Edwin fra Kenya kæmper for pigers rettigheder: ”Vi har ikke råd til at forsømme pigerne”

Af Simone Martinussen og Cathrine Nørgaard

25-årige Edwin er vokset op i et af de fattigste områder i Nairobi, Kenya. Han er en af de mange unge frivillige, som PlanBørnefonden arbejder med for at skabe et tryggere samfund for alle, uanset køn. Herunder kan du læse, hvorfor han mener, at kampen for ligestilling er vigtig – også som mand.

Hvordan har det været for dig at vokse op i et af de fattigste områder i Nairobi?

At være en ung mand eller en dreng i en uformel bosættelse er meget anderledes end at vokse op som pige i det samme miljø. Man anser ikke piger for at være lige så stærke som drenge. Der er mange sikkerhedsproblemer, og piger er mere sårbare end drenge. Jeg har altid betragtet mig selv som privilegeret, fordi jeg er en mand.

Hvordan bliver piger og kvinder behandlet i dit lokalsamfund?

Det er en kulturel ting, der gør, at de fleste i vores samfund tænker på mænd som mere overlegne end kvinder. At det er okay at uddanne drenge og glemme alt om piger. Og at kvinders plads er i køkkenet, hvor de skal lave mad og tage sig af familien – de skal ikke have en uddannelse og være ledere. Det er noget, vi er nødt til at diskutere, så vi kan ændre den tankegang.

I vores kultur er det normalt, at vi lytter mere til mænd end til kvinder. Og for os som unge mænd kan vi bruge det til vores fordel og bruge vores stemmer til at kæmpe for pigers rettigheder. Det er vigtigt at stå frem som mand og bruge de privilegier, vi har i kraft af vores køn og styrke unge pigers stemmer og finde løsninger på nogle af de udfordringer, som piger står over for i vores samfund.

Edwin er i Danmark i forbindelse med FN’s Pigedag d. 11. oktober 2023. Her er han i Aarhus for at tale foran danske sponsorer.

Hvorfor kæmper du for pigers rettigheder?

Piger og kvinder udgør halvdelen af befolkningen. Hvis vi skal løse nogle af de problemer, som truer vores generation – det kan være klimaforandringer og fødevareusikkerhed – har vi ikke råd til at lade halvdelen af befolkningen i stikken. For mig er det vigtigt at samle alle om en fælles sag, som inkluderer kampen for ligestilling og rettigheder for unge piger. Så vi som unge kan stå sammen og løse problemerne, der truer os alle.

Som mand mener jeg, at det er vigtigt at inkludere piger i beslutninger og give dem samme rettigheder som dem, der gives til drenge. Piger er en vigtig del af vores generation, og hvis vi skal løse nogle af de problemer, vi står overfor, har vi ikke råd til at forsømme pigerne.

Er det nemt at være mandlig forkæmper for ligestilling?

Nej. Det er ikke nemt, fordi det ikke er noget, folk er vant til. Folk er ikke vant til forandringer, særligt ikke drenge og mænd. Og det, at drenge og mænd kæmper for pigers rettigheder, er store forandringer. Så man bliver betragtet som en fremmed på det punkt.

Hvilket slags samfund drømmer du om i fremtiden?

Jeg drømmer om et samfund, hvor piger og drenge har lige muligheder, hvor piger og drenge har de samme chancer for at få adgang til samfundets ydelser uden at blive diskrimineret, hvor drenge og piger bliver set som ligeværdige i samfundet generelt. Jeg ønsker ikke at se et samfund, hvor det ene køn bliver ladt i stikken på grund af samfundets tankegang, på grund af forsømmelse, på grund af uvidenhed i samfundet og hos forældre og ledere.

Kan du se, at der allerede sker forandringer?

Ja, ud fra det arbejde, vi udfører, ser vi positive ændringer i måden, piger betragtes på. Men jeg må indrømme, at der stadig er meget, der skal gøres for at fremme ligestilling mellem kønnene i vores samfund.

Se kort video med Edwin herunder.

Det er ikke nemt at kæmpe for ligestilling som mandDet er ikke nemt at kæmpe for ligestilling som mand