Guatemala

Her på siden kan du læse om vores generelle arbejde i landet. Hvis der opstår uroligheder eller lignende i det område, hvor dit sponsorbarn bor, hører du fra os via mail, hvis sponsorbarnet bliver direkte påvirket.

Et barn i Guatemala har mindre chance for at fejre sin fem-års fødselsdag end børn i Danmark. Vold, fødevaremangel og fattigdom er bare nogle af de problemer, der ligger til grund for det. Mange piger bliver diskrimineret alene på grund af deres køn og bliver gravide mens de stadig selv er børn.

Hvis du har et sponsorbarn i Guatemala, er du med til at bekæmpe børnedødelighed, bl.a. ved at udbrede viden om god ernæring. Du bidrager i kampen mod børneægteskaber, du er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde, og du beskytter børn mod vold og overgreb. Du er med til at gøre lokalsamfundene mere modstandsdygtige over for klimaforandringer, og så er du med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Mød et sponsorbarn

Hvordan er det egentlig at være sponsorbarn? Hør Mabelin fra Guatemala fortælle!

Velkommen til Guatemala!Velkommen til Guatemala!

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

Heydi, Lesly, Yoselin og Vidalía mødte hinanden gennem et projekt i Plan International. Projektet bestod af en samling af unge piger fra Guatemala med det formål at give pigerne et sikkert rum, hvor de kan mødes og snakke om de følelser og oplevelser, de har som piger i Guatemala. Sammen kan de diskutere, dele erfaringer og finde løsninger på problemstillinger relateret til deres eget liv. Om initiativet siger pigerne selv, at det har givet dem en selvsikkerhed og håbet om en bedre fremtid.

Vores arbejde i Guatemala

Guatemala ligger i Mellemamerika og grænser op til Mexico, Belize, Caribien, Honduras og El Salvador.

Plan International har arbejdet i Guatemala i mere end 40 år, bl.a. med fokus på at styrke børns rettigheder og skabe lige muligheder uanset køn.

Som sponsor er du med til at støtte de programmer og aktiviteter, vi har i Guatemala med fokus på at engagere og løfte de børn og unge, der er særligt udsatte, bl.a. som følge af forældede kønsnormer. Som sponsor er du med til at sikre oplysning til forældre om, hvad god børneopdragelse er – med fokus på at sikre god ernæring og give børn en god barndom med plads til leg og læring. Du er med til at beskytte børn og unge mod vold og overgreb, give flere adgang til uddannelse, sundhedsydelser og jobs. Med din støtte kan vi desuden oplyse om, hvordan de håndterer kriser, hvis de opstår.