Kenya

Her på siden kan du læse om vores generelle arbejde i landet. Hvis der opstår uroligheder eller lignende i det område, hvor dit sponsorbarn bor, hører du fra os via mail, hvis sponsorbarnet bliver direkte påvirket.

Et barn i Kenya har langt mindre chance for at blive fem år gammel end et barn i Danmark. Børnedødeligheden er høj på grund af dårlig adgang til mad og rent vand samt sygdomme, der kan forhindres. Klimaforandringer er med til at skubbe rigtig mange familier ud i fattigdom, og som resultat er der mange unge, der bliver gravide, mange piger, der dropper ud af skolen og unge mødre, der dør i barselssengen.

Hvis du har et sponsorbarn i Kenya, er du med til at bekæmpe den høje børnedødelighed. Du bidrager til kampen mod børneægteskaber og er med til at give flere børn adgang til skole og få flere unge i arbejde. Du beskytter børn mod vold og overgreb og er med til at styrke levevilkårene hos børn, unge og deres familier, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og andre.

Læs mere om, hvordan vi arbejder

Vores indsatser muliggøres både af sponsorernes bidrag, enkeltdonationer og de midler, vi modtager fra private fonde og institutionelle donorer.

Som sponsor er du med til at sikre, at vi kan modtage støtte fra Danida til langsigtet udviklingsarbejde og humanitære indsatser i Vest- og Østafrika.

Læs mere om vores partnerskab med Danida

Vil du være sponsor for et barn?

Når du bliver sponsor, støtter du ikke kun det enkelte barn.

Som sponsor er du med til at ændre livet for børn og unge i verdens mest udsatte områder. Du kan følge med i sponsorbarnets liv gennem billeder, og du har mulighed for at skrive breve med sponsorbarnet.

Læs mere om at være sponsor

Mød et sponsorbarn

Hvordan er det egentlig at være sponsorbarn? Hør Mbata fra Kenya fortælle!

Velkommen til Kenya!Velkommen til Kenya!

Vores arbejde i Kenya

Kenya ligger i Østafrika og grænser op til Etiopien, Somalia, Sydsudan, Tanzania og Uganda. Det officielle sprog i landet er swahili, men de fleste taler engelsk.

Vi har været til stede i de mest sårbare områder i Kenya siden 1982 gennem vores sponsor- og programarbejde.

Vi har fokus på:

Udvalgte 2023-resultater fra Kenya

2.233 unge i Kenya har fået seksualundervisning og viden om retten til at bestemme over egen krop. De har også fået viden om vold mod piger og kvinder og lært, at piger har lige så meget ret til at bestemme over egen krop som drenge

396 unge i Kenya har fået viden om, hvordan de kan kontakte lokale myndigheder og få indflydelse på beslutninger, der træffes i deres lokalområde. Bl.a. har unge flere forskellige steder i Kenya skrevet breve til bl.a. politistationer og den nationale miljøstyrelse for at sætte fokus på sikkerhedsniveauet i de fattigste områder i byerne, stofmisbrug og bortskaffelse af skrald. Det betyder bl.a., at der er kommet øget politipatruljering i Huruma, blevet opstillet flere gadelygter i Kibera og indsamlet affald i Nyalenda og Mathare

585 unge i Kenya har fået bedre adgang til uddannelse og indkomstmuligheder. Dette indebærer bl.a. støtte til at udvikle forretningsplaner og viden om, hvordan man kan få støtte til sin virksomhed. De unge har f.eks. også fået viden om, hvordan man kan drive virksomhed med omtanke for miljøet, bl.a. ved at anvende genbrugsmaterialer i sin virksomhed

Lige muligheder for alle – uanset køn

På grund af deres lave sociale status har piger i Kenya generelt ikke de samme muligheder som drenge. De bliver ofte udsat for vold og overgreb, og rigtig mange bliver gift bort og omskåret. Omskæring af piger er meget udbredt i landet. Indgrebet indebærer, at man fjerner ydre dele af pigers kønsdele. Det er en krænkelse af pigers rettigheder og har alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for dem resten af livet. Selvom minimumsalderen for ægteskab i Kenya er 18 år, bliver mange alligevel gift bort tidligere. Gennem vores oplysningskampagner deltager børn og unge i forløb med lokale myndigheder, hvor de diskuterer og argumenterer imod f.eks. børneægteskab, tidlig graviditet og kønsbaseret vold, som også er meget udbredt i Kenya.

Gennem vores arbejde har vi allerede nu formået at skabe mere tryghed for unge piger og kvinder. I Kenya, Zimbabwe og Uganda følte blot 17 procent af de unge sig trygge i byen i 2018. Det tal er vokset til omkring 30 procent i 2021.

Uddannelse til alle

På grund af deres lave status i samfundet bliver piger og kvinder ofte udsat for diskrimination, hvilket forhindrer dem i at få en uddannelse. I krisetider er piger desuden i meget stor risiko for at blive holdt ude af skolen, fordi deres forældre ikke har råd til at betale for skolematerialer. Vi støtter unge i at påvirke lokale ledere og myndigheder, så de kan være med til at udfordre de traditionelle forestillinger om pigers uddannelse, ligesom vi fortæller forældre om vigtigheden af, at piger går i skole og får en uddannelse.  

Økonomisk uafhængighed

Fordi piger og kvinder forhindret i at få en uddannelse, får de svært ved at få et job, tjene deres egne penge og bestemme over eget liv. Derfor sørger vi for, at flere piger får mulighed for at tage en erhvervsuddannelse og giver dem mulighed for at tage små lån, så de kan skabe deres egne forretninger. Det styrker både dem selv, deres familier og hele lokalsamfundet.

Større fødevaresikkerhed

På grund af klimaforandringer er Kenya ofte udfordret af f.eks. tørke, hvilket forringer fødevaresikkerheden. Vi arbejder med unge og deres lokalsamfund for at øge fødevareproduktionen ved at undervise dem i nye måder at dyrke mad på, som også er gavnlige i fremtiden, når klimaforandringerne forventes at skabe mere ekstreme og uforudsigelige vejrfænomener.  Det er desuden med til at skaffe flere, grønne jobs.

Fakta om Kenya

forventet levealder er 66 år

det er 15 år lavere end i Danmark

42 ud af 1.000 børn i Kenya dør

Før de fylder 5 år. I Danmark dør 4 ud af 1.000

der er knap 2 læger per 10.000 indbyggere

I danmark er der 42 per 10.000

knap 27 procent af befolkningen

har adgang til håndvaske og sæbe i hjemmet

knap 33 procent af befolkningen

Har adgang til toilet i hjemmet

bnp per indbygger er 13000 kr

I Danmark er den mere end 400.000 kr

omkring 20 procent af de yngste børn

mangler i skolen

mere end 19 procent af pigerne

mellem 15 og 19 år har født barn eller er gravide

342 ud af 100.000 mødre

dør i barselssengen

Kilde: Verdensbanken

Tidligere sponsorbarn fik realiseret sine drømme

Kenyanske Mueke Musiawa fik en sponsor fra Danmark, da hun var ét år gammel. Hendes opvækst har været præget af fattigdom, men med støtte fra sin sponsor kan hun nu gå efter sine drømme.

”Jeg blev sponsorbarn i 2001, da jeg var ét år gammel. Derhjemme var vi alle nødt til at arbejde hårdt. Nogle gange kunne vi gå uden at spise mad en hel dag, men alligevel opfordrede mine forældre mig og mine søskende til at arbejde hårdt i skolen,” fortæller Mueke.

Hun har gennem årene skrevet mange breve med sin sponsor, og det har haft stor betydning for hende.

”Jeg fortalte Ray om skolen, fordi han gik meget op i det. Han fortalte til gengæld om sin datter, Mia, som næsten er på min alder, og han fortalte om Mias mor, der er meget opmuntrende og støttende. Lidt ligesom min egen mor. Ray har altid været min mentor, og han har altid været god til at holde kontakten med mig.”

Mueke fra Kenya blev sponsorbarn, da hun var ét år gammel. Støtten fra Plan Kenya og hendes sponsor, som kommer fra Danmark, har haft kæmpe betydning for hendes liv. Hun har bl.a. haft mulighed for at gå på universitetet.

Mueke har fået en stor del af sin uddannelse betalt af Plan Kenya.

”De har guidet mig og givet mig gode råd i forhold til mit studie og min fremtidige karriere. De har hjulpet mig med at realisere mine drømme, og jeg har fået en bedre forståelse for mine svagheder og styrker. Plan har givet mig så meget viden om livet, og hvordan man håndterer udfordringer. Jeg er for evigt taknemmelig for deres støtte,” fortæller Mueke.

Læs hele Muekes historie

Med din støtte kan vi arbejde for, at børns rettigheder bliver respekteret, og at piger og drenge har lige muligheder. Vores dybe kendskab til sponsorbørnenes lokalområder gør, at vi kan tiltrække yderligere donationer fra partnere og bidragydere som Danida, Poul Due Jensens Fond, Søstrene Grene og Nærum Gymnasium for på den måde at forstærke indsatsen for sponsorbørnene og udsatte børn og unge.

Læs mere om, hvor pengene kommer fra

Vil du gøre en forskel for et barn og barnets lokalsamfund?