 52 procent af de ældste børn

mangler i skolen. For de yngste børn er det 41 procent

36 procent

af pigerne mellem 15 og 19 år har født barn eller er gravide

562 ud af 100.000 mødre

dør i barselssengen

Kilde: Verdensbanken

Malis piger gør hinanden selvstændige

At kunne tage sig en uddannelse er en sjældenhed, hvis man er pige og vokset op i Malis fattige områder. Men gennem PlanBørnefonden har flere hundrede piger fået mulighed for at lære et håndværk. Flere af dem begynder nu at uddanne andre unge kvinder.

21-årige Sitan havde svært ved at klare sig i skolen og droppede ud i 8. klasse. I stedet fik hun chancen for at tage en toårig uddannelse som syerske på en håndværksskole, hvor hun bl.a. blev dygtig til at strikke og sy kjoler. Straks efter Sitan blev færdig med uddannelsen startede hun sin egen systue, hvor hun laver kjoler til byens kvinder.

”Forretningen går rigtig godt. Overskuddet gør, at jeg kan forsørge både min familie og mit barn. Jeg har også syet tøj til både mine søskende og forældre. Min mor og far er meget stolte af mig,” siger Sitan.

Hun nøjes ikke med bare at bruge sin uddannelse til at forsørge sig selv og sin familie. I sin lille systue i udkanten af Dioila er hun begyndt selv at tage elever ind.

Sitan har drevet sin egen systue i tre år. Hun tager elever ind for at hjælpe andre piger til at blive selvstændige.

”Jeg er meget glad for den træning, jeg fik af PlanBørnefonden. Der er mange piger, der gerne vil lære det, jeg kan, men de mangler f.eks. en symaskine til at øve sig på. Jeg vil gerne give dem chancen for også at kunne forsørge sig selv og ikke være afhængige af andres hjælp.”

PlanBørnefonden har hjulpet unge piger og drenge i Dioila med at tage en håndværksuddannelse siden 2012. I alt har ca. 500 unge fået en uddannelse på tværs af de forskellige projekter, der bl.a. er finansieret med midler fra Danida.

Med din støtte kan vi arbejde for, at børns rettigheder bliver respekteret, og at piger og drenge har lige muligheder. Vores dybe kendskab til sponsorbørnenes lokalområder gør, at vi kan tiltrække yderligere donationer fra partnere og bidragydere som Danida, Poul Due Jensens Fond, Søstrene Grene og Nærum Gymnasium for på den måde at forstærke indsatsen for sponsorbørnene og udsatte børn og unge.

Læs mere om, hvor pengene kommer fra

Vil du gøre en forskel for et barn og barnets lokalsamfund?