Flere jobs, mere tryghed og fokus på vold: Afrikas unge skaber forandring med støtte fra Udenrigsministeriet

Af Cathrine Nørgaard

Hundredetusindevis af unge i otte afrikanske lande har de sidste fire år haft gavn af samarbejdet mellem Udenrigsministeriet og PlanBørnefonden.

Bedre kommunikation med myndighederne, større tryghed i byerne og færre teenagegraviditeter.

Det er nogle af de forandringer, som er sket takket være den strategiske partnerskabsaftale mellem PlanBørnefonden og Udenrigsministeriet (Danida), der blev indgået i 2018.

Resultaterne fra projekterne i de otte afrikanske lande Kenya, Uganda, Zimbabwe, Etiopien, Burkina Faso, Mali, Togo og Benin, er opløftende.

På fire år har unge opbygget stærke relationer med lokale myndigheder, der er blevet bedre til at lytte til de unge, så flere unge anmelder vold. De unge er blevet undervist i deres rettigheder og lært at formidle dem videre til andre unge, så flere nu ved, at de har ret til at bestemme over deres egen krop og fremtid. Unge kvinder og mænd har fået bedre adgang til efteruddannelse, herunder fået mulighed for at lære nye færdigheder og starte egen virksomhed. Derudover er det blevet nemmere for de unge at gå til lægen, ligesom det er blevet nemmere for dem at få fat adgang til prævention og hygiejnebind.

Herunder kan du dykke mere ned i nogle af resultaterne fra de otte lande.

Bedre rådgivning om sex til unge i Vestafrika

En stor udfordring for mange unge er, at det er dyrt at gå til lægen eller tale med sundhedspersonale, når de bliver syge eller begynder at dyrke sex. Mange piger tror også, de skal spørge deres kæreste eller mand om lov, før de går til lægen. Men der er sket positive forandringer for unge i Benin, Togo, Mali og Burkina Faso de sidste fire år:

I 2021 havde hele 321.542 unge i de områder, vi arbejder i, fået bedre adgang til sundhedsklinikker og information om deres kroppe. Det er en fordobling siden vi begyndte vores arbejde i 2018.

Indsatsen betyder også, at de unge nu kan få udleveret prævention og menstruationsbind, de kan få rådgivning om abort, partnervold og kønssygdomme. De piger, der er gravide, har desuden fået et sikkert sted at føde, hvilket har kæmpe betydning for deres og barnets helbred.

Et af de vigtigste værktøjer i vores arbejde er ungegrupperne. Vores lokale kolleger underviser en række unge i deres rettigheder, og de unge giver den viden videre til deres jævnaldrende. Her holder Armelle fra Benin oplæg om unges rettigheder.

Færre teenagepiger bliver gravide

En af de positive effekter, som bedre adgang til sundhedstjenester og information om sex og prævention medfører, er færre teenagegraviditeter.

I skoler og på uddannelsescentre i Vestafrika er der observeret fald i andelen af tidlige graviditeter. Særligt i vde områder, vi arbejder i i Benin: her viser vores data, at der på tre år er sket et fald i andelen af tidlige graviditeter på 40 procent!

20-årige Armelle fra Benin blev gravid som 15-årig og droppede ud af skolen. Siden vi begyndte vores arbejde i hendes område, er hun kommet tilbage i skole og har endelig fået seksualundervisning og lært om sine rettigheder, bl.a. retten til at bestemme over egen krop og sige nej til sex. I dag giver hun sin viden om pigers rettigheder videre andre til andre unge og er på den måde en af årsagerne til, at antallet af teenagegraviditeter er faldet 40 procent siden 2018 i de områder, vi arbejder i i Benin.

Flere unge får uddannelse og bliver iværksættere

Mangel på jobs og massiv fattigdom presser mange unge ud i kriminalitet, urimelige og farlige jobs eller migration. Men de sidste fire år har vi været med til at sikre unge adgang til uddannelse, lærepladser, adgang til viden og ny teknologi og givet flere mulighed for at blive iværksættere, så de kan få en indtægt og på sigt kan skabe arbejdspladser i det område, hvor de bor.

I Østafrika havde blot 30 procent af de unge adgang til arbejde i 2018, mens det tal er steget til 52 procent i 2021. Blandt de unge, der direkte har deltaget i vores arbejde, har hele 61 procent fået bedre adgang til arbejde.

24.966 unge fra Øst- og Vestafrika har mellem 2018-2021 fået undervisning i iværksætteri og lært nye færdigheder, så de kan starte egen virksomhed. Vi hjælper bl.a. de unge i gang ved at låne dem penge. Og det er tydeligt, at de unge kvinder i Østafrika, der har deltaget i vores iværksætterikurser, har haft stor gavn af lånene og allerede opnået succes med deres virksomhed. Mens 33 procent af de unge mænd, vi har lånt penge til, er begyndt at tilbagebetale lånene, er hele 78 procent af de unge kvinder i gang med at tilbagebetale lånene.

I mange år arbejdede Zaitune fra Uganda som prostitueret. Hun er en af de mange unge kvinder, som nu har fået en bæredygtig vej ud af fattigdom. Unge kvinder og mænd samles i grupper, hvor de lærer forskellige håndværk, og her lærer de også at drive egen forretning. Nu tjener Zaitune penge på at lave dørmåtter og sko. Grupperne bruges også til at spare penge op til i fællesskab til at købe udstyr, der kan hjælpe deres forretninger med at vokse.

Større tryghed i byerne

Det er utrygt at gå på de mørke gader i storbyerne i Kenya, Etiopien, Zimbabwe og Uganda. Særligt for unge kvinder. I 2018 følte 26 procent af de unge sig trygge ved at færdes på gaderne i de fire østafrikanske lande. I 2021 er det tal steget til 32 procent.

Andelen af unge, der anmelder voldsepisoder til myndighederne, er desuden også steget fra 35 procent til 49 procent. Det er ikke fordi, der er sket flere voldssager, men det er et tegn på, at flere kvinder nu tør gå til myndighederne uden frygt for repressalier og med større tiltro til, at deres anmeldelser bliver taget alvorligt.

De gode resultater er bl.a. sket ved at styrke relationen og dialogen mellem de unge, lokale beslutningstagere og politiet. Som resultat har de i fællesskab opsat bedre belysning i de mørke gader og iværksat oplysningskampagner om, hvor man skal henvende sig for at anmelde vold, overgreb og anden kriminalitet.

De unge har fået et styrket samarbejde med myndighederne. Her ses en politimand i Zimbabwe. Han kæmper side om side med de unge for at stoppe vold og overgreb på gaden.

Flere steder har de unge været med til at sætte mere gadebelysning op, så det er mere sikkert at gå på gaden om natten. Her hjælper en ung mand i Uganda med at sætte en gadelampe op.

Sharon fra Kenya er aktivist og kæmper for at gøre gaderne sikre for unge piger. Her er hun i radioen for at fortælle om, hvad unge kvinder kan blive udsat for på gaden.

Grafitti er også en del af vores oplysningskampagne i Østafrika. Her er et maleri fra Kenya, der bl.a. fortæller, at det er en krænkelse af piger og kvinders rettigheder at tvinge dem til sex mod at få en gratis køretur på motorcykel.

Læs mere om vores unge-indsatser og resultater fra vores strategiske partnerskab med Udenrigsministeriet

Arbejdet fortsætter

I 2021 har vi indgået en ny strategisk partnerskabsaftale med Danida, der løber frem til 2025. Aftalen tilfører 43 millioner kroner årligt til PlanBørnefondens langsigtede udviklingsarbejde og humanitære indsatser i de otte lande i Øst- og Vestafrika. Aftalen bygger på et stærkt fundament af resultater, der er skabt med støtte fra Danida og de mere end 50.000 danske sponsorer og virksomheder, der hver måned støtter PlanBørnefondens arbejde. I den nye partnerskabsaftale er der et øget fokus på humanitære kriser med særligt pigers rettigheder og udvikling, når krisen rammer.

Læs mere om samarbejdet