Honduras

Her på siden kan du læse om vores generelle arbejde i landet. Hvis der opstår uroligheder eller lignende i det område, hvor dit sponsorbarn bor, hører du fra os via mail, hvis sponsorbarnet bliver direkte påvirket.

Et barn i Honduras har mindre chance for at fejre sin fem-års fødselsdag end børn i Danmark. Vold og fattigdom er bare nogle af de problemer, der ligger til grund for det. Mange piger bliver diskrimineret alene på grund af deres køn.

Hvis du har et sponsorbarn i Honduras, er du med til at bekæmpe børnedødelighed, bl.a. ved at udbrede viden om god ernæring. Du bidrager i kampen mod børneægteskaber, du er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde, og du beskytter børn mod vold og overgreb. Du er med til at gøre lokalsamfundene mere modstandsdygtige over for klimaforandringer, og så er du med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Mød et sponsorbarn

Hvordan er det egentlig at være sponsorbarn? Hør Brandon fra Honduras fortælle!

Velkommen til Honduras!Velkommen til Honduras!

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

I 2021 lancerede Plan International kampagnen We Belive in Girls i 11 lande i Latinamerika. Kampagnen satte fokus på de udfordringer, piger møder i lande som Honduras som f.eks. vold og overgreb. Kampagnen satte også fokus på, hvilket potentiale pigerne har for at ændre deres virkelighed: At de selv har mulighed for at gå forrest og kræve deres ret til tryghed, skolegang og job. 15-årige Belen er en af de piger, der har lært om sine rettigheder, hvilket er afgørende for den fremtid, hun går i møde.

Vores arbejde i Honduras

Honduras er et land i Centralamerika og grænser op mod Guatemala, El Salvador og Nicaragua.

I Honduras arbejder Plan International blandt andet med at styrke børns rettigheder og skabe lige muligheder uanset køn.

Som sponsor er du med til at støtte de programmer og aktiviteter, vi har i Honduras med fokus på at engagere og løfte de børn og unge, der er særligt udsatte, bl.a. som følge af forældede kønsnormer. Som sponsor er du med til at sikre oplysning til forældre om, hvad god børneopdragelse er – med fokus på at sikre god ernæring og give børn en god barndom med plads til leg og læring. Du er med til at beskytte børn og unge mod vold og overgreb, give flere adgang til uddannelse, sundhedsydelser og jobs. Med din støtte kan vi desuden oplyse om, hvordan de håndterer kriser, hvis de opstår.